Clo Gohiriedig iPhone X? Dyma Pam Mae'n Digwydd a'r Atgyweiriad Go Iawn!

Iphone X Delayed Lock

Mae yna oedi pan fyddwch chi'n cloi eich iPhone X ac nid ydych chi'n siŵr pam. Mae'n debyg ichi sylwi arno pan wnaethoch chi wasgu botwm ochr eich iPhone, ond cymerodd y sgrin eiliad neu ddau i'w chloi mewn gwirionedd. Byddaf yn esbonio pam mae eich iPhone yn llusgo ar ôl i chi dapio'r botwm ochr a dangos i chi sut i drwsio problem cloi oedi iPhone X!

Pam Mae Oedi Pan Rwy'n Cloi Fy iPhone X?

Mae yna oedi pan fyddwch chi'n cloi eich iPhone X oherwydd mae'n rhaid iddo benderfynu a ydych chi'n mynd i wasgu'n ddwbl neu driphlyg-wasgu'r botwm ochr.Mae pwyso dwbl y botwm ochr yn actifadu Apple Pay ac mae pwyso'r botwm ochr yn driphlyg yn agor eich Llwybrau byr hygyrchedd . Gan diffodd Apple Pay trwy glicio ddwywaith ar y botwm ochr a'ch llwybrau byr Hygyrchedd, gallwn ddileu'r broblem cloi oedi iPhone X.Sut i Diffodd Dwbl-Cliciwch I Apple Pay

Agorwch yr app Gosodiadau a thapio Tâl Waled ac Afal . Yna, trowch y switsh nesaf at “Botwm Ochr Cliciwch Dwbl”. Fe fyddwch chi'n gwybod ei fod i ffwrdd pan fydd y switsh wedi'i leoli ar y chwith.diffodd botwm ochr clic dwbl

Sut i Diffodd Llwybrau Byr Hygyrchedd

Agorwch yr app Gosodiadau a thapio Hygyrchedd . Yna, sgroliwch yr holl ffordd i lawr i waelod iawn y sgrin a thapio Shortcut Hygyrchedd .

Yma fe welwch restr o'r holl lwybrau byr Hygyrchedd y gallwch eu sefydlu ar eich iPhone. Sicrhewch nad oes unrhyw farciau gwirio wrth ymyl yr eitemau ar y rhestr!Os gwelwch farc gwirio, mae hynny'n golygu bod y llwybr byr Hygyrchedd ymlaen. Er mwyn ei ddiffodd, tapiwch y llwybr byr a bydd y marc gwirio yn diflannu.

ni fydd iphone 4 yn gwefru nac yn troi ymlaen

Dim Mwy o Lag!

Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol fel y gallwch chi helpu'ch teulu a'ch ffrindiau i ddatrys problem cloi oedi iPhone X. Os oes gennych unrhyw gwestiwn arall am eich iPhone X, croeso i chi adael sylw i lawr isod!

Diolch am ddarllen,
David L.