TikTok Ddim yn Gweithio Ar iPhone? Dyma The Fix!Tiktok Not Working Iphone

Nid yw TikTok yn llwytho ar eich iPhone ac nid ydych yn gwybod pam. Waeth beth ydych chi'n ei wneud, ni allwch wylio unrhyw fideos! Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro beth i'w wneud pan nad yw TikTok yn gweithio ar eich iPhone .Agos Ac Ailagor TikTok

Bydd cau'r app TikTok yn gadael iddo gau i lawr yn naturiol ac o bosib trwsio mân ddamwain meddalwedd. Bydd yn rhaid ichi agor switcher yr ap cyn y gallwch gau TikTok.Ar iPhone 8 neu'n gynharach, pwyswch y botwm Cartref ddwywaith i agor switcher yr app. Ar iPhone X neu fwy newydd, trowch i fyny o waelod yr arddangosfa i ganol yr arddangosfa.

Unwaith y bydd y switcher app ar agor, swipe yr app TikTok i fyny ac oddi ar ben y sgrin i'w gau.el roi y duw sy'n fy ngweld

Ailgychwyn Eich iPhone

Gallai eich iPhone ddal i fod yn profi mater meddalwedd hyd yn oed os nad yw’r app TikTok wedi damwain. Gall ailgychwyn eich iPhone drwsio mân chwilod meddalwedd a glitches.

Mae yna gwpl o wahanol ffyrdd i ailgychwyn iPhone, yn dibynnu ar ba fodel rydych chi'n berchen arno:  • iPhone 8 neu'n gynharach : Pwyswch a dal i lawr ar y botwm pŵer nes i chi weld “llithro i bweru” yn ymddangos ar y sgrin. Sychwch yr eicon pŵer o'r chwith i'r dde i gau eich iPhone. Pwyswch a dal y botwm pŵer eto i droi eich iPhone yn ôl.
  • iPhone X neu'n fwy newydd : Pwyswch a dal y naill botwm cyfaint a'r botwm ochr nes bod “llithro i bweru” yn ymddangos ar yr arddangosfa. Sychwch yr eicon pŵer coch a gwyn o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone. Pwyswch a dal y botwm ochr i droi eich iPhone ymlaen eto.

penillion y Beibl am galonnau trist

Gwiriwch Eich Cysylltiad â Wi-Fi Neu Ddata Cellog

Mae'n rhaid i chi gael eich cysylltu â Wi-Fi neu ddata cellog er mwyn gwylio fideos ar TikTok. Os nad yw TikTok yn gweithio, efallai y bydd eich iPhone yn cael trafferth cysylltu â Wi-Fi neu rwydwaith cellog eich cludwr diwifr.

Yn gyntaf, gwiriwch a yw Wi-Fi ymlaen trwy fynd i Gosodiadau -> Wi-Fi . Sicrhewch fod y switsh wrth ymyl Wi-Fi yn cael ei droi ymlaen a bod marc gwirio glas wrth ymyl enw eich rhwydwaith Wi-Fi.

Nesaf, ewch yn ôl i'r Gosodiadau a thapio Cellog a gwnewch yn siŵr bod y switsh ar frig y sgrin yn cael ei droi ymlaen. Cadwch mewn cof, hyd yn oed os yw'r switsh hwn ymlaen, na fydd eich iPhone yn defnyddio data cellog os nad oes unrhyw beth ar ôl ar eich cynllun ffôn symudol.

Am fwy o wybodaeth, edrychwch ar ein herthyglau eraill os nid yw data cellog yn gweithio neu os yw eich Nid yw iPhone wedi cysylltu â Wi-Fi .

ni fydd iphone yn adfer o'r copi wrth gefn

Nodyn: Defnyddio data cellog i ffrydio llawer o fideo ar ap fel TikTok bydd yn defnyddio llawer o ddata cellog. Edrychwch ar ein herthygl arall i ddysgu ffordd i arbed data ar eich iPhone !

Gwiriwch TikTok’s Servers

Weithiau mae apiau fel TikTok yn stopio gweithio oherwydd bod eu gweinyddwyr wedi damwain neu yn cael eu cynnal a'u cadw'n rheolaidd. Yr ateb yma yw bod yn amyneddgar - bydd y gweinyddwyr yn ôl i fyny eto mewn dim o dro.

Nid oes gan TikTok dudalen statws gweinyddwr pwrpasol ar eu gwefan, felly mae'n debyg eich bod yn well eich byd ymweld

I ddileu TikTok, pwyswch yn ysgafn a'i ddal ar eicon yr app nes ei fod yn fach X. yn ymddangos. Tap y X. , yna tap Dileu i ddadosod TikTok ar eich iPhone.

Nodyn: Ni fydd eich cyfrif TikTok yn cael ei ddileu pan fyddwch yn dadosod yr ap.

sut i drwsio iphone 6 yn sownd ar logo afal

Os ydych chi wir yn caru TikTok ac eisiau ei ailosod, agorwch yr App Store a thapio ar y tab Chwilio yng nghornel dde isaf y sgrin. Yna, teipiwch “TikTok” yn y blwch chwilio a thapio Chwilio .

Dylai'r ap rydych chi'n edrych amdano fod y prif ganlyniad. Tapiwch y botwm i'r dde o TikTok i'w ailosod ar eich iPhone.

TikTok Ar Y Cloc

Mae TikTok yn gweithio eto a gallwch fynd yn ôl i wylio'ch hoff fideos byr. Y tro nesaf nad yw TikTok yn gweithio ar eich iPhone, byddwch chi'n gwybod yn union beth i'w wneud! Mae croeso i chi adael unrhyw gwestiynau eraill i ni yn yr adran sylwadau i lawr isod.

Diolch am ddarllen,
David L.