Gosodiadau Preifatrwydd Facebook Dylech Newid ar UnwaithConfiguraci N De Privacidad De Facebook Que Deber

Yn ei hoffi ai peidio, mae Facebook yn casglu llawer iawn o ddata am bob un o'i ddefnyddwyr. Yn ffodus, gallwch chi gyfyngu ar y data maen nhw'n ei gasglu trwy newid ychydig o osodiadau preifatrwydd yn unig. Yn yr erthygl hon, egluraf ichi pa osodiadau preifatrwydd Facebook y dylech eu newid .Mae'r rhan fwyaf o'r gosodiadau preifatrwydd y byddwn yn eu trafod yn adran Gosodiadau a Phreifatrwydd yr app Facebook. Agorwch Facebook a tapiwch y botwm dewislen yng nghornel dde isaf y sgrin. Sgroliwch i lawr i Gosodiadau a phreifatrwydd , yna cyffwrdd Lleoliad .Am gymorth ychwanegol i addasu'r gosodiadau hyn, edrychwch ar ein fideo YouTube! Byddwn yn eich tywys bob cam o'r ffordd.Galluogi Dilysu Dau Ffactor

Mae dilysu dau ffactor yn helpu i gadw'ch cyfrif yn fwy diogel trwy ychwanegu haen ychwanegol o ddiogelwch. Wrth fewngofnodi i Facebook, bydd dilysu dau ffactor yn gofyn am fwy na chyfrinair yn unig. I actifadu'r swyddogaeth hon, ewch i Gosodiadau> Preifatrwydd a gosodiadau a chyffwrdd Diogelwch a mewngofnodi . Yna tap Defnyddiwch ddilysu dau ffactor .

Gallwch ddewis neges destun neu gymhwysiad dilysu fel y dull diogelwch. Rydym yn argymell dewis y neges destun oherwydd ei bod yn opsiwn symlach a mwy diogel.Analluoga Cydnabod Wyneb

Ydych chi am i Facebook gydnabod eich wyneb yn awtomatig yn y lluniau a'r fideos a bostiwyd gan eich ffrindiau? Mae'n debyg mai'r ateb yw na. Gall caniatáu i Facebook gydnabod eich wyneb ym mhob post beri risg diogelwch a phreifatrwydd difrifol.

I ddiffodd cydnabyddiaeth wyneb, sgroliwch i lawr i Preifatrwydd ymlaen Gosodiadau a phreifatrwydd . Yna tap Cydnabyddiaeth wyneb . Cyffwrdd Parhewch , yna cyffwrdd Ni chaniateir i ddadactifadu Cydnabod Wyneb.

Cyfyngu neu Analluogi Gwasanaethau Lleoliad

Mae gwasanaethau lleoliad yn caniatáu ichi ddewis pan fydd gan Facebook fynediad i'ch lleoliad. Agor Gosodiadau a gwasgwch Preifatrwydd> Lleoliad . Dewch o hyd i Facebook yn rhestr yr apiau a thapio arno.

Rydym yn argymell gosod hyn i Wrth ddefnyddio'r app neu Peidiwch byth . Gall caniatáu i Facebook gael mynediad i'ch lleoliad fod yn ddefnyddiol mewn rhai achosion, megis pan fyddwch chi eisiau geotagio delwedd.

Tra'ch bod chi yma, trowch y switsh wrth ymyl Lleoliad manwl gywir . Mae'r gosodiad hwn yn dirywio bywyd batri ac mae'n wirioneddol ddiangen.

Analluoga Hanes Lleoliad

Gyda Hanes Lleoliad wedi'i droi ymlaen, mae Facebook yn cadw rhestr o'r holl leoedd rydych chi wedi bod. Os nad ydych chi am i Facebook gadw rhestr o'r lleoedd rydych chi wedi bod, trowch y gosodiad hwn i ffwrdd.

I ddiffodd Hanes Lleoliad, tap Lleoliad ymlaen Gosodiadau a phreifatrwydd> Gosodiadau . Tapiwch y switsh wrth ymyl Hanes Lleoliad i analluogi'r nodwedd hon.

Cyfyngu ar olrhain hysbysebion

Mae hysbysebion yn hynod benodol y dyddiau hyn, yn enwedig pan rydych chi ar Facebook. Gallwch leihau eich hysbysebion wedi'u targedu a gwneud eich hun yn llai gwerthfawr i hysbysebwyr (felly fe welwch lai o hysbysebion) trwy gyfyngu ar olrhain hysbysebion.

Mynd i Gosodiadau a Phreifatrwydd> Dewisiadau Hysbysebion> Gosodiadau Hysbysebion .

Cliciwch ar data partner yn ôl eich gweithgaredd . Cyffwrdd Parhewch yng nghornel dde isaf eich sgrin. Diffoddwch y switsh wrth ymyl Caniatawyd . Yn olaf, cyffwrdd Cadwch yng nghornel dde isaf eich sgrin.

Yna tap ar Hysbysebion yn cael eu harddangos y tu allan i Facebook a gwasgwch a ni chaniateir .

Gosodiadau Preifatrwydd Facebook - Esboniwyd!

Rydych wedi gwneud rhai addasiadau ac yn awr bydd eich preifatrwydd yn cael ei amddiffyn yn llawer mwy ar Facebook. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol (hyd yn oed Facebook!) I hysbysu'ch ffrindiau a'ch teulu am y gosodiadau preifatrwydd a ddylai newid. A wnaethom ni fethu unrhyw leoliadau? Gadewch inni wybod yn yr adran sylwadau!