Gboard Ddim yn Gweithio Ar Eich iPhone? Dyma The Real Fix!

Gboard Not Working Your Iphone

Nid yw Gboard yn gweithio ar eich iPhone ac nid ydych yn gwybod beth i'w wneud. Mae llawer o ddefnyddwyr iPhone yn gosod Gboard, ap bysellfwrdd rhithwir Google, oherwydd ei fod yn ychwanegu’r gallu i destun Swype, anfon gifs, a nodweddion eraill nad oes gan fysellfwrdd rheolaidd yr iPhone. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro sut i sefydlu Gboard ar eich iPhone a dangos i chi beth i'w wneud pan nad yw Gboard yn gweithio .

Sut I Sefydlu Gboard Ar Eich iPhone

Weithiau pan fydd pobl yn meddwl nad yw Gboard yn gweithio ar eu iPhone, mewn gwirionedd nid ydyn nhw wedi gorffen y broses sefydlu. Gall sefydlu bysellfwrdd newydd ar eich iPhone fod yn gymhleth ac mae angen llawer o gamau.I sefydlu Gboard ar eich iPhone, dechreuwch trwy osod yr app Gboard o'r App Store. Ar ôl i chi agor App Store, tapiwch y tab Chwilio ar waelod y sgrin a rhowch “Gboard” yn y blwch chwilio. Yna, tap Cael a Gosod wrth ymyl Gboard i osod yr app ar eich iPhone.nid yw fy ffôn yn canu pan fydd rhywun yn fy ffonio

Ar ôl gosod yr ap, y cam nesaf yw ychwanegu Gboard at fysellfwrdd eich iPhone. Dechreuwch trwy agor yr app Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Allweddell -> Allweddellau -> Ychwanegu Allweddell Newydd ...Pan fyddwch chi'n tapio Ychwanegu Allweddell Newydd ..., fe welwch restr o “Allweddellau Trydydd Parti” y gallwch chi eu hychwanegu at eich iPhone. Ar y rhestr honno, tap Gboard i'w ychwanegu at eich iPhone.

Yn olaf, tapiwch Gboard yn eich rhestr o allweddellau a throwch y switsh nesaf ato Caniatáu Mynediad Llawn . Yna, tap Caniatáu pan ofynnir: Caniatáu Mynediad Llawn ar gyfer Allweddellau “Gboard”? Ar y pwynt hwn, rydym wedi gosod Gboard yn llwyddiannus ac wedi ei sefydlu i ymddangos mewn unrhyw ap sy'n defnyddio'r bysellfwrdd ar eich iPhone.A Allaf i Wneud Gboard Yr Allweddell Ddiffyg Ar Fy iPhone?

Gallwch, gallwch wneud Gboard y bysellfwrdd diofyn ar eich iPhone trwy agor yr app Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Allweddell -> Allweddellau . Nesaf, tap Golygu yng nghornel dde uchaf y sgrin, sy'n rhoi'r opsiwn i chi ddileu neu aildrefnu'ch allweddellau.

I wneud Gboard yn fysellfwrdd diofyn, pwyswch i lawr ar y tair llinell lorweddol ar ochr dde'r sgrin wrth ymyl Gboard, llusgwch ef i ben eich rhestr o allweddellau, a tapiwch Wedi'i wneud pan fyddwch wedi gorffen. Ni fydd y newid hwn yn dod i rym nes i chi gau allan o'ch apiau, felly peidiwch â synnu os mai bysellfwrdd Saesneg iOS yw'r rhagosodiad o hyd ar y dechrau!

Ni allaf Ddod o Hyd i Gboard Ar Fy iPhone!

Os na wnaethoch chi'r bysellfwrdd diofyn ar eich iPhone, gallwch barhau i ddefnyddio Gboard mewn unrhyw ap sy'n defnyddio'r bysellfwrdd. Yn gyntaf, agorwch unrhyw ap sy'n defnyddio bysellfwrdd yr iPhone (byddaf yn defnyddio'r app Negeseuon i arddangos).

Tapiwch y maes testun lle rydych chi'n dymuno teipio, yna tapiwch eicon y glôb yng nghornel chwith isaf arddangosfa eich iPhone. Bydd hyn yn agor yr ail fysellfwrdd yn eich rhestr o allweddellau, sef bysellfwrdd Emoji i'r mwyafrif o ddefnyddwyr iPhone. Yn olaf, tapiwch y ABC eicon yng nghornel chwith isaf y sgrin, a fydd yn dod â chi i Gboard.

Dwi wedi Gwneud Popeth Hyd Yma, Ond Nid yw Gboard yn Gweithio! Beth nawr?

Os nad yw Gboard yn dal i weithio ar eich iPhone, mae'n debyg bod problem feddalwedd sy'n atal Gboard rhag gweithredu'n iawn. Y peth cyntaf yr wyf yn argymell ichi ei wneud yw ailgychwyn eich iPhone, a all weithiau drwsio mân wall meddalwedd.

