Y 12 siop ar-lein orau yn yr Unol Daleithiau

Las 12 Mejores Tiendas Online En Estados Unidos

Y 12 siop ar-lein orau yn yr Unol Daleithiau ✔️. Mae siopa ar-lein yn farchnad lewyrchus yn yr UD, yn union fel gweddill y byd. Mewn arolwg a gynhaliwyd ym mis Ebrill y llynedd, cydnabu 40 y cant o ddefnyddwyr rhyngrwyd yn yr UD eu bod yn prynu pethau ar-lein sawl gwaith y mis. Er mwyn eich helpu i ddechrau, rwyf wedi rhestru'r 12 gwefan siopa ar-lein orau yn yr Unol Daleithiau isod.

1 Amazon

Gyda miliynau o gynigion i ddewis o'u plith, mae Amazon wedi esblygu o siop lyfrau fach i bresenoldeb enfawr ar y Rhyngrwyd. Mae'r cwmni nid yn unig yn cynnig miliynau o eitemau i chi o'i warysau ei hun, ond hefyd gan werthwyr ledled y byd sy'n gallu uwchlwytho eu cynhyrchion eu hunain i'w gwerthu.

Mae hynny'n caniatáu ichi gymharu cipolwg ar brisiau gan nifer fawr o siopau a gwerthwyr unigol. Mae Amazon hefyd wedi'i gwneud hi'n haws fyth siopa am bethau rydych chi'n eu prynu'n aml gan ddefnyddio'r botwm Dash.

Amazon yw cawr siopa ar-lein; mae mwy o bobl yn siopa yma nag ar unrhyw safle siopa ar-lein arall. Gallwch hyd yn oed gael rhywfaint o bethau am ddim ar Amazon.

Gellir cyrchu gwefan Amazon o gyfrifiadur trwy'r ddolen isod, ond hefyd trwy'r ap Amazon.

2 eBay

Mae'n safle siopa ar-lein rhyngwladol Americanaidd lle mae pobl yn prynu ac yn gwerthu ystod eang o wasanaethau a nwyddau ledled y byd. Gyda miliynau o ddefnyddwyr gweithredol ledled y byd, heb os, eBay yw un o'r marchnadoedd ar-lein mwyaf yn y byd, lle gall unrhyw un brynu a gwerthu unrhyw beth.

3 Kohl’s

Mae'r siop adrannol ail-fwyaf yn yr UD yn derbyn nifer o archebion ar-lein, yn enwedig gan siopwyr benywaidd. Mae ei gynhyrchion yn rhychwantu nifer fawr o gategorïau ac yn diwallu holl anghenion manwerthu cwsmeriaid. Mae ganddo hefyd sawl opsiwn arloesol fel archebu ar gyfer casglu siopau.

4 Walmart

Mae'n safle siopa ar-lein mwyaf arall yn yr UD ac ymhlith safleoedd siopa mwyaf poblogaidd Canada fel Amazon, byddwch hefyd yn gallu cael unrhyw beth rydych chi ei eisiau yn Walmart. Mae ganddyn nhw ystod eang o gynhyrchion yn y categorïau swyddfa, electroneg, llyfrau, ffilmiau, cartref, cerddoriaeth, dillad, dodrefn, teganau, fferyllol a mwy.

5 Zappos

Mae'n siop ddillad ac esgidiau ar-lein sydd wedi'i lleoli ar hyn o bryd yn Las Vegas, Nevada. Ers ei sefydlu ym 1999, Zappos yw'r siop esgidiau ar-lein fwyaf yn y byd. Fodd bynnag, yn 2006, cafodd Amazon ef.

6 Newegg

Mae'n siop sy'n arbenigo mewn caledwedd cyfrifiadurol, meddalwedd a pherifferolion. Ar wahân i'r cynhyrchion sylfaenol a gynigir gan y wefan, mae rhai categorïau'n cynnwys gwahanol fathau o gynhyrchion electronig, ategolion, nwyddau, chwaraeon, ac ati. Felly y tro nesaf y bydd angen rhywbeth arnoch chi ar gyfer eich cyfrifiadur, Newegg yw eich opsiwn gorau.

7 Etsy

Dyma'r safle siopa ar-lein gorau yn yr UD Mae Etsy yn gweithio ar gysyniad cwbl newydd gan eraill, sy'n gweithio ar fodel cymar-i-gymar. Mae'r wefan ar-lein hon hefyd yn gwerthu gwahanol fathau o gynhyrchion gan gynnwys dillad, dyluniadau gemwaith, ategolion, offer, cyflenwadau crefft, eitemau ar gyfer eich cartref, a llawer mwy. Mae'n gyrchfan unigryw ar gyfer cynhyrchion crefftus eithriadol.

