Pam fod fy iPhone yn mynd yn syth i beiriant ateb? Dyma The Fix!Why Does My Iphone Go Straight Voicemail

Mae eich ffrindiau'n ceisio'ch ffonio chi, ond ni allant fynd drwodd. Mae eu iPhones yn canu pan fyddwch chi'n ffonio nhw , felly pam nad yw'ch un chi? Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam mae'ch iPhone yn mynd yn syth at beiriant ateb pan fydd rhywun yn galw a sut i ddatrys y broblem er daioni.Pam fod fy iPhone yn mynd yn syth i beiriant ateb pan fydd rhywun yn galw?

Mae eich iPhone yn mynd yn syth at beiriant ateb oherwydd nad oes gan eich iPhone wasanaeth, mae Peidiwch â Tharfu yn cael ei droi ymlaen, neu mae diweddariad Gosodiadau Cludwr ar gael. Byddwn yn eich helpu i nodi a datrys y broblem go iawn isod.Y 7 Rheswm Pam Mae iPhones yn Mynd Yn Syth I Post Llais

Mae yna dri phrif reswm pam mae iPhones yn mynd yn syth at beiriant ateb, ac mae bron pawb eisoes yn gwybod yr un cyntaf. Rwy'n barod i betio bod eich galwadau'n mynd yn syth at beiriant ateb oherwydd rheswm # 2 neu # 3.

enghreifftiau o lythyr gwahoddiad am fisa

Dim Modd Gwasanaeth / Awyren

Pan fydd eich iPhone yn rhy bell i ffwrdd i gysylltu â thyrau celloedd, neu pan fydd wedi torri i ffwrdd o'r byd y tu allan gyda Modd Awyren, mae pob galwad yn mynd yn syth at beiriant ateb oherwydd nad yw'ch iPhone wedi'i gysylltu â'r rhwydwaith cellog.Peidiwch â Tharfu

Pan fydd eich iPhone wedi'i gloi (mae'r sgrin i ffwrdd), Peidiwch â Tharfu ar bob galwad sy'n dod i mewn, hysbysiadau neges destun, a rhybuddion ar eich iPhone. Yn wahanol i'r modd tawel, mae Peidiwch â Tharfu yn anfon galwadau sy'n dod i mewn yn syth at beiriant ateb.Sut Ydw i'n Gwybod Os Ddim yn Tarfu Yn Cael Ei Droi ymlaen?

Edrychwch yng nghornel dde uchaf eich iPhone, ychydig i'r chwith o eicon y batri. Os ydych chi'n gweld lleuad cilgant, mae Peidiwch â Tharfu yn cael ei droi ymlaen.

Sut Ydw i'n Diffodd Peidiwch â Tharfu?

Mae'r ffordd gyflymaf i ddiffodd Peidiwch â Tharfu i'w gael yn y Ganolfan Reoli. I agor y Ganolfan Reoli, defnyddiwch eich bys i godi o waelod arddangosfa eich iPhone. Chwiliwch am eicon y lleuad cilgant, a'i dapio â'ch bys i ddiffodd Peidiwch â Tharfu.

Gallwch hefyd ddiffodd Peidiwch â Tharfu yn yr app Gosodiadau trwy fynd i Gosodiadau -> Peidiwch â Tharfu . Tap y switsh i'r dde o Peidiwch â Tharfu i ddiffodd Peidiwch â Tharfu.

Sut na wnaeth aflonyddwch gael ei droi ymlaen yn y lle cyntaf?

Agorwch y Gosodiadau ap a tapio ymlaen Peidiwch â Tharfu . Is Wedi'i drefnu troi ymlaen? Os felly, bydd eich iPhone yn troi Peidiwch â Tharfu ymlaen ac i ffwrdd yn awtomatig pan ewch i gysgu.

Peidiwch â Tharfu wrth Yrru

Efallai y bydd nodwedd newydd a gyflwynwyd gydag iOS 11 o'r enw Peidiwch â Tharfu Tra Gyrru yn troi ymlaen yn awtomatig pan fydd eich iPhone yn canfod pan fyddwch chi'n reidio car.

I ddiffodd Peidiwch â Tharfu wrth Yrru, yn gyntaf bydd angen i chi ychwanegu Peidiwch â Tharfu wrth Yrru i'r Ganolfan Reoli trwy fynd i Gosodiadau -> Canolfan Reoli -> Addasu Rheolaethau a tap y arwydd gwyrdd a mwy ar ochr chwith Peidiwch â Tharfu wrth Yrru.

