Analluoga Dosbarthu E-bost Lleol gyda Postfix ac iRedMail

Disable Local Email Delivery With Postfix

Rydych chi'n ceisio analluogi dosbarthu e-bost lleol gydag iRedMail a postfix ar eich gweinydd e-bost cartref, ac rydych chi'n curo'ch pen yn erbyn y wal. Rydych chi'n defnyddio gweinydd cartref ar gyfer dosbarthu e-bost, ond mae'r blwch derbyn yn byw ar ail weinydd. Yn yr erthygl hon, byddaf yn rhannu'r hyn rydw i wedi dysgu amdano sut i analluogi dosbarthu e-bost lleol gyda Postfix a gorfodi pob e-bost i rai parthau gael eu hanfon ymlaen trwy eu cyfeiriadau MX priodol.

Fe wnes i chwilio a chwilio a chwilio'r rhyngrwyd am y wybodaeth hon, ac i fod yn onest, nid wyf hyd yn oed yn siŵr a fydd yn gweithio i'ch setup. Ond yn seiliedig ar faint o amser a dreuliais yn ymchwilio i'r broblem hon, hyd yn oed fel arbenigwr gweinyddwr nad yw'n Linux, sylweddolais fy mod yn pasio ar hyd fy nghanfyddiadau ac yn gweddïo ei fod yn helpu i leddfu'ch rhwystredigaeth.Y Gwall

Os ydych chi'n gweld y gwall “defnyddiwr anhysbys mewn bwrdd blwch rhithwir”, rydych chi yn y lle iawn. Yn y bôn, rydych chi am i postfix roi'r gorau i geisio danfon e-bost i gyfrifon e-bost ar eich gweinydd nad yw'n bodoli. A yw hynny'n ormod i'w ofyn mewn gwirionedd?Atgyweirio Postfix i Analluogi Dosbarthu E-bost Lleol ar gyfer Parthni fydd fy iphone yn anfon lluniau

Yn y bôn, mae holl brif osodiadau cyfluniad postfix yn main.cf, felly gallwch chi agor y ffeil trwy deipioDeuthum /etc/postfix/main.cf.

Edrychwch am yvirtual_mailbox_domainsllinell - rhowch sylwadau arno trwy roi # ger ei fron. Mae hynny'n mynd i analluogi dosbarthu e-bost lleol yn gyfan gwbl. Dyma fy un i:

#virtual_mailbox_domains = proxy:ldap:/etc/postfix/ldap/virtual_mailbox_domains.cf

Nesaf, dewch o hyd i'rras gyfnewid_domainsllinell, a threulio beth bynnag sydd yno gydag enwau parth y cyfeiriadau e-bost y mae eu mewnflwch wneud yn byw ar eich gweinydd e-bost cartref. Mae Mine yn edrych fel hyn:relay_domains = payette.email, $mydestination, proxy:ldap:/etc/postfix/ldap/relay_domains.cf

Yn olaf, dewch o hyd i'rcludo_mapsllinell, ac esgushash: / etc / postfix / transporti beth bynnag sydd yno. Byddwn yn gwneud y ffeil wirioneddol yn y cam nesaf. Mae Mine yn edrych fel hyn:

transport_maps = hash: / etc / postfix / transport, dirprwy: ldap: /etc/postfix/ldap/transport_maps_user.cf, dirprwy: ldap: /etc/postfix/ldap/transport_maps_domain.cf

Nawr, y cyfan sydd ar ôl i'w wneud yw gwneud y ffeil drafnidiaeth sy'n dweud “Ewch â'r holl e-bost sy'n dod i mewn i'r parth hwn a'i anfon trwy'r gweinydd MX hwn yn lle!”

cwmnïau ffôn symudol yn yr usa

Felly, crewch y ffeil trwy deipiovim / etc / postfix / transport. Ychwanegwch linell ar gyfer pob parth rydych chi am analluogi danfoniad lleol amdano fel yr enghraifft isod, gan roi'r gweinydd MX mewn cromfachau. Dyma fy un i:

payetteforward.com smtp:[aspmx.l.google.com]

Yna, gwnewch beth bynnag mae'r map post yn ei wneud ar y ffeil trwy deipiomap post / etc / postfix / transport. Mae hynny'n bwysig - dwi'n egluro pam, ond rwy'n siŵr ei fod ffordd dros eich pen. (Does gen i ddim syniad o gwbl beth mae'n ei wneud.)

Tric: Os nad ydych yn siŵr beth yw'r gweinydd MX cywir ar gyfer parth penodol, gallwch ddefnyddio'r gorchymyn groovy hwn i ddarganfod beth ydyw - rwy'n credu y byddwch chi wir yn ei gloddio, ddyn.

dig -tmx payetteforward.com

Nesaf, ailgychwyn postfix trwy deipioailgychwyn postfix gwasanaeth, dywedwch weddi, ac yna ceisiwch eto. Os yw'n gweithio, prynwch Corvette i mi. Os nad ydyw, gadewch imi wybod yn yr adran sylwadau a gallwn weithio gyda'n gilydd i wneud hwn yn ganllaw eithaf dealladwy ar gyfer datrys y broblem hon.

Postfix Post Fix

Am y tro, byddwch yn ddiolchgar bod y broblem wedi'i datrys: Rydych chi wedi anablu danfoniad lleol ar eich gweinydd e-bost lleol sy'n rhedeg postfix neu iRedMail, ac rydych chi'n defnyddio'r cyfeiriadau MX cywir yn lle.