Ni fydd fy Pensil Afal yn Pâr Gyda Fy iPad! Dyma'r ateb!Mi Apple Pencil No Se Empareja Con Mi Ipad

Mae'r Apple Pencil wedi ehangu galluoedd yr iPad mewn sawl ffordd. Mae'n haws nag erioed ysgrifennu nodiadau â llaw neu dynnu gweithiau celf trawiadol. Pan na fydd eich Apple Pencil yn paru â'ch iPad, gallwch golli allan ar lawer o'r hyn sy'n gwneud iPad yn wych. Yn yr erthygl hon, egluraf ichi beth i'w wneud pan na fydd eich Apple Pencil yn paru â'ch iPad .Sut i Baru Eich Pensil Afal Gyda'ch iPad

Os mai hwn yw'ch tro cyntaf yn defnyddio Apple Pencil, efallai na fyddwch yn gwybod sut i baru'ch Apple Pencil â'ch iPad. Mae'r ffordd i wneud hyn yn amrywio yn dibynnu ar y genhedlaeth o Apple Pencil sydd gennych chi.Pârwch Bensil Apple cenhedlaeth 1af gyda'ch iPad

  1. Tynnwch y cap o'ch Apple Pencil.
  2. Plygiwch gysylltydd Mellt eich Apple Pencil i mewn i borthladd gwefru eich iPad.

Pârwch Bensil Afal ail genhedlaeth gyda'ch iPad

Cysylltwch eich Apple Pencil â'r cysylltydd magnetig ar ochr eich iPad o dan y botymau cyfaint.

Sicrhewch fod eich dyfeisiau'n gydnaws

Mae dwy genhedlaeth o Apple Pencil ac nid yw'r ddwy yn gydnaws â phob model iPad. Sicrhewch fod eich Apple Pencil yn gydnaws â'ch iPad.iPads sy'n gydnaws â'r Apple Pencil cenhedlaeth gyntaf

  • iPad Pro (9.7 a 10.5 modfedd)
  • iPad Pro 12.9-modfedd (Cenhedlaeth 1af ac 2il)
  • iPad (6ed, 7fed a'r 8fed genhedlaeth)
  • iPad Mini (5ed genhedlaeth)
  • Awyr iPad (3edd genhedlaeth)

iPads sy'n gydnaws â'r Apple Pencil ail genhedlaeth

  • IPad Pro 11 modfedd (cenhedlaeth 1af a mwy newydd)
  • iPad Pro 12.9-modfedd (3edd genhedlaeth a mwy newydd)
  • iPad Air (4edd genhedlaeth a mwy newydd)

Trowch Bluetooth i ffwrdd ac ymlaen eto

Mae eich iPad yn defnyddio Bluetooth i baru â'ch Apple Pencil. Weithiau gall materion cysylltedd bach atal yr Apple Pencil a'r iPad rhag paru. Weithiau gall troi Bluetooth i ffwrdd ac yn ôl ymlaen yn gyflym ddatrys y broblem.

Agor Gosodiadau a thapio Bluetooth . Tapiwch y switsh wrth ymyl Bluetooth i'w ddiffodd. Arhoswch ychydig eiliadau, yna tapiwch y switsh eto i droi Bluetooth yn ôl. Byddwch yn gwybod bod Bluetooth ymlaen pan fydd y switsh yn wyrdd.Ailgychwyn eich iPad

Yn debyg i droi Bluetooth i ffwrdd ac ymlaen, gall ailgychwyn eich iPad drwsio mân fater meddalwedd y gallech fod yn ei brofi. Bydd pob rhaglen sy'n rhedeg ar eich iPad yn cau'n naturiol ac yn dechrau drosodd.

Ailgychwyn iPad gyda botwm cartref

Pwyswch a dal y botwm pŵer nes ei fod yn ymddangos swipe i ddiffodd ar y sgrin. Llithro'r eicon pŵer coch a gwyn o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPad. Arhoswch ychydig eiliadau i'ch iPad gau i lawr yn llwyr. Yna pwyswch a dal y botwm pŵer eto i ailgychwyn eich iPad. Rhyddhewch y botwm pŵer pan fydd logo Apple yn ymddangos yng nghanol y sgrin.

Ailgychwyn iPad heb fotwm cartref

Ar yr un pryd, pwyswch a dal y botwm uchaf ac unrhyw un o'r botymau cyfaint nes iddo ymddangos swipe i ddiffodd . Llithro'r eicon pŵer o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPad. Arhoswch ychydig eiliadau, yna pwyswch a dal y botwm uchaf eto nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin.

Codwch eich Pensil Afal

Efallai na fydd eich Apple Pencil yn paru â'ch iPad oherwydd nad oes ganddo batri. Ceisiwch godi tâl ar eich Apple Pencil i weld a yw hynny'n datrys y broblem.

ni fydd iphone yn canu pan gaiff ei alw

Sut i godi tâl ar Apple Pencil cenhedlaeth gyntaf

Tynnwch y cap o'ch Apple Pencil i ddatgelu'r cysylltydd Mellt. Plygiwch y cysylltydd Mellt i borthladd gwefru eich iPad i wefru'ch Apple Pencil.

