Mae sgrin fy iPhone yn fflachio! Dyma'r ateb yn y pen draw.La Pantalla De Mi Iphone Parpadea

Mae sgrin eich iPhone yn cadw'n fflachio ac nid ydych chi'n gwybod beth i'w wneud. Mae'r sgrin yn fflachio, yn newid lliw, neu'n diffodd, ond nid ydych chi'n siŵr pam. Yn yr erthygl hon, Byddaf yn esbonio pam mae sgrin eich iPhone yn fflachio ac yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem am byth .Dywed iphone ei fod yn codi tâl ond nid yw

Ailosodiad caled o'ch iPhone

Weithiau bydd meddalwedd yr iPhone yn dyddio, a all beri i'r sgrin fflachio. Bydd ailosod eich iPhone yn galed yn ei orfodi i ddiffodd ac ymlaen yn sydyn, a all weithiau ddatrys y broblem.Mae yna ychydig o wahanol ffyrdd i berfformio ailosodiad caled, yn dibynnu ar yr iPhone sydd gennych chi:

  • iPhone 8 a modelau mwy newydd - Pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i fyny, yna pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i lawr, yna pwyswch a dal y botwm ochr nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin.
  • iPhone 7 a 7 Plus : Pwyswch a dal y botwm pŵer a'r botwm cyfaint i lawr ar yr un pryd nes bod logo Apple yn fflachio ar y sgrin.
  • iPhone SE, 6s a modelau cynharach - Pwyswch a dal y botwm pŵer a'r botwm cartref ar yr un pryd nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin.

Gallwch chi ryddhau'r botymau rydych chi'n eu dal cyn gynted ag y bydd logo Apple yn ymddangos. Os yw sgrin eich iPhone yn parhau i fflachio ar ôl ei droi yn ôl ymlaen, ewch ymlaen i'r cam nesaf!Ydy'r sgrin yn gwibio pan fyddwch chi'n agor ap penodol?

Os yw sgrin eich iPhone yn gwibio dim ond pan fyddwch chi'n defnyddio ap penodol, mae'n debyg bod problem gyda'r app hwnnw, nid eich iPhone. Yn gyntaf, rwy'n argymell cau'r rhaglen i weld a allwn ddatrys problem feddalwedd fach.

Bydd yn rhaid ichi agor dewisydd y cais i gau cais ar eich iPhone. Ar iPhone 8 ac yn gynharach, pwyswch y botwm Cartref ddwywaith. Ar iPhone X ac yn ddiweddarach, swipe i fyny o'r gwaelod tuag at ganol y sgrin. Nawr eich bod wedi agor lansiwr yr ap, caewch eich app trwy ei lithro i fyny ac oddi ar ben y sgrin.Os yw sgrin eich iPhone yn dal i fflachio pan fyddwch chi'n agor yr ap, efallai y bydd angen i chi ei dynnu a'i ailosod neu ddod o hyd i ddewis arall. I dynnu app o iPhone, pwyswch yn ysgafn a dal ei eicon ar sgrin gartref eich iPhone. Yna, tap ar yr X bach sy'n ymddangos. Cadarnhewch eich penderfyniad trwy dapio Cael gwared !

Analluoga disgleirdeb awtomatig

Mae llawer o ddefnyddwyr iPhone wedi cael llwyddiant yn trwsio sgrin fflachio iPhone trwy ddiffodd disgleirdeb auto. I ddiffodd disgleirdeb awtomatig, agorwch Gosodiadau a thapio Hygyrchedd> Maint sgrin a thestun . Yn olaf, diffoddwch y switsh wrth ymyl disgleirdeb Auto.

DFU adfer eich iPhone

Ni allwn ddiystyru problem meddalwedd o hyd, yn enwedig os yw sgrin eich iPhone yn parhau i fflachio. I geisio trwsio problem feddalwedd ddyfnach, rhowch eich iPhone yn y modd DFU a'i adfer.

Mae adfer DFU yn dileu ac yn ail-lwytho'r holl god sy'n rheoli'ch iPhone. Cyn rhoi eich iPhone yn y modd DFU, rydym yn argymell arbed copi wrth gefn o'r wybodaeth ar eich iPhone.

Ar ôl i chi ategu eich data, edrychwch ar ein herthygl arall i ddysgu sut i roi eich iPhone yn y modd DFU .

ddylwn i newid i at & t

Opsiynau atgyweirio sgrin

Mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi atgyweirio'ch iPhone os yw'r sgrin yn dal i fflachio ar ôl ei rhoi yn y modd DFU. Efallai bod cysylltydd mewnol wedi dadleoli neu wedi'i ddifrodi.

Pan ddaw i fewnolion iPhone mor fach a chywrain, rydym yn argymell mynd â'ch iPhone at arbenigwr a all ddatrys y broblem. Os oes gennych gynllun amddiffyn AppleCare +, trefnu apwyntiad gyda thechnegwyr eich siop Apple agosaf.

Rydym hefyd yn argymell Pwls , cwmni atgyweirio sydd, ar gais, yn anfon technegydd yn uniongyrchol i'r man o'ch dewis. Gall y technegydd fod yno mewn cyn lleied ag awr a bydd gwarant oes yn cwmpasu'r atgyweiriad!

Sgrin fflachio - sefydlog!

Nid yw sgrin eich iPhone bellach yn fflachio! Os ydych chi'n adnabod rhywun sydd â sgrin iPhone sy'n crynu, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon gydag ef / hi. Gadewch unrhyw gwestiynau eraill sydd gennych am eich iPhone isod yn yr adran sylwadau!

Diolch am ddarllen,
David L.