Beth yw galwadau fideo? Sut i wneud galwadau fideo ar iPhone, Android a mwy!Qu Son Las Videollamadas

Os ydych chi'n byw ymhell o'ch teulu, gall aros mewn cysylltiad fod yn anodd. Efallai bod gennych wyrion neu berthnasau eraill na allwch eu gweld mor aml ag yr hoffech chi. Mae galw fideo yn ffordd hwyl a hawdd o gadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau. Yn yr erthygl hon, chi Byddaf yn egluro beth yw galwadau fideo a sut y gallwch ddefnyddio'ch ffôn i'w gwneud .Beth yw galwadau fideo?

Mae galwadau fideo fel galwad ffôn arferol, heblaw eich bod chi'n gallu gweld y person rydych chi'n ei alw ac maen nhw'n gallu'ch gweld chi. Mae hyn yn gwneud pob galwad yn arbennig iawn oherwydd diolch i'r dechnoleg hon ni fyddwch byth yn colli'r eiliadau pwysig hynny gyda'ch anwyliaid eto. Gallwch weld camau cyntaf wyres, brawd sy'n byw ymhell i ffwrdd, neu unrhyw beth arall nad ydych chi am ei golli. Byddwch chi'n teimlo eich bod chi yno gyda nhw!Er ei bod bob amser yn well eu gweld yn bersonol, mae galwadau fideo yn opsiwn da os ydych chi'n bell i ffwrdd. Y rhan orau yw ei fod yn rhywbeth hawdd ei wneud, gallwch ei wneud gyda'ch ffôn a gallwch wneud galwadau fideo lle bynnag y mae gennych fynediad i'r Rhyngrwyd.

Peidiwch â chael eich dychryn os nad ydych erioed wedi rhoi cynnig ar alw fideo o'r blaen. Byddwn yn esbonio'n union yr hyn y bydd ei angen arnoch i wneud galwadau fideo a'r holl wahanol gymwysiadau y gallwch eu gwneud gyda nhw!ofergoelion ar gyfer cosi llaw chwith

Beth sydd ei angen arnaf i wneud Galwad Fideo?

I ddechrau, bydd angen cysylltiad rhyngrwyd arnoch chi. Gall y cysylltiad hwn ddod o Wi-Fi neu'ch data symudol. Argymhellir eich bod chi'n defnyddio'ch cysylltiad Wi-Fi, os oes gennych chi un yn y man rydych chi'n byw ynddo. Fel arall, rhaid bod gennych ddyfais sy'n gallu defnyddio data symudol, fel ffôn clyfar neu lechen.

Rhaid i'r ddyfais hefyd allu gwneud galwadau fideo. Y dyddiau hyn, mae'r rhan fwyaf o'r dyfeisiau'n cefnogi galw fideo. Os oes gennych ffôn clyfar, llechen neu gyfrifiadur, rydych chi'n barod i wneud galwadau fideo!

Un ffôn

Mae'r rhan fwyaf o ffonau symudol heddiw yn gallu galw fideo. Yn nodweddiadol mae gan y ffonau hyn gamerâu blaen a sgrin fawr fel y gallwch chi hefyd weld y person rydych chi'n siarad â nhw.Mae'n hawdd dod o hyd i'r mathau hyn o ffonau, yn enwedig os ydych chi'n defnyddio'r offeryn cymharu UpPhone . Mae Apple, Samsung, LG, Google, Motorola, a llawer o gwmnïau eraill wedi creu ffonau smart y gallwch eu defnyddio i wneud galwadau fideo.

Tabled

Fel ffonau, mae yna lawer o wahanol fathau o dabledi i ddewis ohonynt. Mae tabledi yn wych oherwydd eu bod yn llawer mwy na ffonau, felly gallwch chi weld y person sy'n eich galw chi'n llawer gwell. Gallwch hefyd ddefnyddio tabledi i ddarllen, syrffio'r Rhyngrwyd, gwirio'r tywydd, a llawer mwy.

Rhai tabledi rhagorol yw'r Apple iPad, y Samsung Galaxy Tab, yr Microsoft Surface neu dabled Amazon Fire, y mae pob un ohonynt yn gallu gwneud galwadau fideo.

fisa b1 b2 pa mor hir y gallaf fod yn yr usa

Cyfrifiadur

Os oes gennych chi gyfrifiadur eisoes ac nad ydych chi eisiau gwario mwy o arian ar ffôn neu lechen, gallai hyn fod eich opsiwn gorau ar gyfer gwneud galwadau fideo. Bydd angen camera ar eich cyfrifiadur ar gyfer hyn, ond heddiw mae'r mwyafrif o gliniaduron yn dod gyda chamera wedi'i gynnwys.

Gwneud Galwad Fideo gyda Dyfais

Nawr bod gennych ffôn, llechen neu gyfrifiadur o'ch blaen, gallwch chi ddechrau gwneud galwadau fideo! Nesaf, byddwn yn siarad am y ffyrdd gorau i ddechrau galwad fideo.

Amser Amser

Os oes gennych Apple iPhone, iPad, neu Mac, FaceTime yw eich opsiwn gorau ar gyfer gwneud galwadau fideo. Mae FaceTime yn gweithio dros Wi-Fi a data symudol, felly gallwch chi wneud galwad o bron unrhyw le.

I wneud galwad FaceTime, y cyfan sydd ei angen yw rhif ffôn y person rydych chi'n cysylltu ag ef neu gyfeiriad e-bost eu ID Apple. Mae angen i'r ddau ohonoch gael dyfais Apple sy'n cefnogi FaceTime.

ni fydd botwm wifi yn troi ymlaen

Un o'r pethau gorau am FaceTime yw y gellir ei ddefnyddio ar unrhyw ddyfais Apple. Gallwch ddefnyddio'ch iPhone i wneud galwad fideo FaceTime gyda'ch ŵyr, tra ei fod yn defnyddio ei liniadur neu ar ei iPad!

Skype

Mae Skype yn gymhwysiad galw fideo poblogaidd y gallwch ei ddefnyddio ar unrhyw ddyfais. Os ewch chi i Skype.com Ar eich cyfrifiadur, gallwch lawrlwytho Skype a chreu cyfrif i ddechrau galw fideo gyda phobl eraill sydd â chyfrif Skype.

Os oes gennych chi iPhone neu iPad, gallwch chi lawrlwytho'r app Skype o'r App Store.

Os oes gennych ffôn neu dabled Android, gallwch lawrlwytho'r app Skype o'r Google Play Store.

Google Hangouts

Mae Google Hangouts yn gymhwysiad arall y gallwch ei lawrlwytho i wneud galwadau fideo o'ch cyfrifiadur, llechen neu ffôn. Yn yr un modd â Skype, bydd angen i chi lawrlwytho ap Google Hangouts os ydych chi am ei ddefnyddio ar ffôn symudol neu dabled.

sut i ddefnyddio waled ar iphone

Mae Google Hangouts a Skype yn opsiynau gwych os nad oes gennych ddyfais Apple ond yn dal i fod eisiau gwneud galwadau fideo o ansawdd uchel.

Gadewch i ni ddechrau Galwad Fideo!

Nawr eich bod chi'n gwybod beth yw galwad fideo, pa ddyfais y bydd ei hangen arnoch chi, a pha apiau y gallwch chi eu defnyddio, mae'n bryd dechrau galw fideo. Ni waeth pa mor bell rydych chi'n byw oddi wrth eich anwyliaid, bydd galw fideo yn caniatáu ichi gadw mewn cysylltiad â'ch teulu a'u gweld wyneb yn wyneb. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi eu gofyn yn yr adran sylwadau isod.