Beth Yw Modd Adferiad iPhone? Dyma’r Gwirionedd!

What Is Iphone Recovery Mode

Rydych chi'n ceisio diweddaru neu adfer eich iPhone, ond nid yw'n gweithio. Mae rhoi eich iPhone yn y Modd Adferiad yn gam defnyddiol i ddatrys problemau wrth ddelio â phroblem feddalwedd gymhleth. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dweud wrthych popeth sydd angen i chi ei wybod am Ddull Adferiad iPhone !

Beth Yw Modd Adferiad?

Os yw'ch iPhone yn profi trafferth gyda'i feddalwedd neu ap, yn aml gall ailgychwyn ddatrys y broblem. Fodd bynnag, weithiau mae'r problemau hyn yn fwy difrifol ac yn gofyn i chi roi eich ffôn yn y Modd Adferiad.At ei gilydd, mae hwn yn fethiant diogel sy'n eich galluogi i ddiweddaru neu adfer eich ffôn. Dewis olaf yw hwn a byddwch yn colli'ch data, oni bai eich bod wedi gwneud hynny wrth gefn eich iPhone yn gyntaf (a dyna pam rydyn ni'n argymell eich bod chi'n gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone).Pam y byddwn i'n rhoi fy iPhone yn y modd adfer?

Mae rhai problemau a allai fod angen Modd Adferiad yn cynnwys:sut i ddileu animoji
 • Mae eich iPhone yn sownd mewn dolen ailgychwyn ar ôl gosod diweddariad iOS.
 • Nid yw iTunes yn cofrestru'ch dyfais.
 • Mae logo Apple wedi bod ar y sgrin ers sawl munud heb unrhyw newid.
 • Rydych chi'n gweld y sgrin 'Cysylltu ag iTunes'.
 • Ni allwch ddiweddaru nac adfer eich iPhone.

Mae'r holl faterion hyn yn golygu nad yw'ch iPhone yn gweithredu'n gywir a bydd yn cymryd mwy nag ailgychwyn syml i'w gael yn ôl yn gweithio'n iawn. Isod, fe welwch y camau i roi eich iPhone yn y Modd Adferiad.

Sut I Roi Eich iPhone Yn y Modd Adferiad

 1. Yn gyntaf, gwiriwch i sicrhau eich bod yn defnyddio'r fersiwn ddiweddaraf o iTunes.
 2. Cysylltwch eich dyfais â chyfrifiadur ac agor iTunes.
 3. Tra'n dal i fod yn gysylltiedig â'r cyfrifiadur, grym ailgychwyn eich iPhone.
 4. Parhewch i ddal y botymau i lawr nes i chi weld y sgrin “Cysylltu ag iTunes”. (Gweler isod am wahanol ddulliau i ailosod gwahanol ffonau.)
 5. Dewiswch Diweddariad pan fydd y naidlen yn ymddangos yn gofyn ichi Adfer neu Ddiweddaru eich iPhone. Bydd iTunes yn dechrau lawrlwytho'r meddalwedd i'ch dyfais.
 6. Sefydlwch eich dyfais cyn gynted ag y bydd y Diweddariad neu Adfer wedi gorffen.

A aeth rhywbeth o'i le? Edrychwch ar ein herthygl arall am help!

Dulliau Gwahanol ar gyfer Ffonau Gwahanol

Mae yna wahanol ffyrdd i ailosod yr iPhones neu'r iPads amrywiol. Dilynwch y camau hyn i gwblhau'r Cam 3 uchod ar gyfer eich dyfais: 1. iPhone 6s neu'n gynharach, iPad, neu iPod Touch : Pwyswch a dal y botwm Cartref a'r botwm Power ar yr un pryd.
 2. iPhone 7 a 7 Plus : Pwyswch a dal y botwm Power ochr a botymau Cyfrol i Lawr ar yr un pryd.
 3. iPhone 8 ac yn ddiweddarach : Pwyswch a rhyddhewch y botwm Volume Up, yna pwyswch a rhyddhewch y botwm Volume Down, yna pwyswch a dal y botwm Power ochr.

iPhone: Wedi'i gadw!

Rydych chi wedi rhoi eich iPhone yn y Modd Adfer yn llwyddiannus! Os yw'ch iPhone yn dal i gael problemau, edrychwch ar ein herthygl ar Modd DFU . Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, mae croeso i chi eu gadael yn yr adran sylwadau isod.