Nesaf, swipe i fyny o waelod y sgrin i agor y Ganolfan Reoli a thapio'r Peidiwch â Tharfu wrth Yrru eicon.

iphone 6 wifi yn cadw datgysylltu

Cyhoeddi Galwadau

Mae rhai darllenwyr wedi adrodd am ateb newydd a ymddangosodd mewn fersiwn ddiweddar o iOS: Newid Cyhoeddi Galwadau i Bob amser. Mynd i Gosodiadau -> Ffôn -> Cyhoeddi Galwadau , tap Bob amser , a rhoi cynnig arni.

Gwiriwch Am Ddiweddariad Gosodiadau Cludwr

Os yw'ch galwadau'n mynd yn syth at beiriant ateb, efallai y bydd angen i chi ddiweddaru'r gosodiadau cludwr ar eich iPhone. Gosodiadau cludo yw'r hyn sy'n caniatáu i'ch iPhone gysylltu â rhwydwaith diwifr eich cludwr.

Os yw gosodiadau cludwr eich iPhone wedi dyddio, gallai gael trafferth cysylltu â rhwydwaith eich cludwr, a allai beri i alwadau ffôn sy'n dod i mewn fynd yn syth at eich post llais.

I wirio am a Diweddariad Gosodiadau Cludwyr , agor y Gosodiadau ap a thapio Cyffredinol -> Am . Os oes diweddariad gosodiadau cludwr ar gael, bydd rhybudd yn ymddangos ar arddangosfa eich iPhone sy’n dweud “ Diweddariad Gosodiadau Cludwyr “. Os yw'r rhybudd hwn yn ymddangos ar eich iPhone, tapiwch Diweddariad .

Diffoddwch Galwyr Tawelwch Anhysbys

Galwyr Tawel Anhysbys yn anfon galwadau ffôn o rifau anhysbys yn uniongyrchol at beiriant ateb. Bydd yr alwad yn ymddangos yn y Yn ddiweddar tab yn Ffôn er ei fod yn mynd yn syth at beiriant ateb.

Agor Gosodiadau a thapio Ffôn . Diffoddwch y switsh wrth ymyl Tawelwch Anhysbys Galwyr i ddiffodd y gosodiad hwn.

Cysylltwch â'ch Cludwr

Mae siawns y bydd angen i chi gysylltu â'ch cludwr celloedd ynghylch problem gyda'r gwasanaeth ar gyfer galwadau a gollwyd neu a ollyngwyd. Os daw'n ddigwyddiad rheolaidd nad yw'n cael ei bennu gan unrhyw un o'r camau datrys problemau yn yr erthygl hon, efallai y bydd angen i chi gysylltu â'ch darparwr i weld a oes unrhyw faterion hysbys neu a oes diweddariad twr y mae angen ei wneud ar eu diwedd.

Rhifau Cyswllt Cymorth Cludwr Di-wifr

  • Verizon: 1-800-922-0204
  • Sbrint: 1-888-211-4727
  • AT&T: 1-800-331-0500
  • T-Symudol: 1-877-746-0909

A yw'n Amser Newid Cludwyr Di-wifr?

Os ydych chi wedi cael llond bol ar y problemau cyson gyda'ch cludwr diwifr, efallai yr hoffech chi ystyried newid. Yn aml, byddwch chi'n arbed llawer o arian pan fyddwch chi'n gwneud hynny! Gwiriwch offeryn UpPhone i cymharu cynlluniau ffôn symudol gan bob cludwr diwifr yn yr Unol Daleithiau.

sgrin iphone 6 newydd fynd yn ddu

Rydych Yn Ôl Ar Y Grid

Mae eich iPhone yn canu eto ac nid yw'ch galwadau'n mynd yn syth at beiriant ateb. Mae Peidiwch â Tharfu yn nodwedd sy'n dod yn ddefnyddiol pan fyddwch chi'n cysgu, ond gall achosi cur pen difrifol os nad ydych chi'n gwybod sut i'w ddefnyddio. Arbedwch gur pen tebyg i'ch ffrindiau a'ch teulu trwy rannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol fel y gallant hefyd ddysgu pam mae eu iPhone yn mynd yn syth at beiriant ateb!

Diolch am ddarllen, a chofiwch ei dalu ymlaen,
David P.