Allwch Chi Atgyweirio Sgrin iPhone Wedi Torri? Dyma’r Gwirionedd!Can You Fix Broken Iphone Screen

Mae sgrin eich iPhone wedi torri ac nid ydych chi'n gwybod beth i'w wneud ag ef. Gyda sgrin wedi torri, ni allwch gyflawni unrhyw un o swyddogaethau hanfodol eich iPhone fel galw, tecstio, neu ddefnyddio apiau. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro beth i'w wneud â sgrin iPhone sydd wedi torri a dangos i chi ble i'w gael yn sefydlog ar unwaith !Pa mor ddrwg yw'r difrod?

Llawer o'r amser, mae sgrin iPhone sydd wedi torri yn ganlyniad cwymp gwael ar wyneb caled neu ddifrod dŵr. Cyn archwilio'ch opsiynau atgyweirio, ceisiwch asesu difrod eich iPhone.A yw sgrin eich iPhone wedi'i difrodi'n llwyr? A yw darnau o wydr yn glynu allan o'r sgrin? Os oes, gorchuddiwch y sgrin fel nad ydych chi'n cael eich torri. Rydym yn argymell defnyddio tâp pecynnu clir, nad yw'n niweidio'r sgrin neu'n eich atal rhag cael un arall yn ei le.

Os mai dim ond crac bach ydyw, efallai y gallwch chi ddioddef y broblem yn unig. Yn fuan ar ôl cael fy iPhone 7, fe wnes i ei ollwng ar lawr fy nghegin. Yn anffodus, nid oeddwn wedi prynu achos eto, felly cafodd fy iPhone grac bach ar waelod yr arddangosfa.clust iphone 6s ddim yn gweithio

Ers hynny, rydw i wedi cael achos newydd a go brin fy mod i hyd yn oed yn sylwi ar y crac! Os yw'r crac neu'r craciau ar sgrin eich iPhone sydd wedi torri yn fach, ceisiwch roi i fyny ag ef am ychydig ddyddiau - efallai na fyddwch hyd yn oed yn sylwi arno.

Fodd bynnag, os yw sgrin eich iPhone yn llwyr, symudwch ymlaen i'r cam nesaf - wrth gefn eich iPhone.

Yn ôl i fyny Eich iPhone

Er bod sgrin eich iPhone wedi torri, mae siawns weddus y bydd iTunes yn dal i gydnabod hynny. Os yw'ch iTunes yn cael ei gydnabod gan iTunes, rwy'n argymell ei gefnogi ar unwaith.Plygiwch eich iPhone i'ch cyfrifiadur ac agor iTunes. Cliciwch y botwm iPhone yng nghornel chwith uchaf iTunes, yna cliciwch Yn ôl i fyny nawr .

Ar ôl clicio Back Up Now, bydd bar statws yn ymddangos ar frig iTunes. Pan fydd y copi wrth gefn wedi'i gwblhau, bydd yr amser yn ymddangos o dan Y copi wrth gefn diweddaraf yn iTunes.

Gwiriwch Statws Gwarant Eich iPhone

Ar ôl gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone, gwiriwch statws eich sylw AppleCare + . Os yw'ch Apple wedi'i amddiffyn gan AppleCare +, mae'n debyg y byddwch chi'n gallu atgyweirio'ch iPhone am ddim ond $ 29 - os mai dyna'r unig beth o'i le ar eich iPhone .

Yn anffodus, os gwnaethoch ei ollwng ar wyneb caled, neu os yw wedi bod yn agored i ddŵr, efallai y bydd problemau eraill gyda'ch iPhone. Mae yna lawer o gydrannau bach y tu mewn i'ch iPhone, a gall rhai ohonynt gael eu bwrw allan o'u lle yn hawdd.

Os yw'ch Apple Genius neu'ch technegydd yn sylwi bod rhywbeth heblaw'r sgrin wedi torri, gallant wrthod trwsio'ch iPhone.

