Sut I Wirio Defnydd Data iPhone: Y Canllaw Cyflym!

How Check Iphone Data UsageRhowch Gynnig Ar Ein Hofferyn Ar Gyfer Dileu Problemau

Rydych chi eisiau gwybod faint o ddata rydych chi'n ei ddefnyddio bob mis, ond nid ydych chi'n siŵr sut. Yn ffodus, gallwch ddefnyddio'ch iPhone i olrhain faint o ddata rydych chi wedi'i ddefnyddio dros gyfnod penodol o amser. Yn yr erthygl hon, byddaf dangos i chi sut i wirio defnydd data eich iPhone fel y gallwch sicrhau nad ydych yn mynd y tu hwnt i'ch terfyn data !

faint mae mewnblaniad y fron yn ei gostio

Sut I Wirio Defnydd Data iPhone

I wirio faint o ddata rydych chi wedi'i ddefnyddio ar eich iPhone, ewch i Gosodiadau -> Cellog . Oddi tano Data Cellog , fe welwch faint o ddata rydych chi wedi'i ddefnyddio yn y Cyfnod Cyfredol. Gallwch wirio pryd ddechreuodd y Cyfnod Cyfredol trwy sgrolio i waelod y sgrin ac edrych ar y dyddiad nesaf at Last Reset.Pa apiau sy'n defnyddio'r mwyaf o ddata?

O dan y Cyfnod Cyfredol, fe welwch pa rai o'ch apiau sy'n defnyddio'r nifer fwyaf o ddata. Os nad ydych chi am i ap allu defnyddio data, trowch y switsh i ochr dde'r ap.

Gallwch hefyd tapio ymlaen Gwasanaethau System i weld pa wasanaethau sy'n defnyddio'r mwyaf o ddata. Mae'r swm hwn o ddata bron bob amser yn swm dibwys.

Am Ailosod y Cyfnod Cyfredol?

Os ydych chi am ailosod y Cyfnod Cyfredol fel y gallwch gadw golwg ar y data rydych chi wedi'i ddefnyddio mewn ffenestr benodol o amser, gallwch wneud hynny trwy dapio Ailosod Ystadegau . Mae'r nodwedd hon yn wych ar gyfer cadw golwg ar faint o ddata rydych chi'n ei ddefnyddio mewn un mis, yn enwedig os nad oes gennych chi gynllun data diderfyn.

I Ailosod Ystadegau, ewch i Gosodiadau -> Cellog -> Ailosod Ystadegau . Yna, tap Ailosod Ystadegau pan fydd y rhybudd cadarnhau yn ymddangos ar waelod y sgrin. Ar ôl i chi wneud hynny, fe welwch ei fod yn dweud “0 beit” wrth ymyl y Cyfnod Cyfredol.

Sut Alla i Gostwng Defnydd Data iPhone?

Os ydych chi'n gwirio'ch defnydd o ddata ar eich iPhone, mae'n debyg bod dod o hyd i ffyrdd o gael y gorau o'ch cynllun data yn bwysig i chi. Edrychwch ar ein herthygl arall i ddysgu sut i arbed data ar eich iPhone . Yno fe welwch hanner dwsin o ffyrdd o gwtogi ar ddefnydd data iPhone!

Gwybodaeth Defnydd Defnyddiol!

Rydych chi'n gwybod nawr sut i wirio faint o ddata rydych chi wedi'i ddefnyddio ar eich iPhone a sut y gallwch chi gadw golwg ar faint o ddata rydych chi'n ei ddefnyddio bob mis. Rwy'n gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i ddangos i'ch teulu a'ch ffrindiau sut i wirio eu defnydd o ddata iPhone! Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, gadewch sylw i ni isod.

blocio fy rhif ffôn ar iphone

Diolch am ddarllen,
David L.