Mae fy iPhone yn Anabl. Cysylltu â iTunes? Dyma The Fix!My Iphone Is Disabled

Mae iPhones yn mynd yn anabl am bob math o resymau, a'r rhan fwyaf o'r amser mae'n ddamwain. Ni wnaethoch chi anghofio cod post eich iPhone. Fel rheol, ni fydd lladron hyd yn oed yn ceisio cyfrif eich cod post - byddan nhw ddim ond yn dileu'ch iPhone neu'n ei werthu am rannau. Dyna sy'n gwneud y broblem hon mor rhwystredig. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam mae'ch iPhone yn anabl ac yn dweud ei fod yn cysylltu ag iTunes , sut i ddatrys y broblem , ac eglurwch y y rhesymau mwyaf cyffredin pam mae iPhones yn dod yn anabl fel y gallwch ei atal rhag digwydd eto.Pam fod iPhones yn Dod yn Anabl?

Gwelais lawer o iPhones anabl pan oeddwn i'n gweithio yn Apple. Dyma ddau reswm mwyaf cyffredin pam mae hyn yn digwydd: 1. Plant. Mae plant yn caru iPhones ac maen nhw wrth eu bodd yn gwthio botymau. Mae Timmy yn cynhyrfu pan fydd y botymau yn stopio gweithio ac nid yw Mam yn hapus bod ei iPhone yn anabl.
 2. Snoopers. Nid yw ffrindiau ac aelodau'r teulu bob amser yn sylweddoli nad oes ganddyn nhw nifer anghyfyngedig o ddyfalu i gyfrifo cod post eich iPhone.

nid yw siop app yn gweithio

Faint o Guesses sydd gen i Cyn i'm iPhone ddod yn Anabl?

Nid yw iPhones yn dod yn anabl ar yr ymgais cod pas anghywir cyntaf neu ail. Dyma sawl gwaith y gallwch chi nodi cod pas anghywir cyn bod eich iPhone yn anabl: • 1-5 ymgais cod pas anghywir: Dim problem.
 • 6 ymgais anghywir: iPhone yn anabl am 1 munud.
 • 7 ymgais anghywir: iPhone yn anabl am 5 munud.
 • 8 ymgais anghywir: iPhone yn anabl am 15 munud.
 • 9 ymgais anghywir: iPhone yn anabl am 60 munud.
 • 10 ymgais anghywir: “Mae iPhone yn anabl. Cysylltu â iTunes ”neu iPhone yn cael ei ddileu yn llwyr os Dileu Data yn cael ei droi ymlaen yn Gosodiadau -> Touch ID & Passcode (neu Gosodiadau -> Passcode ar gyfer iPhones heb Touch ID).

Dwi Ddim yn Dda Gyda'r Allweddell iPhone. Alla i Analluogi Fy iPhone Trwy Ddamwain?

Mae'n anodd analluogi iPhone yn ddamweiniol, a dyma pam: Gallwch chi nodi'r un cod pas anghywir nifer diderfyn o weithiau a dim ond 1 ymgais cod pas anghywir y mae'n ei gyfrif. Gadewch inni edrych ar enghraifft.

Rydych chi mewn priodas a chi a dweud y gwir angen gwybod pwy enillodd y gêm bêl-droed, ond ni fydd eich gwraig yn hapus os bydd yn darganfod eich bod yn poeni mwy am eich tîm pêl-droed ffantasi nag addunedau priodas ei hail gefnder. Rydych chi'n ceisio nodi'ch cod pas heb edrych ar eich iPhone, ond nid yw'n gweithio oherwydd eich bod chi'n mynd i mewn i 1536 yn lle 1539, drosodd a throsodd. A yw'ch iPhone yn anabl? Na. Dim ond os byddwch chi'n mynd i mewn i 6 y bydd eich iPhone yn dod yn anabl gwahanol codau post anghywir.A allaf ddatgloi fy iPhone ar ôl iddo fod yn anabl?

Yn anffodus, yr ateb yw na. Unwaith y bydd eich iPhone yn dweud “mae iPhone yn anabl. Cysylltu â iTunes ”, mae yna dim byd gallwch chi ei wneud i'w ddatgloi. Weithiau mae pobl yn meddwl bod gan Apple Stores offer arbennig sy'n gallu datgloi iPhones anabl, ond dydyn nhw ddim. Yr unig beth y gallwch chi ei wneud yw dileu eich iPhone yn llwyr a dechrau drosodd.

Y newyddion da yw y gallwch chi adfer o'r copi wrth gefn diwethaf a wnaethoch cyn i'ch iPhone ddod yn anabl. Os ydych chi wedi gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone i iTunes neu iCloud, byddwch chi'n gallu adfer eich data ar ôl i chi ddileu eich iPhone. Ar ôl i'ch iPhone fod yn anabl, fodd bynnag, nid oes unrhyw ffordd i ategu'r data cyfredol ar y ddyfais. Os nad oes copi wrth gefn gennych, bydd yn rhaid i chi sefydlu'ch iPhone o'r dechrau.

Sut Ydw i'n Dileu Fy iPhone Os Mae'n Anabl?

