Chwyddo ddim yn gweithio ar Mac? Dyma'r ateb yn y pen draw!El Zoom No Funciona En Mac

Rydych chi'n ceisio ymuno â chyfarfod Zoom ar eich Mac, ond mae rhywbeth o'i le. Waeth beth ydych chi'n ei wneud, rydych chi'n cael trafferth sgwrsio â'ch ffrindiau neu'ch cydweithwyr. Yn yr erthygl hon, egluraf ichi pam nad yw Zoom yn gweithio ar eich Mac a byddaf yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem .Gwybodaeth am gyd-destun

Mae'n bwysig gwybod na allwch ymuno â chyfarfod Zoom gan ddefnyddio porwr gwe fel Safari, Chrome, neu Firefox. Yn lle, bydd yn rhaid i chi lawrlwytho'r Cleient Zoom.Mynd i Canolfan Lawrlwytho Chwyddo ac yn clicio'r botwm glas Dadlwythwch dan Chwyddo cleient ar gyfer cyfarfodydd .

ni enillodd apiau ipad y diweddariadYna agor Darganfyddwr a chlicio lawrlwythiadau . Cliciwch ddwywaith ar Zoom.pkg i ddechrau'r gosodwr. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin i osod y Cleient Zoom.

Fe welwch y Cleient Zoom ar Launchpad. Yn cael ei enwi chwyddo.us.Cliciwch ar Ymunwch â chyfarfod a mynd i mewn i'r ID y Cyfarfod neu y Enw cyswllt personol i ymuno â chyfarfod Zoom.

Gosod caniatâd Zoom

Mae angen caniatâd ar Zoom i gael mynediad at rai swyddogaethau ar eich cyfrifiadur fel y gallwch chi fanteisio i'r eithaf ar y platfform. Cliciwch yr eicon Apple yng nghornel chwith uchaf y sgrin, yna cliciwch Dewisiadau system .

Yna cliciwch Diogelwch a phreifatrwydd . Chwiliwch am yr eicon siâp tŷ.

Caniatáu mynediad zoom.us i'r canlynol:

  • Camera : Mae hyn yn caniatáu ichi ddefnyddio'ch gwe-gamera yn ystod galwadau.
  • Meicroffon : Mae hyn yn caniatáu i eraill eich clywed pan fyddwch chi'n siarad yn ystod galwadau.
  • Hygyrchedd : Mae hyn yn caniatáu ichi ddefnyddio teclyn rheoli o bell yn ystod galwadau.

Os yw'ch Mac yn rhedeg macOS Catalina 10.15, rydym yn argymell eich bod hefyd yn rhoi mynediad i zoom.us i'r swyddogaethau hyn:

  • Ffeiliau a ffolderau : Yn caniatáu ichi rannu ffeiliau yn y sgwrs, arbed ffeiliau o'r sgwrs a recordio galwadau ar eich cyfrifiadur.
  • Recordiad sgrin : Mae hyn yn caniatáu ichi rannu'ch sgrin yn ystod galwadau.

Byddwch yn gwybod bod gan Zoom fynediad i'r cymwysiadau hyn pan fydd marc gwirio glas yn ymddangos wrth ymyl zoom.us yn y ddewislen.

Caewch apiau eraill a allai fod yn defnyddio'r camera neu'r meicroffon

Efallai na fydd Zoom yn gweithio ar eich Mac oherwydd bod Camera neu Feicroffon (neu'r ddau) yn cael eu defnyddio mewn gwahanol gymwysiadau ... Cyn ymuno â chyfarfod Zoom, caewch unrhyw gymwysiadau eraill a allai fod yn defnyddio'r camera neu'r meicroffon. Mae hyn yn cynnwys apiau fel FaceTime, Skype, a Photo Booth.

Caewch Zoom a rhoi cynnig arall arni

Mae'r broses yr un peth os ydych chi'n defnyddio'r cymhwysiad Zoom neu os ydych chi'n ceisio ymuno â chyfarfod yn eich porwr gwe.

