Dyddiad Rhyddhau iPhone X, Pris, Nodweddion, a Mwy! Y Rownd Gyflawn.

Iphone X Release DateRhowch Gynnig Ar Ein Hofferyn Ar Gyfer Dileu Problemau

Mae'r gollyngiadau mwyaf diweddar o amgylch yr iPhone nesaf, a gyhoeddir ar Fedi 12, 2017, wedi nodi mai enw'r ffôn fydd y iPhone X. . Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i drafod y gollyngiadau diweddar a thrafod y Dyddiad rhyddhau iPhone X, pris, nodweddion, a mwy !

Dyddiad Rhyddhau iPhone X.

Er nad yw wedi’i gyhoeddi’n swyddogol, mae’n debyg y bydd yr iPhone X ac iPhone 8 yn cael eu rhyddhau ar Fedi 22, 2017, ar yr ail ddydd Gwener yn dilyn y cyhoeddiad ar Fedi 12fed.pam fod gan fy iphone sgrin ddu

Mae'n debyg y byddwch yn gallu rhag-archebu'r iPhone X ychydig ddyddiau ar ôl y digwyddiad, yn fwyaf tebygol ar Fedi 14 neu 15, 2017. Os nad oes oedi cyn cynhyrchu, mae'n debyg y bydd Apple yn dechrau cludo'r iPhone X wythnos ar ôl iddynt dechrau cymryd rhag-archebion.

Pris iPhone X.

Bydd pris iPhone X yn mynd i fod gosod cofnodion . Mae'r rhan fwyaf o adroddiadau'n nodi y bydd yr iPhone X yn costio mwy na $ 1,000, gyda phrisiau o bosibl yn cyrraedd dros $ 1,200! Mae hyn yn gynnydd mawr o brisiau lansio'r iPhone 7 ($ 649) a'r iPhone 7 Plus ($ 769).

Pam fod yr iPhone X yn costio cymaint mwy nag iPhones Blaenorol?

Mae'r iPhone X yn costio mwy na modelau blaenorol yr iPhone oherwydd bod y dechnoleg arloesol yn cael ei hymgorffori yn y ffôn. Gall gwelliannau arddangos yr iPhone a nodweddion newydd fel adnabod wynebau a chodi tâl di-wifr gyfrif am o leiaf peth o'r cynnydd mewn prisiau.

Nodweddion iPhone X.

Gyda thag pris mor uchel, mae'n ddealladwy y bydd cefnogwyr Apple eisiau llawer o nodweddion iPhone X newydd. Rydym yn addo, ni chewch eich siomi.

Yn y bôn, mae wythnosau o ollyngiadau iPhone X wedi cadarnhau y bydd gan yr iPhone X gydnabyddiaeth wyneb, arddangosfa OLED fawr sy'n cwmpasu'r rhan fwyaf o wyneb blaen yr iPhone, dim botwm Cartref corfforol, a galluoedd gwefru diwifr.

iphone 7 yn ailgychwyn ar ei ben ei hun

Cydnabod Wyneb iPhone X.

Efallai mai'r nodwedd iPhone X fwyaf diddorol fydd ei gydnabyddiaeth wyneb, a fydd yn debygol o ddisodli Touch ID ac a ddefnyddir i ddatgloi'r iPhone, cadarnhau pryniannau, a mwy. Cafodd cefnogwyr Apple eu tipio am feddalwedd Cydnabod Facial fis Chwefror diwethaf pan Apple prynodd gwmni technoleg o'r enw RealFace , sy'n arbenigo mewn creu meddalwedd adnabod wynebau.

llinellau gwyn ar sgrin iphone 6

Arddangosfa iPhone X.

Nodwedd gyffrous arall ar gyfer iPhone X fydd ei arddangosfa, a fydd yn edrych yn wahanol iawn i fodelau blaenorol yr iPhone. Am y tro cyntaf, bydd gan yr iPhone arddangosfa OLED ymyl-i-ymyl, a fydd yn debygol o gwmpasu bron i wyneb blaen cyfan yr iPhone X. O ganlyniad, bydd bezels yr iPhone X yn llawer llai na'r holl fodelau blaenorol. o'r iPhone.

Credyd llun: Ben Miller

Codi Tâl Di-wifr iPhone X.

Nodwedd arall iPhone X y mae pobl yn cynhyrfu amdani yw codi tâl di-wifr. Dechreuodd sibrydion am godi tâl di-wifr ym mis Chwefror pan Ymunodd Apple â'r Consortiwm Pwer Di-wifr , sy'n gosod safonau'r diwydiant ar gyfer codi tâl di-wifr.

Dim ond i fod yn glir - nid yw'r nodwedd hon wedi dileu codi tâl â gwifrau yn llwyr. Byddwch yn dal i allu defnyddio'ch cebl Mellt i wefru'ch iPhone, a fydd yn ôl pob tebyg yn gyflymach ac yn fwy dibynadwy na chodi tâl di-wifr.

Meddalwedd iPhone X.

iOS 11 fydd fersiwn gyntaf meddalwedd iPhone X. cyflwynwyd iOS 11 gyntaf yng Nghynhadledd Datblygwr Apple’s Worldwide. bydd gan iOS 11 lawer o nodweddion newydd, cyffrous fel y Canolfan Reoli customizable , Peidiwch â Tharfu wrth Yrru , Modd Tywyll (Lliwiau Gwrthdro Smart) , a mwy.

sut i wneud galwad anhysbys o iphone

Beth ydych chi'n ei feddwl am yr iPhone X?

Rydym yn edrych ymlaen at glywed eich barn am yr iPhone X yn yr adran sylwadau isod. Ydych chi'n meddwl ei fod yn rhy ddrud? Ydych chi'n gyffrous am y nodweddion newydd? Gadewch i ni wybod!

Diolch am ddarllen,
David P. & David L.