Gallwch chi ddileu eich iPhone gan ddefnyddio iTunes neu iCloud, ond rwy'n argymell defnyddio iTunes oherwydd hynny bob amser yn gweithio os gwnewch hynny fel yr wyf yn ei ddisgrifio. Os ydych chi'n defnyddio iCloud, mae angen i chi wybod eich ID Apple a'ch cyfrinair, ac mae'n rhaid cysylltu'ch iPhone â'r rhyngrwyd. Defnyddio iTunes yw'r ffordd symlaf, hawsaf, ond byddaf yn disgrifio sut i wneud y ddau.

iTunes

Mae erthygl cymorth Apple yn argymell proses prawf a chamgymeriad ddiangen, or-gymhleth o bennu pa ddull adfer i’w ddefnyddio yn seiliedig ar y math o berthynas oedd gan eich iPhone â’ch cyfrifiadur cyn iddo fod yn anabl. Symudwch ymlaen os nad oeddech chi'n deall hynny - dyna pam rwy'n dweud ei fod yn rhy gymhleth! Nid oes unrhyw anfantais o gwbl (mewn gwirionedd, gallai fod buddion) i ddileu eich iPhone yn y ffordd yr wyf yn ei argymell, ac mae bob amser yn gweithio.

rhywun yn ceisio lladd fy mreuddwyd

Gelwir y math o adfer yr wyf yn ei argymell pan fydd eich iPhone yn anabl yn adferiad DFU. Ysgrifennais erthygl sy'n disgrifio'n union sut i DFU adfer eich iPhone . Dilynwch y cyfarwyddiadau yn yr erthygl honno (mae'n hawdd!) A dewch yn ôl yma pan fyddwch chi wedi gwneud. Neidio i'r adran o'r enw Gosodwch Eich iPhone i Fyny Eto ar ôl i chi ddefnyddio iTunes i ddechrau'r adferiad DFU.

iCloud

Os cafodd eich iPhone ei arwyddo i mewn i iCloud a'ch bod wedi Dod o Hyd i Fy iPhone wedi'i droi ymlaen cyn iddo fod yn anabl, gallwch ei ddefnyddio Dewch o Hyd i Fy iPhone i ddileu eich iPhone. Mae angen i chi fewngofnodi gyda'ch ID Apple a'ch cyfrinair, dewiswch eich iPhone o'r Fy Holl Dyfeisiau gwymplen, a dewis Dileu iPhone . Ewch ymlaen i'r adran nesaf ar ôl i'ch iPhone orffen dileu.

Gosodwch Eich iPhone i Fyny Eto

Ar ôl i chi adfer eich iPhone gydag iTunes neu ei ddileu gan ddefnyddio iCloud, mae'r ffordd i symud ymlaen yn dibynnu a oes gennych gefn wrth gefn iTunes, copi wrth gefn iCloud, neu ddim copi wrth gefn. Dilynwch y cyfarwyddiadau hyn ar ôl i chi weld y sgrin Set Up gwyn ar eich iPhone. Os yw'r sgrin yn dywyll ac nad ydych yn siŵr a yw'r adferiad wedi'i orffen, pwyswch y botwm Cartref ar eich iPhone. Os gwelwch y sgrin Sefydlu, symudwch ymlaen.

 • Os gwnaethoch chi ategu eich iPhone i iCloud cyn iddo fod yn anabl a'ch bod wedi defnyddio iTunes i DFU adfer eich iPhone, dad-blygio'ch iPhone o'ch cyfrifiadur. (Mae eisoes heb ei blygio pe byddech chi'n defnyddio iCloud i ddileu eich iPhone). Dewiswch Adfer o iCloud Backup yn ystod y broses setup ar eich iPhone.
 • Os gwnaethoch chi ategu eich iPhone i iTunes cyn iddo gael ei analluogi a'i ddileu gan ddefnyddio iCloud.com, dewiswch Adfer o gefn wrth gefn iTunes yn ystod y broses setup. Os gwnaethoch adfer eich iPhone gan ddefnyddio iTunes, dewiswch adfer o'ch copi wrth gefn iTunes gan ddefnyddio'r sgrin Set Up yn iTunes.
 • Os nad oes copi wrth gefn gennych , Rwy'n argymell eich bod yn dad-blygio'ch iPhone o'ch cyfrifiadur (mae eisoes os gwnaethoch chi ddefnyddio iCloud.com i ddileu eich iPhone) a sefydlu'ch iPhone tra ei fod wedi'i ddatgysylltu o iTunes. Gallwch gysoni eich iPhone ag iTunes ar ôl i chi ei sefydlu, os dyna beth rydych chi am ei wneud. (Dydw i ddim.)

Mae iPhone wedi'i Alluogi!

Mae eich iPhone ar waith ac rydych chi wedi dysgu'r rhesymau cyffredin pam mae iPhones yn mynd yn anabl yn y lle cyntaf. Os yw'ch iPhone yn anabl eto, rydych chi'n gwybod yn union sut i'w drwsio. Os hoffech chi adael sylw, mae gen i ddiddordeb mewn sut roedd eich iPhone yn anabl yn yr adran sylwadau isod.

Diolch am ddarllen a chofiwch Talu Amdani,
David P.