Sut i Ofalu Am Ieir Yn Nyffryn Stardew?

How Care Chickens Stardew Valley

Sut i Ofalu Am Ieir Yn Nyffryn Stardew?

Sut i Ofalu Am Ieir Yn Nyffryn Stardew?

Strwythurau adeiladu a chasglu anifeiliaid yn Dyffryn Stardew gall fod yn gwmni drud sy'n trethu. Nid yw pawb eisiau magu anifeiliaid, ond i'r rhai sy'n gwneud hynny, mae rhai canllawiau cychwyn pleidleisio ar gael i helpu dechreuwyr i sefydlu rhai o'r strwythurau amaethyddol sy'n angenrheidiol i fagu anifeiliaid, gan gynnwys cawell cyw iâr.

YouTuber Biffa mae ganddo ganllaw byr ar yr hyn sy'n rhaid i chi ei gasglu a'r hyn sydd ei angen arnoch chi yn eich rhestr eiddo er mwyn i gwt ieir gael ei adeiladu ar eich fferm. Mae fideo 20 munud isod yn dangos rhywfaint o wybodaeth ddefnyddiol am aildrefnu'r fferm a sut a ble y gellid ystyried y posibilrwydd o roi'r cwt ieir islaw. Gallwch ei wirio isod.

Os ydych chi eisiau adeiladu coop cyw iâr bydd yn rhaid i chi gaffael 100, 300 o bren yn gyntaf a bydd angen $ 4,000 o aur arnoch chi. Bydd yn rhaid iddo fynd at Robin yn y ddinas i gael iddi adeiladu cwt ieir. Bydd yn rhaid i chi sicrhau bod digon o le yn cael ei greu i gael lle i'r cwmni cydweithredol.

Gallwch ffensio yn y cwt ieir i ddianc rhag yr ieir yn eu cael sy'n bwydo ar laswellt. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n adeiladu ffens sy'n ddigon mawr os ydych chi am i'r ieir gael lle i symud.

Mae yna ail fideo gan YouTubero AdamBomb mae hynny'n egluro ac yn dangos sut i lenwi ei gwt ieir ar ôl iddo gael ei adeiladu gan Robin.

Bydd yn rhaid iddo fynd adref a phrynu gwartheg Marnie. Bydd pob cyw iâr yn costio 800 aur. Os oes gennych chi ddigon o arian gallwch brynu llond llaw o ieir gan y cwmni cydweithredol. Gallwch chi enwi'r ieir hefyd.

Bydd yn rhaid i chi brynu gwair i fwydo'r ieir a bydd yr wyau'n cael eu dodwy bob dydd, y gellir eu bwyta neu eu gwerthu. Er mwyn bwydo'r ieir mae'n ei gymryd i adeiladu seilo er mwyn bwydo'r ieir.

Er mwyn adeiladu'r seilo bydd angen 100 bar aur, 100 stôn, 10 clai a 5 bar copr arnoch chi. Bydd angen naw lle am ddim arnoch chi i adeiladu'r seilo. Bydd Robin yn adeiladu'r seilo i chi fel gyda'r cwt ieir.

Unwaith y bydd Robin yn gorffen adeiladu'r seilo, gall ei gadw'n llawn gwellt a glaswellt trwy gasglu'r deunydd a mynd i'r seilo a'i osod y tu mewn. Gallwch weld sut i lenwi'r seilo gan ei ddefnyddio i fwydo'r anifeiliaid gyda'r fideo isod YouTuber Carlos Huang .

Dylai hyn helpu gyda chynnal a chadw anifeiliaid sy'n cael eu bwydo a helpu ieir i dyfu fel y gallant gynhyrchu wyau yn rheolaidd.

Ar ôl cadw'r ieir yn cael eu bwydo a'r seilo yn llawn gwair, gall yr ieir dyfu'n fawr ac yn bert.

Dyffryn Stardew ar gael ar hyn o bryd am fwy PCs ar Stêm am $ 14.99. Yn ôl Gamer PC, mae mwy na 425,000 o bobl eisoes wedi prynu copi o'r gêm, gan brofi bod rhai chwaraewyr wedi bod mewn hwyliau am a Lleuad cynhaeaf arddull clôn.