Mannau poeth Personol Ddim yn Gweithio? Dyma The Fix!Iphone Personal Hotspot Not Working

Nid yw man cychwyn personol yn gweithio ar eich iPhone ac nid ydych yn siŵr pam. Mae man cychwyn personol yn caniatáu ichi droi eich iPhone yn fan problemus Wi-Fi y gall dyfeisiau eraill gysylltu ag ef. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch pam nad yw man cychwyn personol iPhone yn gweithio a dangoswch i chi sut i ddatrys y broblem er daioni !Sut Ydw i'n Sefydlu Mannau Personol Ar Fy iPhone?

Mae angen dau beth i sefydlu man cychwyn personol ar eich iPhone:ystyr Feiblaidd rhif 3
  1. IPhone yn rhedeg iOS 7 neu'n hwyrach.
  2. Cynllun ffôn symudol sy'n cynnwys data ar gyfer man cychwyn symudol.

Os yw'ch cynllun iPhone a ffôn symudol yn cwrdd â'r cymwysterau, edrychwch ar ein herthygl arall i ddysgu sut i sefydlu man cychwyn personol . Os ydych chi eisoes wedi sefydlu man cychwyn personol, ond nid yw'n gweithio ar eich iPhone, dilynwch y camau isod i ddatrys y broblem!

Trowch Data Cellog i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

Mae man problemus personol yn defnyddio data cellog i droi eich iPhone yn fan problemus Wi-Fi. Pan fydd dyfeisiau eraill yn cysylltu â'ch man cychwyn personol ac yn pori'r we, maen nhw'n defnyddio'r data cellog ar eich cynllun ffôn symudol. Weithiau gall troi data cellog i ffwrdd ac yn ôl drwsio mân wall meddalwedd sy'n atal man cychwyn personol rhag gweithio ar eich iPhone.diffodd data cellog ar iphone

Gwiriwch Am Ddiweddariad Gosodiadau Cludwyr

Mae eich cludwr diwifr ac Apple yn rhyddhau'n rheolaidd diweddariadau gosodiadau cludwr i wella gallu eich iPhone i gysylltu â rhwydwaith eich cludwr. Mynd i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Amdanom i weld a oes diweddariad gosodiadau cludwr newydd ar gael. Os yw un, bydd pop-up yn ymddangos o fewn rhyw bymtheg eiliad. Os nad oes naidlen yn ymddangos, yna mae'n debyg nad yw diweddariad gosodiadau cludwr ar gael.

Diweddariad Gosodiadau Cludwyr Ar iPhoneAilgychwyn Eich iPhone

Mae ailgychwyn eich iPhone yn ddatrysiad cyffredin ar gyfer amrywiaeth o broblemau. Mae'r holl raglenni ar eich iPhone yn cau i lawr yn naturiol pan fyddwch chi'n ei ddiffodd, a all drwsio mân fylchau a gwallau meddalwedd.

sut i droi ymlaen iphone heb botwm cloi

I ddiffodd iPhone 8 neu'n gynharach , pwyswch a dal y botwm pŵer tan llithro i bweru i ffwrdd yn ymddangos ar yr arddangosfa. Sychwch yr eicon pŵer coch a gwyn o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone. Pwyswch a dal y botwm pŵer eto i droi eich iPhone yn ôl.

I ddiffodd iPhone X neu'n fwy newydd , pwyswch a dal y naill botwm cyfaint a'r botwm ochr nes llithro i bweru i ffwrdd yn ymddangos ar yr arddangosfa. Llithro'r eicon pŵer coch a gwyn o'r chwith i'r dde i gau eich iPhone. I droi eich iPhone ymlaen eto, pwyswch a dal y botwm ochr nes bod logo Apple yn ymddangos.

Diweddarwch iOS Ar Eich iPhone

Mae iPhones sy'n rhedeg iOS 7 neu'n hwyrach yn gallu defnyddio man cychwyn personol, cyhyd â'i fod wedi'i gynnwys gyda'ch cynllun ffôn symudol. Gall fersiynau hen ffasiwn o iOS arwain at amrywiaeth o broblemau meddalwedd, felly mae'n bwysig cadw'ch iPhone yn gyfredol bob amser.

