Mae Apps yn Sownd Llwytho Ar iPhone Neu Aros: Y Trwsiad Go Iawn ar gyfer Diweddaru Apps!

Apps Stuck Loading IphoneRhowch Gynnig Ar Ein Hofferyn Ar Gyfer Dileu Problemau

Mae apiau'n sownd wrth lwytho ar eich iPhone, ac mae'n eich gyrru chi'n wallgof. Nid wyf yn gwybod a ydych yn unrhyw beth fel fi, ond mae'n gas gen i edrych i lawr a gweld y swigen fach goch honno uwchben yr App Store yn fy hysbysu bod 20 ap sy'n barod i'w diweddaru. Ond, pan af i'r App Store -> Diweddariadau -> Diweddariad Pawb , nid yw'n gweithio. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam fod eich apiau yn sownd yn llwytho ar eich iPhone , sut i drwsio apiau diweddaru sownd , a pham rydych chi'n gweld y bondigrybwyll Llwytho… neges ar eich iPhone.

Ni fydd Apps Dros 100 Megabytes yn Lawrlwytho Oni bai eich bod wedi'ch cysylltu â WiFiMae'r ap hwn dros 100MB, ac yn ôl Apple, mae hynny'n golygu na fydd yn cael ei lawrlwytho oni bai eich bod wedi'ch cysylltu â WiFi.

Dyna pam, os nad ydych chi wedi'ch cysylltu â Wi-Fi, ni fydd eich apiau'n gorffen eu lawrlwytho neu maen nhw'n dal i ddweud Llwytho… neu Aros… Cymerwch ef oddi wrthyf: Gall hyn fod yn hynod rwystredig, oherwydd gallwch chi tapio ar yr ap a bydd yn ail rhwng Llwytho… neu Aros… a Wedi seibio . Mae apiau iPhone sy'n sownd yn llwytho yn beth rhwystredig iawn sy'n digwydd yn aml ar yr iPhone!

beth mae'n ei olygu i freuddwydio am lygod mawr

Dileu'r App a'i Ailosod

Os yw app yn sownd yn llwytho a bod eich iPhone wedi'i gysylltu â Wi-Fi, ceisiwch ei ddileu a'i lawrlwytho eto o'r App Store.

I ddileu app, pwyswch a daliwch yr app nes iddo ddechrau wiglo, tapiwch y bach x mae hynny'n ymddangos yng nghornel chwith uchaf yr ap, ac yn tapio Dileu i gael gwared arno am byth. Yna, agorwch y Siop app ac ail-lwytho'r app. Mae hyn yn gweithio llawer o'r amser, ond weithiau nid yw'r app yn dileu o gwbl. Dyna pryd y byddwch chi'n dod ar draws yr hyn rydw i'n hoffi ei alw'n ap ysbrydion.

Wrth Ddileu Nid yw’r Ap yn Gweithio: “The Ghost App”

Fel y dywedais yn y cam blaenorol, un cam datrys problemau rydw i'n ei wneud yw dileu ap sy'n sownd yn llwytho, ond weithiau dwi'n cael y ap ysbrydion . Mae'r ap ysbrydion yn hynod o anodd dod o hyd iddo - mae'n unicorn pob ap, felly ni allwn gael llun ohono - ond ymddiried ynof, mae'n digwydd.

I Ap Ghost yn app rydych chi'n ei ddileu, ond nid yw'n gadael y sgrin gartref ar eich iPhone. Nid yw wedi mynd i ffwrdd. Yn ffodus, mae'r exorcism (esgusodwch fi, trwsiwch) fel arfer yn syml: Fel rheol gellir tynnu'r App Ghost trwy ailgychwyn y ddyfais, gyda llaw.

Yr Atgyweiriad Super Hawdd Ar Gyfer Apiau iPhone Sy'n Cael Sownd Llwytho Neu Aros!

Pan fyddwch yn lawrlwytho apiau, fe welwch y cylch hwn gyda sgwâr ynddo yn ymddangos yn yr App Store a bydd yr amlinelliad glas yn dangos y cynnydd lawrlwytho i chi. Weithiau bydd y llinell yn mynd yn sownd ac ni fydd yr ap yn gorffen llwytho. Os ewch i'r sgrin gartref, gallwch weld bod yr ap meddai mae'n Llwytho… , ond nid yw'n gwneud unrhyw gynnydd.

fy meicroffon iphone ddim yn gweithio

I drwsio ap iPhone sydd wedi sownd yn llwytho neu'n aros, tap ar gylch yr app llwytho yn yr App Store i atal y lawrlwytho. Nesaf, tap DIWEDDARIAD a bydd yr ap yn lawrlwytho fel y dylai! Mae ailgychwyn y lawrlwythiad yn ffordd syml o drwsio apiau iPhone sy'n mynd yn sownd wrth eu diweddaru ac apiau sy'n mynd yn sownd wrth lwytho.

Newydd Yn iOS 10: Opsiynau Cyffwrdd 3D ar gyfer Llwytho Apps

Yn iOS 10 beta, rwy'n gweld y negeseuon hyn pan fyddaf yn cyffwrdd 3D ar app Llwytho, sy'n gadael imi Flaenoriaethu, Saib, neu Ganslo Lawrlwytho, neu Rhannu'r app. Dyma rai opsiynau newydd gwych i bobl sy'n diweddaru neu'n lawrlwytho llawer o apiau ar yr un pryd, yn enwedig os ydych chi'n adfer o gefn wrth gefn iCloud!

ffôn yn cadw cysylltu a datgysylltu oddi wrth wifi

Dylai hyn hefyd fod yn ffordd newydd o drwsio apiau sownd, er fy mod yn dal i ddarganfod bod yr apiau iPhone yn sownd bod problem llwytho neu aros wedi digwydd hyd yn oed gyda yr opsiynau newydd hyn, felly euthum yn ôl a gosod y broblem gan ddefnyddio'r dull hawdd a ddangosais ichi o'r blaen.

Os ydych wneud oedi'r lawrlwythiad, mae'r opsiynau'n newid ychydig wrth ddefnyddio 3D Touch o'i gymharu â'r hyn y byddwch chi'n ei weld ar y sgrin gartref ei hun. Nawr, mae'r ddewislen 3D Touch yn dweud Share app, Canslo Download, ac Ail-ddechrau Llwytho i Lawr.

Ond beth sydd a dweud y gwir yn dwt am yr opsiynau 3D Touch newydd ar gyfer apiau yw y gallwch chi flaenoriaethu'r lawrlwythiadau fel y gallwch chi gael yr ap hwnnw rydych chi am ei wneud ar unwaith i'w lawrlwytho yn gyntaf!

Apps iPhone Dim Stuck Hirach Llwytho Neu Aros!

Os oes gennych apiau yn sownd yn llwytho neu'n diweddaru, peidiwch â phoeni, oherwydd bod yr ateb yn hawdd iawn, nid oes angen ei ailgychwyn fel rheol, a gellir ei wneud yn llai nag eiliad!