Beth yw Rhannu Teulu ar iPhone? Sut mae ei ffurfweddu? Y Gwir!Qu Es Compartir En Familia En Iphone

Rydych chi eisiau cysylltu iPhones eich teulu, ond nid ydych chi'n siŵr sut. Mae Rhannu Teulu yn caniatáu ichi gysylltu hyd at chwe aelod o'r teulu mewn cyfrif teulu a rennir. Yn yr erthygl hon, egluraf ichi beth yw Rhannu Teulu a byddaf yn dangos i chi sut i'w sefydlu ar eich iPhone .Beth yw rhannu teulu?

Mae Rhannu Teulu yn caniatáu ichi rannu pryniannau Apple Store, tanysgrifiadau Apple, a mwy gyda'r holl ddyfeisiau sy'n gysylltiedig â'ch rhwydwaith teulu. Gallwch hefyd ychwanegu plant o dan 13 oed oherwydd gallant nawr gael eu ID Apple eu hunain.Gall sefydlu Rhannu Teulu eich helpu i arbed arian, yn enwedig wrth rannu tanysgrifiadau. Er enghraifft, mae tanysgrifiad unigol i Apple Music yn costio $ 9.99 y mis. Mae tanysgrifiad teulu yn costio $ 14.99 y mis. Byddwch chi'n arbed arian gyda Rhannu Teulu, hyd yn oed os mai dim ond dau ddyfais y byddwch chi'n eu cysylltu!

Sut Mae Rhannu Teuluoedd yn Gweithio?

Mae gan bob teulu “drefnydd teulu” sy'n gwahodd aelodau eraill o'r teulu i ymuno. Mae gosodiadau Rhannu Teulu y trefnydd yn cael eu cymhwyso'n awtomatig i ddyfeisiau eraill pan gânt eu hychwanegu at y rhwydwaith.Pan fydd Trefnydd Teulu yn diweddaru eich gosodiadau, yn prynu newydd, neu'n ychwanegu llun newydd at yr albwm teulu a rennir, mae'n diweddaru ar bob dyfais ar y rhwydwaith Rhannu Teulu.

Sut i Sefydlu Rhannu Teulu?

Yn gyntaf, agorwch yr app Gosodiadau ar yr iPhone sy'n perthyn i'r person sydd eisiau bod yn drefnydd y teulu. Cyffyrddwch â'ch enw ar frig y sgrin a nodwch eich cyfrinair Apple ID. Yna tap Sefydlu Rhannu Teulu . Yn olaf, cyffwrdd Dechreuwch i ddechrau sefydlu Rhannu Teulu.Byddwch yn cael yr opsiwn i benderfynu beth i'w rannu gyda'ch teulu (pryniannau, lleoliadau, a llawer mwy), dewis eich dull talu teulu, a gwahodd aelodau'r teulu gan ddefnyddio'r app Negeseuon.

Os byddwch chi'n troi ar rannu siopa, bydd yr holl gynnwys a brynir gan aelod o'r teulu ar y rhwydwaith ar gael i bawb arall. Gallwch ddod o hyd i'r pryniannau hynny trwy agor yr App Store, tapio eicon y Cyfrif yng nghornel dde uchaf y sgrin, a thapio Prynu .

Mae Rhannu Teulu yn rhoi offer gwych i rieni i gadw golwg ar eu plant a rheoli'r hyn y gallant ei wneud ar eu iPhones. Buom yn siarad ag Eva Amurri am Buddion Gosod Nodweddion Amser Sgrin trwy Rhannu Teulu.

Mae yna llawer pethau y gallwch chi eu gwneud gyda Rhannu Teulu, a dyna pam gwnaethon ni fideo YouTube sy'n esbonio'r broses gyfan. Mae gan Apple hefyd trosolwg o'r pethau y gallwch chi eu ffurfweddu gyda Rhannu Teulu.

Rhannu Teulu: Esboniad!

Rydych chi wedi sefydlu Rhannu Teulu yn llwyddiannus ar eich iPhone! Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol fel y gallwch chi ddysgu'ch ffrindiau a'ch dilynwyr am Rhannu Teulu hefyd. Mae croeso i chi adael sylw isod os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am y nodwedd iPhone hon.