Agor Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd i wirio a oes diweddariad iOS newydd ar gael. Tap Dadlwytho a Gosod os oes diweddariad iOS ar gael. Edrychwch ar ein herthygl arall os oes gennych rai problemau diweddaru eich iPhone !

diweddaru iphone i ios 12

Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith Eich iPhone

Mae ailosod y gosodiadau rhwydwaith ar eich iPhone yn dileu ei holl leoliadau Cellog, Wi-Fi, Bluetooth, a VPN ac yn eu hadfer yn ôl i ddiffygion ffatri. Gallai ailosod pob gosodiad Cellog i ddiffygion ffatri drwsio mater meddalwedd cymhleth os nad yw man cychwyn personol iPhone yn gweithio. Yn hytrach na cheisio olrhain y broblem feddalwedd gymhleth honno, rydyn ni jyst yn ei dileu o'ch iPhone yn llwyr!

ni fydd ipad yn troi ymlaen hyd yn oed pan fydd wedi'i blygio i mewn

I ailosod gosodiadau rhwydwaith, agorwch Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Ailosod . Yna, tap Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith. Fe'ch anogir i dapio Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith eto i gadarnhau eich penderfyniad. Bydd eich iPhone yn diffodd, yn perfformio'r ailosod, ac yn troi yn ôl ymlaen.

Rhowch Eich iPhone Yn y Modd DFU

Y cam olaf y gallwch ei wneud i ddiystyru problem meddalwedd yn llwyr yw adfer DFU, y math dyfnaf o adfer iPhone. Mae adfer DFU yn dileu ac yn ail-lwytho pob llinell o god ar eich iPhone. Cyn rhoi eich iPhone yn DFU, rydym yn argymell yn gryf creu copi wrth gefn felly ni fyddwch yn colli unrhyw ran o'ch data, ffeiliau na gwybodaeth.

Edrychwch ar ein canllaw adfer DFU cam wrth gam pan fyddwch chi'n barod i roi eich iPhone yn y modd DFU!

Cysylltwch â'ch Cludwr Di-wifr

Os nad yw man cychwyn personol yn gweithio o hyd, mae'n debygol y bydd problem gyda'ch cynllun ffôn symudol neu galedwedd eich iPhone. Rydym yn argymell cysylltu â'ch cludwr diwifr cyn mynd i'r Apple Store. Os ewch chi i'r Apple Store yn gyntaf, mae'n debyg y byddan nhw'n dweud wrthych chi am siarad â'ch cludwr.

Os newidiodd eich cynllun ffôn symudol yn ddiweddar, neu os oes angen ei adnewyddu, gallai fod y rheswm pam nad yw man cychwyn personol iPhone yn gweithio. Dyma rifau cymorth i gwsmeriaid y pedwar prif gludwr yn yr Unol Daleithiau:

  • AT&T : 1-800-331-0500
  • T-Symudol : 1-800-866-2453
  • Verizon : 1-800-922-0204

Os oes gennych gludwr diwifr gwahanol, ewch i'w henw ynghyd â “chymorth i gwsmeriaid” i ddod o hyd i'r rhif ffôn neu'r wefan rydych chi'n chwilio amdani.

iphone yn sownd ar y modd clustffon

Ewch i The Apple Store

Os ydych chi wedi cysylltu â'ch cludwr ac nad oes unrhyw beth o'i le â'ch cynllun ffôn symudol, mae'n bryd estyn allan i Apple. Gallwch chi cysylltwch â chefnogaeth Apple ar-lein, dros y ffôn, neu trwy drefnu apwyntiad yn y lleoliad brics a morter yn agos atoch chi. Mae'n bosibl bod antena y tu mewn i'ch iPhone wedi cael ei ddifrodi, gan eich atal rhag defnyddio data cellog ar gyfer man cychwyn personol.

Mae'n Cael Hotspot Yma

Mae man cychwyn personol yn gweithio eto a gallwch sefydlu eich man cychwyn Wi-Fi eich hun eto. Nawr byddwch chi'n gwybod beth i'w wneud y tro nesaf nad yw man cychwyn personol iPhone yn gweithio! Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, gadewch nhw yn yr adran sylwadau isod.

Diolch am ddarllen,
David L.