8 ModCloth

Mae'n safle siopa ar-lein Americanaidd a grëwyd i werthu ategolion, dillad ac addurniadau annibynnol. Mae wedi'i leoli yn Ardal Marchnad y De yn San Francisco. Fe’i lansiwyd yn 2002 ac mae’n dod â thema wych yn ogystal ag eitemau hawdd eu prynu.

9 HomeDepot

Mae HomeDepot yn cynnig cynhyrchion mewn llawer o wahanol adrannau gwella cartrefi. Mae eich elw ar-lein yn denu tua 120 miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn. Mae'r cynhyrchion yn amrywio o ddeunyddiau adeiladu, deunyddiau ar gyfer prosiectau DIY, opsiynau addurno cartref, a chynhyrchion gardd.

10 BestBuy

Mae'n enwog am ei eitemau electroneg defnyddwyr am bris cystadleuol. Yn y bôn mae gan y cynhyrchion yn y siop 3 brand, sy'n cynnwys Future Shop, Magnolia, a Best Buy.

un ar ddeg Siopa Google

Beth rydyn ni'n ei hoffi

  • Perffaith ar gyfer cymharu prisiau yn gyflym ar draws y we y gellir ei olrhain.
  • Hidlwyr chwilio helaeth wedi'u teilwra ar gyfer cynhyrchion unigol.
  • Trac newidiadau mewn prisiau i gael y fargen orau.

Yr hyn nad ydym yn ei hoffi

  • Mae safleoedd chwilio yn cael eu pennu ar sail gwariant hysbysebion yn hytrach na'ch ymholiad penodol.
  • Nid yw talu am restr Google premiwm yn ffordd ddelfrydol i fanwerthwyr bach wneud arian.

Un o'r ffyrdd mwyaf pwerus a mwyaf anghofiedig i siopa mewn sawl siop boblogaidd ar unwaith yw gyda Google Shopping. Teipiwch yr hyn rydych chi am ei archebu ar-lein a bydd Google yn arddangos canlyniadau o ddwsinau o siopau.

Gallwch hidlo'r canlyniadau yn ôl categori, storfa, pris, brand, math, nodweddion, ac amcangyfrif dosbarthu, ac yn dibynnu ar y cynnyrch, gall opsiynau eraill fel maint y sgrin fod yn faen prawf hidlo arall.

Mae Google Shopping hefyd yn ddefnyddiol os ydych chi am weld dim ond y cynhyrchion sydd ar gael ger eich lleoliad. Gellir prynu rhai eitemau yn uniongyrchol o Google hefyd a gallant fod yn gydnaws â'r taliad yn gyflym ar gyfer pryniannau cyflym.

12 Overstock.com

Beth rydyn ni'n ei hoffi

  • Rhedeg hyrwyddiadau a gwerthiannau yn rheolaidd yn ystod y gwyliau.
  • Ffyrdd unigryw i chwilio am gynhyrchion.
  • Mae gan aelodau Clwb O hawl i warantau paru prisiau a chynigion eraill.

Yr hyn nad ydym yn ei hoffi

  • Mae gwasanaeth cwsmeriaid yn cael adolygiadau cymysg.
  • Daw gwarantau estynedig gyda llawer o eithriadau.

Ydych chi erioed wedi meddwl beth mae siopau'n ei wneud â phethau gormodol? Mae Overstock.com yn ateb i'r cwestiwn hwnnw.

Mae'r wefan siopa hon yn cynnwys tunnell o eitemau mewn categorïau fel dodrefn, gwella cartrefi, tu allan, carped, dillad, cegin, a llawer o adrannau eraill. Ewch i'r dudalen gartref i gael bargeinion dan sylw, bargeinion gorau, a ffyrdd unigryw o siopa, megis yn ôl ystafell neu arddull.

Unwaith y byddwch chi'n edrych ar yr holl eitemau mewn chwiliad neu ran arall o'r wefan, mae yna tunnell opsiynau hidlo perthnasol. Er enghraifft, os ydych chi'n chwilio am fyrddau cegin a bwyta, gallwch eu hidlo yn ôl pris, siâp, nifer y seddi, deunyddiau, lliw, math o sylfaen, brand, gorffeniad, nodweddion, canran disgownt, sgôr, a mwy.

Mae ap Overstock.com yn caniatáu ichi siopa ar-lein o'ch ffôn neu dabled, ond mae'r un mor ddefnyddiadwy o'i wefan.

Fel adnodd ychwanegol, os nad oes gennych ddiddordeb mewn prynu'n uniongyrchol o siop ar-lein ac yr hoffech weld adolygiadau o gynhyrchion yn gyntaf, gallwch roi cynnig ar lawer o wefannau sy'n cynhyrchu adolygiadau manwl ar bob math o gynhyrchion.

Cynnwys