Ai Apple yw'r Opsiwn Gorau I Mi?

Os yw'ch Apple wedi'i gwmpasu gan AppleCare +, a'ch bod yn eithaf sicr mai dyna'r unig beth o'i le ar eich iPhone, efallai mai Apple fydd eich opsiwn gorau. Gallwch chi naill ai sefydlu apwyntiad yn eich Apple Store lleol, neu ei ddefnyddio Rhaglen atgyweirio post-mewn Apple os nad oes siop adwerthu yn agos atoch chi.

Ein Hoff Gwmni Atgyweirio Sgrin iPhone

Er gwaethaf yr hyn y gallent ei ddweud wrthych, Nid Apple yw'r opsiwn gorau bob amser . Llawer o'r amser, cwmni o'r enw Pwls yn gallu trwsio sgrin eich iPhone sydd wedi torri am bris is nag y bydd yn rhaid i chi ei godi yn yr Apple Store.

Mae Puls yn gwmni atgyweirio ar alw yn anfon technegydd arbenigol atoch chi pwy fydd yn trwsio sgrin eich iPhone sydd wedi torri yn y fan a'r lle. Gallant ymweld â chi gartref, gweithio, eich hoff fwyty, campfa leol, a llawer o leoedd eraill. Does dim rhaid i chi lusgo'r teulu i'r Apple Store, syrthio ar ôl ar eich gwaith, neu golli pryd o fwyd neu ymarfer corff os oes gennych chi Puls atgyweiriwch eich iPhone!

Mae Puls hefyd yn cynnig gwarant llawer gwell o'r atgyweiriad nag y mae'r Apple Store yn ei wneud. Mae atgyweiriadau pwls yn dod o dan a gwarant oes , felly os yw sgrin eich iPhone yn cael ei difrodi eto, gallwch yn hawdd ei disodli!

verizon iphone diweddaru gosodiadau cludwr

I gael eich iPhone yn sefydlog heddiw, ewch i wefan Puls ’ a llenwch eich gwybodaeth. Efallai y bydd technoleg yn gallu'ch helpu chi mewn llai na 60 munud!

A allwn i Atgyweirio Fy Sgrin iPhone Broken Ar Fy Hun?

Yn ddamcaniaethol, fe allech chi drwsio sgrin eich iPhone sydd wedi torri gennych chi'ch hun, ond nid ydym yn argymell gwneud hynny mewn gwirionedd. Mae ailosod sgrin iPhone yn broses anhygoel o heriol sy'n gofyn am wybodaeth arbenigol a phecyn cymorth arbennig.

Oni bai eich bod wedi gweithio mewn Apple Store neu siop atgyweirio ffôn a bod gennych y pecyn cymorth amnewid sgrin arbennig, ni ddylech geisio trwsio'r sgrin gennych chi'ch hun mewn gwirionedd. Os aiff rhywbeth o'i le a bod cebl neu sgriw yn cael ei adael allan o'i le, efallai y byddwch yn dirwyn i ben gydag iPhone cwbl ddiwerth.

Ac, os yw Apple yn gweld eich bod wedi ceisio ei drwsio ar eich pen eich hun, mae'n debyg y byddan nhw'n gwagio'ch gwarant ac yn gwrthod ei drwsio ar ôl i chi gael eich sgriwio i fyny. I ddysgu mwy, edrychwch ar ein herthygl ar pam na ddylech drwsio sgrin iPhone eich hun .

Sgrin iPhone wedi torri: Wedi'i Sefydlog!

Er bod sgrin eich iPhone wedi torri, mae gennych opsiwn atgyweirio dibynadwy i'w drwsio heddiw. Y tro nesaf y bydd y mater hwn gennych, byddwch yn gwybod sut i ddatrys y broblem. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am yr opsiynau atgyweirio ar gyfer sgrin eich iPhone sydd wedi torri, gadewch sylw i ni isod!