Sut i godi tâl ar Apple Pencil ail genhedlaeth

Cysylltwch eich Apple Pencil â'r cysylltydd magnetig ar ochr eich iPad o dan y botymau cyfaint.

Caewch y rhaglen rydych chi'n ei defnyddio

Nid yw apiau IPad yn berffaith. Weithiau maen nhw'n methu, a all achosi amrywiaeth o broblemau ar eich iPad. Efallai y bydd damwain app yn atal eich Apple Pencil rhag paru â'ch iPad, yn enwedig os gwnaethoch geisio paru'ch dyfeisiau ar ôl agor yr ap.

iPads gyda botwm cartref

Pwyswch y botwm Cartref ddwywaith i agor lansiwr yr ap. Sychwch yr ap i fyny ac oddi ar ben y sgrin i'w gau. Ni fyddai'n brifo cau'r apiau eraill ar eich iPad hefyd, rhag ofn y bydd un ohonynt yn methu.

iPads heb botwm cartref

Swipe i fyny o'r gwaelod i ganol y sgrin a dal eich bys yno am eiliad. Pan fydd lansiwr yr app yn agor, swipeiwch yr app i fyny ac oddi ar ben y sgrin.

Anghofiwch eich Apple Pencil fel dyfais Bluetooth

Mae eich iPad yn storio gwybodaeth am sut rydych chi'n paru â'ch Apple Pencil pan fyddwch chi'n cysylltu'ch dyfeisiau am y tro cyntaf. Os yw unrhyw ran o'r broses honno wedi newid, gallai hyn fod yn atal eich Apple Pencil rhag paru â'ch iPad. Bydd anghofio eich Apple Pencil fel dyfais Bluetooth yn rhoi cychwyn newydd iddo a'ch iPad pan fyddwch chi'n eu hail-gysylltu.

Agorwch Gosodiadau ar eich iPad a thapio Bluetooth. Tapiwch y botwm Gwybodaeth (edrychwch am y glas i) i'r dde o'ch Apple Pencil, yna tapiwch Anghofiwch am y ddyfais hon . Cyffwrdd Anghofiwch ddyfais i gadarnhau eich penderfyniad. Yna ceisiwch baru'ch Apple Pencil â'ch iPad eto.

Glanhewch y porthladd gwefru iPad

Mae'r ateb hwn ar gyfer defnyddwyr Apple Pencil y genhedlaeth gyntaf yn unig. Os oes gennych Apple Pencil ail genhedlaeth, ewch i'r cam nesaf.

Dylai eich Apple Pencil a'ch iPad allu sefydlu cysylltiad glân pan ewch i'w paru trwy'r porthladd Mellt. Gallai porthladd Mellt budr neu rwystredig fod yn atal eich Apple Pencil rhag paru â'ch iPad. Byddwch yn synnu pa mor hawdd y gall lint, baw a malurion eraill fynd yn sownd mewn porthladd gwefru!

Cymerwch frwsh gwrthstatig neu frws dannedd newydd a chrafwch unrhyw falurion a gyflwynwyd ym mhorthladd Mellt eich iPad. Yna ceisiwch baru'ch dyfeisiau eto.

Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith ar eich iPad

Mae ailosod Gosodiadau Rhwydwaith eich iPad yn adfer yr holl leoliadau Bluetooth, Wi-Fi, Data Symudol a VPN i ddiffygion ffatri. Mae gan y cam hwn y potensial i ddatrys problem Bluetooth ddyfnach y gallai eich iPad fod yn ei phrofi. Bydd yn rhaid i chi ailgysylltu'ch holl ddyfeisiau Bluetooth, ail-nodi'ch cyfrineiriau Wi-Fi (felly ysgrifennwch nhw i lawr!), Ac ail-gyflunio unrhyw rwydweithiau preifat rhithwir sydd gennych chi.

ni enillodd lluniau iphone gylchdroi

Agor Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith . Cyffwrdd Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith eto i gadarnhau eich penderfyniad.

Bydd eich iPad yn diffodd, yn cwblhau'r ailosod, ac yn troi ymlaen eto. Ceisiwch baru'ch Apple Pencil â'ch iPad eto.

Cysylltwch â Apple Technical Support

Os na wnaeth yr un o'r camau uchod ddatrys y broblem, mae'n bryd cysylltu Cysylltwch â Apple Support . Mae Apple yn cynnig cefnogaeth ar-lein, dros y ffôn, trwy'r post, ac yn bersonol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud apwyntiad os ydych chi'n bwriadu mynd i'ch Apple Store lleol!

Yn barod, set, paru!

Rydych chi wedi trwsio'r broblem gyda'ch Apple Pencil ac rydych chi'n cysylltu â'ch iPad eto. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i ddysgu'ch ffrindiau, eich teulu a'ch dilynwyr beth i'w wneud pan na fydd eich Apple Pencil yn paru â'ch iPad. Gadewch unrhyw gwestiynau eraill sydd gennych am eich Apple Pencil neu iPad yn yr adran sylwadau isod!