Pwyswch a dal y botwm pŵer tan Sleid I Bweru Diffodd yn ymddangos ar arddangosfa eich iPhone wrth ymyl eicon pŵer coch. Sychwch yr eicon pŵer coch o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone. Arhoswch tua hanner munud, yna pwyswch a dal y botwm pŵer eto i droi eich iPhone yn ôl.

 1. Caewch Allan o'ch Apiau

  Pan nad yw Gboard yn gweithio ar eich iPhone, gallai'r broblem fod yn deillio o ap sy'n defnyddio Gboard, nid Gboard ei hun. Ceisiwch gau allan o'r ap neu'r apiau rydych chi'n ceisio defnyddio Gboard ynddynt, p'un a yw'n Negeseuon, Nodiadau, Post, neu unrhyw apiau cyfryngau cymdeithasol. Mae'r holl apiau hyn yn dueddol o ddamwain achlysurol, a bydd cau allan ohonynt yn rhoi cyfle i'r apiau ddechrau o'r newydd.

  I gau allan o app, actifadwch y Switcher App gan pwyso dwbl y botwm Cartref. Byddwch yn gallu gweld pob un o'r apiau ar agor ar eich iPhone ar hyn o bryd.

  I gau allan o app, swipe i fyny ac i ffwrdd o'r sgrin. Fe wyddoch fod yr ap ar gau pan nad yw bellach yn ymddangos yn yr App Switcher.

 2. Gwnewch yn siŵr bod yr ap Gboard yn gyfredol

  Gan fod Gboard yn ap cymharol newydd, mae'n dueddol o fân chwilod meddalwedd a allai ei atal rhag gweithio'n iawn ar eich iPhone. Mae Google yn ymfalchïo yn eu cynhyrchion, felly maen nhw'n gweithio'n gyson ac yn rhyddhau diweddariadau newydd i wneud i Gboard redeg yn fwy llyfn.

  I wirio am ddiweddariad i'r app Gboard, agorwch yr App Store a tap Diweddariadau yng nghornel dde isaf arddangosfa eich iPhone i restr o apiau sydd â diweddariad ar gael ar hyn o bryd. Os gwelwch fod diweddariad ar gael ar gyfer Gboard, tapiwch y Diweddariad botwm wrth ei ymyl, neu tap Diweddarwch Bawb yng nghornel dde uchaf y sgrin.

  Cadwch mewn cof, os dewiswch Ddiweddaru Pawb, mai dim ond un ar y tro y bydd eich apiau yn ei ddiweddaru o hyd. Os penderfynwch eich bod am ddiweddaru sawl ap ar yr un pryd, gallwch flaenoriaethu ap trwy wasgu a dal eicon yr ap hwnnw yn gadarn, a fydd yn actifadu cyffyrddiad 3D. Yna, pwyswch Blaenoriaethu Llwytho i Lawr i wneud i'r app hwnnw lawrlwytho yn gyntaf.

 3. Dadosod Gboard A Dechreuwch y Broses Gosod Dros Unwaith eto

  Ein cam olaf pan nad yw Gboard yn gweithio ar iPhone yw dadosod yr app Gboard, yna ailosod a sefydlu Gboard fel newydd. Pan fyddwch yn dileu app o'ch iPhone, bydd yr holl ddata a arbedodd app ar eich iPhone yn cael ei ddileu, gan gynnwys ffeiliau meddalwedd a allai fod yn llygredig.

  sut mae dileu albymau lluniau o fy iphone

  I ddileu’r app Gboard ar eich iPhone, pwyswch a dal eicon yr ap yn ysgafn. Bydd eich iPhone yn dirgrynu, bydd eich apiau’n “jiggle,” a bydd X bach yn ymddangos yng nghornel chwith uchaf bron pob app ar eich iPhone. Tapiwch yr X ar eicon app Gboard, yna pwyswch Dileu pan ofynnwyd i chi: Dileu “Gboard?”

  Nawr bod yr app Gboard wedi'i ddileu, ewch yn ôl i'r App Store, ailosod Gboard, a dilynwch ein proses setup o'r dechrau.

Pob Bwrdd Ar Gyfer Gboard!

Rydych chi wedi sefydlu Gboard yn llwyddiannus ar eich iPhone a nawr gallwch chi ddefnyddio ei holl nodweddion anhygoel. Rwy'n gobeithio bod yr erthygl hon wedi eich helpu i ddeall pam nad yw Gboard yn gweithio ar eich iPhone a beth allwch chi ei wneud os byddwch chi byth yn profi'r broblem hon eto. Diolch am ddarllen, a gadewch sylw i lawr isod os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am iPhones!