Beth Yw Llwybrau Byr Hygyrchedd Ar iPhone? Dyma’r Gwirionedd!What Are Accessibility Shortcuts An Iphone

Fe welsoch chi “Llwybrau Byr Hygyrchedd” tra roeddech chi'n ychwanegu nodweddion newydd i'ch Canolfan Rheoli iPhone ac nid ydych chi'n gwybod beth mae'n ei olygu. Mae'r nodwedd anhysbys hon yn ei gwneud hi'n hawdd defnyddio pob un o'ch hoff leoliadau Hygyrchedd! Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro Llwybrau Byr Hygyrchedd ar iPhone, sut i gael mynediad atynt, a sut i ychwanegu Llwybrau Byr Hygyrchedd i'r Ganolfan Reoli ar eich iPhone .Beth Yw Llwybrau Byr Hygyrchedd Ar iPhone?

Mae Llwybrau Byr Hygyrchedd yn ei gwneud hi'n hawdd defnyddio gosodiadau Hygyrchedd eich iPhone fel AssistiveTouch, Access Guided, Magnifier, a Zoom.Pa osodiadau y gallaf eu hychwanegu at lwybrau byr hygyrchedd ar iPhone?

 1. AssistiveTouch : Yn creu Botwm Cartref rhithwir ar eich iPhone.
 2. Lliwiau Gwrthdro Clasurol : Yn gwrthdroi holl liwiau arddangosfa eich iPhone.
 3. Hidlau Lliw : Yn gallu darparu ar gyfer defnyddwyr iPhone dall lliw a phobl sy'n ei chael hi'n anodd darllen testun ar iPhone.
 4. Mynediad dan Arweiniad : Yn cadw'ch iPhone mewn un app, sy'n eich galluogi i reoli pa nodweddion sydd ar gael.
 5. Chwyddwr : Yn caniatáu ichi ddefnyddio'ch iPhone fel chwyddwydr.
 6. Lleihau Pwynt Gwyn : Yn lleihau pa mor ddwys y mae lliwiau llachar yn ymddangos ar arddangosfa eich iPhone.
 7. Lliwiau Gwrthdro Smart : Yn gwrthdroi’r lliwiau ar arddangosfa eich iPhone ac eithrio wrth wylio delweddau, apiau, neu gyfryngau sy’n defnyddio lliwiau tywyllach.
 8. Rheoli Newid : Yn eich galluogi i ddefnyddio'ch iPhone trwy dynnu sylw at eitemau ar y sgrin.
 9. VoiceOver : Yn darllen pethau ar goedd ar y sgrin fel rhybuddion, bwydlenni a botymau.
 10. Chwyddo : Yn caniatáu ichi chwyddo i mewn i rannau penodol o sgrin eich iPhone.

Sut mae ychwanegu gosodiadau at lwybrau byr hygyrchedd?

Mae dwy ffordd i ychwanegu nodweddion at Shortcuts Hygyrchedd ar eich iPhone. Mae'r ffordd gyntaf yn yr app Gosodiadau. Tap Hygyrchedd a sgroliwch yr holl ffordd i lawr i Shortcut Hygyrchedd . Ar ôl tapio Shortcut Hygyrchedd, fe welwch restr o'r nodweddion y gallwch eu hychwanegu at y Llwybrau Byr Hygyrchedd ar eich iPhone.Tap ar nodwedd i'w ychwanegu at eich Llwybrau Byr Hygyrchedd. Gallwch hefyd aildrefnu'ch llwybrau byr trwy wasgu, dal a llusgo'r tair llinell lorweddol i'r dde o nodwedd.

Os yw'ch iPhone yn rhedeg iOS 11, gallwch hefyd ychwanegu a rheoli eich Llwybrau Byr Hygyrchedd o'r Ganolfan Reoli.

Sut I Ychwanegu Llwybrau Byr Hygyrchedd i'r Ganolfan Reoli Ar iPhone

 1. Dechreuwch trwy agor y Gosodiadau ap ar eich iPhone.
 2. Tap Canolfan Reoli .
 3. Tap Addasu Rheolaethau , a fydd yn mynd â chi i'r Addasu bwydlen.
 4. Sgroliwch i lawr a tapiwch y botwm gwyrdd plws i'r chwith o Llwybrau Byr Hygyrchedd .

Nawr, gallwch gyrchu Llwybrau Byr Hygyrchedd yn agor y Ganolfan Reoli a phwyso a dal y botwm mae'n dangos ychydig o ffigur dynol y tu mewn i gylch gwyn .Sut Ydw i'n Defnyddio fy Llwybrau Byr Hygyrchedd Ar Fy iPhone?

Ar ôl i chi sefydlu'ch Llwybrau Byr Hygyrchedd, gallwch gael mynediad atynt erbyn triphlyg-glicio ar y botwm Cartref . Ar yr iPhone X, triphlyg-gliciwch y botwm ochr i agor eich llwybrau byr Hygyrchedd. Pan wnewch chi, bydd bwydlen gyda rhestr o'ch Llwybrau Byr Hygyrchedd yn ymddangos ar arddangosfa eich iPhone. Tap ar nodwedd i'w ddefnyddio.

Y Pellter Byrraf Rhwng Dau Bwynt Yw… Byrlwybr

Rydych chi wedi sefydlu Llwybrau Byr Hygyrchedd a byddwch chi'n gallu cyrchu pob un o'ch hoff nodweddion Hygyrchedd yn gyflym. Nawr eich bod chi'n gwybod popeth am Shortcuts Hygyrchedd ar iPhone, rydyn ni'n gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol gyda'ch ffrindiau a'ch teulu! Diolch am ddarllen, a chofiwch wneud hynny Payette Ymlaen!

Pob hwyl,
David L.