Cliciwch gyda dau fys ar y cais rydych chi am ei gau. Cliciwch ar Gadewch i gau'r cais ar eich Mac.

Ceisiwch ailagor yr ap i weld a yw Zoom yn gweithio nawr. Os na, symudwch ymlaen i'r cam nesaf!

Gwiriwch eich cysylltiad rhyngrwyd

Mae angen cysylltiad rhyngrwyd i ddefnyddio'r platfform. Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr eich bod wedi'ch cysylltu â Wi-Fi trwy glicio ar yr eicon Wi-Fi ar frig y sgrin. Os gwelwch farc gwirio wrth ymyl eich enw modem, mae eich Mac wedi'i gysylltu â Wi-Fi.

Gallwch ddiystyru problem Wi-Fi yn gyflym trwy geisio llwytho tudalen arall yn eich porwr gwe. Os yw gwefannau eraill yn llwytho, nid oes problem Wi-Fi. Os nad yw tudalennau gwe eraill yn llwytho, mae'n debyg bod problem gyda'ch cysylltiad Wi-Fi.

Os oes problem Wi-Fi ar eich Mac

Mae yna rai pethau cyflym y gallwch chi eu gwneud i drwsio problemau Wi-Fi ar eich Mac. Yn gyntaf, ceisiwch droi Wi-Fi i ffwrdd ac ymlaen eto. Gall hyn ddatrys mân faterion cysylltedd.

Cliciwch yr eicon Wi-Fi ar frig y sgrin, yna cliciwch Analluoga Wi-Fi .

Cliciwch yr eicon Wi-Fi eto, yna cliciwch Galluogi Wi-Fi . Sicrhewch fod eich Mac yn ailgysylltu â'ch rhwydwaith Wi-Fi pan fyddwch chi'n ei droi yn ôl.

Wrth droi Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl ymlaen, ceisiwch ailgychwyn eich modem hefyd. Mae gwneud hyn mor hawdd â dad-blygio a phlygio i mewn eto.

Os na fydd eich Mac yn dal i gysylltu â Wi-Fi, ceisiwch gysylltu â rhwydwaith Wi-Fi gwahanol. Os gall eich Mac gysylltu â rhwydweithiau Wi-Fi eraill, mae'n debygol mai'r broblem sy'n cael ei hachosi gan eich modem, nid eich Mac.

Mae anghofio eich rhwydwaith Wi-Fi yn ddatrysiad posib arall pan na all eich Mac gysylltu â'ch rhwydwaith a dim ond â'ch rhwydwaith. Pan fydd eich Mac yn cysylltu â rhwydwaith Wi-Fi am y tro cyntaf, mae'n arbed gwybodaeth amdano fel cysylltu â'r rhwydwaith hwnnw. Os bydd y wybodaeth honno'n newid, efallai na fydd eich Mac yn gallu cysylltu â Wi-Fi.

Yn agor Dewisiadau system a chlicio Net . Yna cliciwch Uwch .

breuddwydion am rywun yn feichiog

Cliciwch ar y rhwydwaith rydych chi am i'ch Mac ei anghofio. Cliciwch ar y botwm minws (-) i anghofio'r rhwydwaith hwnnw ar eich Mac. Cliciwch Derbyn i ddiweddaru gosodiadau rhwydwaith eich Mac.

Edrychwch ar ein herthygl arall i wybod camau datrys problemau modem mwy datblygedig !

Caewch raglenni eraill ar eich Mac gyda llawer o bŵer CPU

Efallai y bydd Chwyddo'n chwalu os yw CPU eich Mac yn gwthio hyd at 100%. Cyn ymuno â chyfarfod Zoom, mae'n syniad da cau'r rhaglenni eraill ar eich cyfrifiadur sy'n defnyddio llawer o bŵer CPU. Mae hyn yn cynnwys pethau fel meddalwedd golygu fideo a Google Sheets trwm-wybodaeth.

