Negeseuon iPhone yn iOS 10: Sut i Anfon Effeithiau ac Adweithiau

Iphone Messages Ios 10

Rydych chi'n anfon iMessage pen-blwydd hapus at eich ffrind gorau ar eich iPhone, ond mae anfon neges destun plaen ychydig yn rhy ddiflas i'ch chwaeth. Yn ffodus, mae'r app Negeseuon iPhone newydd wedi ychwanegu effeithiau Swigen a Sgrîn - ffordd i chi sbeisio'ch negeseuon trwy ychwanegu effeithiau arbennig. Yn ogystal, mae Apple wedi ychwanegu ymatebion neges sy'n ffordd newydd o ymateb yn gyflym i destunau.

Mae'r nodweddion newydd hyn wedi'u hymgorffori yn yr app Negeseuon newydd ond maent wedi'u cuddio y tu ôl i fotymau eraill. Yn yr erthygl hon Byddaf yn dangos i chi sut i ddefnyddio effeithiau ac ymatebion neges yn yr app Negeseuon ar eich iPhone, iPad, ac iPod .Y Saeth Anfon Newydd Ac Effeithiau SwigenMae'n debyg eich bod wedi sylwi bod saeth newydd, sy'n wynebu i fyny, yn yr app Negeseuon lle roedd y botwm Anfon yn arfer bod. Yr unig wahaniaeth ymarferoldeb gyda'r botwm anfon newydd yw ychwanegu effeithiau Swigen a Sgrin.Sut Ydw i'n Anfon iMessage Rheolaidd Yn Yr Ap Negeseuon Ar Fy iPhone?

I anfon neges iMessage neu destun rheolaidd, tap y saeth anfon gyda'ch bys. Os ydych chi'n pwyso ac yn dal, bydd y ddewislen Anfon gydag effaith yn ymddangos. I adael y Anfonwch gydag effaith bwydlen, tapiwch yr eicon X llwyd ar yr ochr dde.

Sut Ydw i'n Anfon Neges Gyda Effaith Swigen neu Sgrin Ar Fy iPhone?

I anfon iMessage gydag effaith Swigen neu Sgrin, pwyswch a dal y saeth anfon nes bod y ddewislen Anfon gydag effaith yn ymddangos, ac yna gadewch i ni fynd. Defnyddiwch eich bys i ddewis pa effaith yr hoffech ei defnyddio, ac yna tapiwch y saeth anfon wrth ymyl yr effaith i anfon eich neges. Gallwch newid rhwng effeithiau Bubble a Screen trwy dapio Swigen neu Sgrin dan Anfonwch gydag effaith ar ben y sgrin.

Ni fydd iphone 6s plws yn troi ymlaen ar ôl ailosod y sgrin

Yn y bôn, mae'r effeithiau hyn yn ychwanegu emosiwn i'ch negeseuon testun trwy roi effaith weledol iddo wrth ei ddanfon i iPhone ffrind trwy animeiddio'ch sgrin neu swigen testun.Er enghraifft, yr effaith Swigen Slam yn gwneud i'ch slam iMessage slamio i lawr ar sgrin y derbynnydd, gan achosi effaith crychdonni. Ar y llaw arall, effaith y Sgrin Tan Gwyllt yn troi sgrin y derbynnydd yn dywyll ac yn gwneud i dân gwyllt ymddangos y tu ôl i'r sgwrs yr anfonwyd hi i mewn.

sut i drwsio sgrin iphone 6 anymatebol

Adweithiau iMessage

Fel y trafodwyd yn gynharach, cyflwynodd Negeseuon ymatebion neges hefyd. Er nad yw'r effeithiau hyn mor ddifrifol ag effeithiau Bubble a Screen, mae ymatebion yn gadael ichi ymateb yn gyflym i neges ffrind heb anfon neges destun gyflawn.

I ymateb i neges, tap dwbl ar neges a anfonwyd atoch a byddwch yn gweld chwe eicon yn ymddangos: Calon, bodiau i fyny, bodiau i lawr, chwerthin, dau bwynt ebychnod, a marc cwestiwn. Tap ar un o'r rhain a bydd yr eicon wedi'i atodi i'r neges i'r ddwy ochr ei gweld.

Negeseuon Hapus!

Dyna'r cyfan sydd i effeithiau neges ac ymatebion yn yr app Negeseuon iPhone newydd yn iOS 10. Er bod y nodweddion hyn yn hynod, rwy'n credu eu bod yn gwneud negeseuon ffrindiau ffrindiau a theulu yn llawer mwy o hwyl. Ydych chi'n cael eich hun yn defnyddio effeithiau Swigen neu Sgrîn wrth anfon negeseuon? Gadewch imi wybod yn y sylwadau.