Pam fod sgrin fy iPhone X yn felyn? Dyma The Real Fix.

Why Is My Iphone X Screen Yellow

Mae arddangosfa eich iPhone X newydd yn edrych ychydig yn felyn ac nid ydych chi'n gwybod pam. Gan mai'r X yw'r iPhone cyntaf i gael arddangosfa OLED, mae'n ddealladwy y byddech chi'n rhwystredig pan fydd y sgrin yn edrych yn afliwiedig. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch pam mae sgrin eich iPhone X yn felyn a dangos i chi sut i ddatrys y broblem .

Pam fod sgrin fy iPhone X yn edrych yn felyn?

Mae pedwar rheswm posibl pam mae sgrin eich iPhone X yn edrych yn felyn: 1. Mae arddangosfa True Tone yn cael ei droi ymlaen.
 2. Mae Night Shift yn cael ei droi ymlaen.
 3. Mae'n rhaid i chi addasu'r Hidlau Lliw ar eich iPhone.
 4. Mae arddangosfa eich iPhone wedi'i difrodi.

Bydd y camau isod yn dangos i chi sut i wneud diagnosis a thrwsio'r gwir reswm pam mae sgrin eich iPhone X yn felyn!Diffoddwch Arddangosfa Gwir Dôn

Un o'r rhesymau mwyaf cyffredin pam mae sgrin eich iPhone X yn edrych yn felyn yw oherwydd bod True Tone wedi'i droi ymlaen. Mae'r nodwedd newydd hon ar gael ar yr iPhone 8, 8 Plus, a X. yn unig.Mae True Tone yn defnyddio synwyryddion eich iPhone i ganfod golau amgylchynol ac yn cyd-fynd â dwyster a lliw y golau hwnnw ar arddangosfa eich iPhone. Yn ystod y dydd pan fydd mwy o olau amgylchynol melynaidd, efallai y bydd sgrin eich iPhone X yn edrych yn fwy melyn os yw True Tone yn cael ei droi ymlaen.

Sut I Diffodd Arddangos Gwir Tôn Yn Yr App Gosodiadau

 1. Agorwch y Gosodiadau ap ar eich iPhone X.
 2. Tap Arddangos a Disgleirdeb .
 3. Diffoddwch y switsh wrth ymyl Gwir Tôn .
 4. Fe fyddwch chi'n gwybod ei fod i ffwrdd pan fydd y switsh yn wyn ac wedi'i leoli i'r chwith.

Sut i Diffodd Arddangosiad Gwir Tôn Yn y Ganolfan Reoli

 1. Canolfan Reoli Agored trwy droi i lawr oddi uwchben cornel dde uchaf yr arddangosfa.
 2. Pwyswch a dal (3D Touch) y llithrydd disgleirdeb arddangos fertigol .
 3. Tap y Botwm Gwir Tôn i'w ddiffodd.
 4. Fe wyddoch fod True Tone i ffwrdd pan fydd yr eicon yn wyn y tu mewn i gylch llwyd tywyll.Diffoddwch Sifft Nos

Cyn i arddangosfa True Tone gael ei chyflwyno gan Apple, y rheswm mwyaf cyffredin pam y byddai arddangosfa iPhone yn edrych yn felyn oedd oherwydd bod Night Shift wedi'i droi ymlaen. Mae Night Shift yn nodwedd sy'n addasu lliwiau eich arddangosfa i'w gwneud yn gynhesach, a all eich helpu i syrthio i gysgu ar ôl defnyddio'ch iPhone yn hwyr yn y nos.

Sut i Diffodd Sifft Nos

 1. Sychwch i lawr o uwchben cornel dde uchaf y sgrin i Canolfan Reoli agored .
 2. Pwyswch a dal (3D Touch) y llithrydd disgleirdeb .
 3. Tap y Botwm Sifft Nos i'w ddiffodd.
 4. Fe wyddoch fod Night Shift i ffwrdd pan fydd yr eicon yn wyn y tu mewn i gylch llwyd tywyll.

Addaswch yr Hidlau Lliw Ar Eich iPhone X.

Os yw True Tone a Night Shift wedi'u diffodd, ond bod sgrin eich iPhone X yn dal i fod yn felyn, edrychwch ar yr Hidlau Lliw ar eich iPhone X. Mae Hidlau Lliw wedi'u cynllunio i helpu pobl sy'n ddall lliw neu sy'n cael anhawster darllen testun ar y sgrin. .

Agorwch yr app Gosodiadau a thapio Hygyrchedd -> Arddangos a Maint Testun -> Hidlau Lliw . I ddechrau defnyddio Hidlau Lliw, trowch y switsh wrth ymyl Hidlau Lliw - byddwch chi'n gwybod ei fod ymlaen pan mae'n wyrdd.

Nawr bod Hidlau Lliw wedi cael eu troi ymlaen, gallwch chi ddechrau chwarae o gwmpas gyda hidlwyr a thintiau gwahanol i wneud arddangosfa eich iPhone yn llai melyn. Gallwch ddefnyddio'r llithrydd Hue i ddod o hyd i naws llai melyn a'r llithrydd Dwysedd i sicrhau nad yw lliw yn rhy gryf.

Mae addasu arlliw arddangosfa eich iPhone X yn cymryd ychydig o dreial a chamgymeriad, felly byddwch yn amyneddgar a dewch o hyd i rywbeth sy'n gweithio i chi.

Atgyweirio'r Arddangosfa

Mae yna bosibilrwydd o hyd bod sgrin eich iPhone X yn felyn oherwydd problem caledwedd neu nam gweithgynhyrchu. Os yw'ch iPhone wedi bod yn agored i ddŵr yn ddiweddar neu wedi'i ollwng ar wyneb caled, gall ei gydrannau mewnol gael eu difrodi, sy'n gwneud i'w arddangosfa edrych yn felynaidd.

Os yw AppleCare yn gorchuddio'ch iPhone X, dewch ag ef i'ch Apple Store lleol a gofynnwch iddynt edrych arno. Rwy'n argymell amserlennu apwyntiad yn gyntaf, dim ond i sicrhau bod rhywun ar gael i'ch helpu chi.

Os ydych chi ar frys, argymhellaf hefyd cwmni atgyweirio ar alw o'r enw Puls . Byddant yn anfon technegydd ardystiedig yn uniongyrchol atoch a fydd yn atgyweirio eich iPhone X yn y fan a'r lle!

Arddangosfa iPhone X: Edrych yn Dda!

Nid yw'ch iPhone X yn edrych yn felyn mwyach! Rwy'n gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i ddangos i'ch teulu a'ch ffrindiau pam mae eu sgrin iPhone X yn felyn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone X newydd, mae croeso i chi eu gadael yn yr adran sylwadau isod!