Y Cwdyn Ffôn Cell Diddos Gorau 2020: Adolygiad, Cost, BargeinionBest Waterproof Cell Phone Pouch 2020

Rydych chi eisiau amddiffyn eich iPhone rhag difrod dŵr, ond nid ydych chi'n siŵr sut. Gallwch roi amddiffyniad ychwanegol i'ch iPhone sy'n gwrthsefyll dŵr trwy ei gario mewn cwdyn gwrth-ddŵr pan fyddwch chi'n treulio diwrnod ar y traeth neu'n gorwedd wrth y pwll. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dweud wrthych am y codenni ffôn symudol diddos gorau yn 2020 .Pam Mae Angen Cwdyn Ffôn Cell Dal Dŵr arnoch chi

Mae codenni ffôn symudol gwrth-ddŵr yn fuddsoddiad gwych, cost isel y dylai pawb ei wneud. Gallwch chi gael a dau becyn o godenni diddos ac amddiffyn eich iPhone rhag difrod dŵr costus am lai na $ 9 ar Amazon.sgrin iphone 6s ddim yn ymateb

Y gwir yw bod ffonau smart modern gwrthsefyll dŵr , nid yn ddiddos. Mae gan ffonau smart newydd fel yr iPhone 11 a Samsung Galaxy S10 sgôr amddiffyn i mewn o IP68, sy'n golygu eu bod wedi'u cynllunio i wrthsefyll dŵr pan fyddant o dan ddŵr oddeutu dau fetr mewn dŵr am hyd at dri deg munud. Pan ddechreuwch wthio'r terfynau hynny, rydych mewn perygl o niweidio'ch ffôn symudol yn barhaol.

Yr hyn nad yw gweithgynhyrchwyr yn aml yn ei ddweud wrthych yw y gall gwrthiant dŵr ffôn symudol wisgo i lawr dros amser, gan wneud eich ffôn symudol yn fwy agored i niwed i ddŵr. Difrod ffôn symudol o ganlyniad i gysylltiad â dŵr neu hylifau eraill nad yw'n cael ei gwmpasu gan warant eich iPhone .Mae cwdyn gwrth-ddŵr yn wych am ddyddiau ar y traeth neu wrth y pwll. Maen nhw hefyd yn ddefnyddiol yn y gaeaf, yn enwedig os ydych chi'n byw mewn ardal gyda llawer o eira neu'n mwynhau sledding, eirafyrddio neu sgïo.

Y Cyffyrddiadau Ffôn Cell Diddos Gorau

Dau-becyn MPOW

Mae'r Cwdyn gwrth-ddŵr MPOW yn opsiwn fforddiadwy a fydd yn amddiffyn eich ffôn symudol rhag difrod hylifol. Gall ffitio unrhyw ffôn clyfar gyda maint sgrin sy'n llai na 6.8 modfedd. Bydd eich iPhone 11 Pro Max neu Samsung Galaxy S10 Plus yn ffitio yn y cwdyn hwn!

Bydd ei orchudd tryloyw yn caniatáu ichi weld arddangosfa eich ffôn, sy'n wych os ydych chi am wylio sioe neu ffilm. Mae'r cwdyn wedi'i ddylunio gyda strap mawr sy'n gwneud yr achos yn haws i'w gario - gallwch chi hyd yn oed ei wisgo o amgylch eich gwddf.sut i actifadu fy imessage

Bag Sych Gwrth-ddŵr AiRunTech

Os ydych chi am gario mwy na ffôn yn eich cwdyn diddos, mae gan AiRunTech lawer o atebion gwych. Mae'r cwmni hwn yn gwerthu bagiau diddos mwy a phecynnau fanny bydd hynny'n amddiffyn eich dyfeisiau a'ch eitemau personol rhag difrod hylifol. Mae'r cynhyrchion hyn yn amrywio yn unrhyw le o $ 7.59–27.99.

Poced ddŵr Stash

Mae'r Poced ddŵr Stash yn gwdyn ffôn symudol diddos sydd wedi'i ddylunio gyda deunyddiau o ansawdd uwch na'r codenni diddos llai costus ar y farchnad. Mae gan y cwdyn hwn “Stash Leash” plethedig, wedi'i fflipio, wedi'i wneud o linyn sioc forwrol. Mae'n llai simsan na'r strap sy'n dod gyda'r cwdyn gwrth-ddŵr MPOW.

Fel rhywun sydd wedi defnyddio cwdyn gwrth-ddŵr llai costus fel yr un a werthwyd gan MPOW, gallaf ddweud wrthych y byddant yn cyflawni'r gwaith. Rwyf wedi ei ddefnyddio sawl gwaith ac ni chefais un mater erioed. Fodd bynnag, nid oes amheuaeth bod y Stash Waterpocket wedi'i ddylunio gyda deunyddiau gwell, a bydd yn debygol o bara llawer hirach.

Dyma fy nghyngor: Os ydych chi'n cynllunio taith ac nad ydych chi'n bwriadu defnyddio'r cwdyn ffôn symudol diddos yn aml, mynnwch yr achos MPOW. Os ewch i'r traeth yn rheolaidd, ymlacio wrth y pwll, neu ymarfer chwaraeon gaeaf, mynnwch y Stash Waterpocket. Mae'n costio ychydig yn ychwanegol, ond mae'n debyg ei fod yn werth tawelwch meddwl.

Cymharwch Ffonau Cell Diddos

Edrychwch ar UpPhone i gymharu pob ffôn symudol o bob cludwr diwifr yn yr Unol Daleithiau. Byddwn yn rhoi gwybod i chi a ydyn nhw'n ddiddos!

sut i ddileu albwm ar iphone

Gwneud Sblash

Rydych nawr yn gwybod popeth sydd i'w wybod am godenni ffôn gwrth-ddŵr. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i ddweud wrth eich teulu, ffrindiau, a dilynwyr am y cwdyn celloedd diddos gorau yn 2020 a pham mae angen un arnyn nhw hefyd! Oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill? Gadewch nhw yn yr adran sylwadau isod!