Mae Monitor Gweithgaredd yn caniatáu ichi wirio pa raglenni sy'n defnyddio llawer o CPU ar eich Mac. Y ffordd gyflymaf i agor Monitor Gweithgaredd yw chwilio amdano gyda Sbotolau.

Pwyswch y bar gofod a'r Gorchymyn ar yr un pryd. Teipiwch 'Monitor Gweithgaredd' a gwasgwch y dychwelyd i agor Monitor Gweithgaredd.

monitro gweithgaredd sbotoleuadau

sut i gopïo a gludo ar iphone ios 10

Dewch o hyd i unrhyw raglen sy'n defnyddio swm anghymesur o uchel o% CPU a'i gau. Os yw'ch Monitor Gweithgaredd yn debyg i fy un i (nid oes unrhyw ap yn defnyddio mwy na 15%), symudwch ymlaen i'r cam nesaf.

Ailgychwyn eich Mac

Mae ailgychwyn eich Mac yn ffordd gyflym o drwsio amrywiaeth o fân broblemau meddalwedd. Mae'r holl raglenni sy'n rhedeg ar eich Mac yn cau i lawr yn naturiol, gan ddechrau pan fydd cyfrifiaduron yn cael eu troi yn ôl ymlaen.

Cliciwch ar logo Apple yng nghornel chwith uchaf y sgrin. Cliciwch ar Ail-ddechrau .

Analluoga ddiogelwch wal dân ar eich Mac

Weithiau gall meddalwedd wal dân atal Zoom rhag gweithio ar eich Mac. Gallai'r feddalwedd ddehongli Zoom fel rhyw fath o fygythiad diogelwch a pheidio â chaniatáu iddo redeg.

Gallwch chi analluogi wal dân eich Mac dros dro trwy fynd i Dewisiadau System> Diogelwch a Phreifatrwydd a chlicio ar y tab Mur Tân . Cliciwch ar Analluoga wal dân i analluogi wal dân eich Mac Efallai y bydd angen i chi nodi'ch cyfrinair Mac cyn y gallwch chi addasu gosodiadau'r wal dân.

Os nad ydych chi am analluogi'r wal dân dros dro, gallwch ychwanegu Zoom at eich rhestr o gymwysiadau sydd bob amser yn cael gwneud cysylltiadau sy'n dod i mewn.

Mewngofnodi i Dewisiadau System> Diogelwch a Phreifatrwydd> Wal Dân a chlicio Opsiynau wal dân . Cliciwch ar y botwm ychwanegol (+) , yna cliciwch zoom.us. Cliciwch ar Ychwanegu i ganiatáu cysylltiadau sy'n dod i mewn o Zoom.

Yn olaf, cliciwch ar Derbyn i gadarnhau eich penderfyniad.

Camau nesaf

Os nad yw Zoom yn gweithio ar eich Mac o hyd, mae'n debyg ei bod hi'n bryd cysylltu â gwasanaeth cwsmeriaid. Rhowch y Canolfan Gymorth Chwyddo i ddysgu sut i gysylltu â gwasanaeth cwsmeriaid.

Os na fydd eich Mac yn cysylltu â dim Rhwydwaith Wi-Fi, efallai y bydd problem caledwedd. Cysylltwch ag ef Cefnogaeth dechnegol Apple dros y ffôn, trwy sgwrs fyw neu yn eich Apple Store agosaf. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud apwyntiad os ydych chi'n bwriadu mynd i'r Apple Store.

Edrychwch ar ein herthygl arall os yw'n well gennych defnyddio Zoom ar eich iPhone neu iPad !

Paid a bod yn hwyr!

Rydych wedi datrys y broblem ac wedi ymuno â chyfarfod Zoom yn llwyddiannus! Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon gyda'ch ffrindiau a'ch cydweithwyr pan nad yw Zoom yn gweithio ar eich Mac. Gadewch unrhyw gwestiynau eraill sydd gennych chi am Zoom neu'ch Mac yn yr adran sylwadau isod.