Nid yw fy iPhone yn Dirgrynu! Dyma The Real Fix.My Iphone Doesn T Vibrate

Rydych chi'n tynnu'ch iPhone allan o'ch poced ac yn gweld tair galwad a gollwyd gan Nain. Rydych chi'n siŵr eich bod chi wedi bwriadu dirgrynu, ond ni fyddech chi'n gallu teimlo'r wefr! Uh-oh - stopiodd eich iPhone ddirgrynu. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i drwsio iPhone nad yw'n dirgrynu a beth i'w wneud os yw'r modur dirgryniad wedi torri .Pethau Cyntaf yn Gyntaf: Profwch Fodur Dirgryniad Eich iPhone

Cyn i ni ddechrau, gadewch inni weld a yw modur dirgryniad eich iPhone yn cael ei droi ymlaen. Fflipio switsh Tawel / Modrwy eich iPhone yn ôl ac ymlaen (mae'r switsh uwchben y botymau cyfaint ar ochr chwith eich iPhone), a byddwch chi'n teimlo'n wefr os yw “Vibrate on Ring” neu “Vibrate on Silent” yn cael ei droi ymlaen yn Gosodiadau. (Gweler yr adran nesaf i gael manylion am sut mae'r switsh yn gweithio.) Os nad ydych chi'n teimlo bod eich iPhone yn dirgrynu, nid yw'n golygu bod y modur dirgryniad wedi torri - mae'n golygu bod angen i ni edrych y tu mewn i Gosodiadau.Sut Mae'r Newid Tawel / Modrwy yn Gweithio Gyda'r Modur Dirgryniad

  • Os yw “Vibrate on Ring” yn cael ei droi ymlaen mewn Gosodiadau, bydd eich iPhone yn dirgrynu pan fyddwch chi'n tynnu'r switsh Tawel / Ring tuag at flaen eich iPhone.
  • Os yw “Vibrate on Silent” yn cael ei droi ymlaen, bydd eich iPhone yn dirgrynu pan fyddwch chi'n gwthio'r switsh tuag at gefn eich iPhone.
  • Os yw'r ddau wedi'u diffodd, ni fydd eich iPhone yn dirgrynu pan fyddwch chi'n troi'r switsh.

Pan na fydd eich iPhone yn dirgrynu yn y modd distaw

Problem gyffredin y mae defnyddwyr iPhone yn ei hwynebu yw nad yw eu iPhone yn dirgrynu yn y modd tawel. Nid yw iPhones pobl eraill yn dirgrynu pan fydd y ringer yn cael ei droi ymlaen. Yn ffodus, mae'r ddau fater hyn fel arfer yn hawdd eu trwsio y tu mewn i Gosodiadau.Sut i Alluogi Dirgrynu ar Tawel / Modrwy

  1. Ar agor Gosodiadau .
  2. Tap Swnio a Haptics .
  3. Y ddau leoliad rydyn ni'n mynd i edrych arnyn nhw yw Dirgrynu ar y Fodrwy a Dirgrynu ar Tawel . Bydd y gosodiad Vibrate on Silent yn caniatáu i'ch iPhone ddirgrynu pan fydd yn y modd tawel, ac mae gosodiad Vibrate on Ring yn galluogi'ch ffôn i dorri a dirgrynu ar yr un pryd. Tapiwch y switsh ar ochr dde'r naill osodiad neu'r llall i'w droi ymlaen.

Camau Datrys Problemau Meddalwedd Eraill

Trowch y Dirgryniad Mewn Gosodiadau Hygyrchedd

Os yw Dirgryniad wedi'i ddiffodd yng ngosodiadau Hygyrchedd eich iPhone, ni fydd eich iPhone yn dirgrynu hyd yn oed os yw'r modur dirgryniad yn gwbl weithredol. Mynd i Gosodiadau -> Hygyrchedd -> Cyffwrdd a gwnewch yn siŵr bod y switsh wrth ymyl Dirgryniad yn cael ei droi ymlaen. Fe fyddwch chi'n gwybod bod y switsh ymlaen pan mae'n wyrdd.Gwnewch yn siŵr eich bod wedi Dewis Patrwm Dirgryniad

Mae'n bosibl nad yw'ch iPhone yn dirgrynu oherwydd eich bod wedi gosod eich patrwm dirgryniad i Dim. Agor Gosodiadau a thapio Swnio a Haptics -> Ringtone a thapio Dirgryniad ar ben y sgrin. Sicrhewch fod marc gwirio wrth ymyl unrhyw beth heblaw Dim !

Nid yw fy iPhone yn Dirgrynu o gwbl!

Os nad yw'ch iPhone yn dirgrynu o gwbl, efallai y bydd problem meddalwedd gyda'ch iPhone. Un ffordd o drwsio hyn yw ailosod gosodiadau eich iPhone. Nid yw gwneud hyn yn dileu unrhyw gynnwys o'ch dyfais, ond fe ewyllys dychwelwch holl osodiadau'r iPhone (gan gynnwys dirgryniad) i ddiffygion ffatri. Rwy'n argymell yn gryf wrth gefn eich iPhone gydag iTunes neu i iCloud cyn dechrau'r broses hon.

Sut i Ailosod Pob Gosodiad

  1. Ar agor Gosodiadau .
  2. Tap cyffredinol .
  3. Sgroliwch i waelod y ddewislen a thapio Ail gychwyn .
  4. Tap Ailosod Pob Gosodiad a chadarnhewch eich bod am symud ymlaen. Bydd angen i chi nodi'ch cod post os oes gennych un. Ar ôl i chi wneud ac i'ch iPhone ailgychwyn, profwch eich iPhone i weld a yw'n dirgrynu. Os nad ydyw, darllenwch ymlaen.

Adfer DFU

Os ydych chi wedi rhoi cynnig ar bob un o'r camau blaenorol ac nad yw'ch iPhone yn dirgrynu, mae'n bryd gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone a dilynwch ein tiwtorial ar sut i DFU adfer eich iPhone . Mae adferiad DFU yn dileu'r holl gynnwys a gosodiadau o'ch dyfais a dyma'r diwedd ar gyfer trwsio materion meddalwedd iPhone. Mae hyn yn wahanol i adferiad safonol iTunes gan ei fod yn sychu'r feddalwedd a gosodiadau caledwedd o'ch dyfais.

Fy iPhone Still Nid yw'n Dirgrynu

Os nad yw'ch iPhone yn dal i ddirgrynu ar ôl adfer DFU, mae'n debyg eich bod chi'n profi problem caledwedd. Yn gyffredinol, mae hyn yn golygu bod y modur dirgrynu yn eich iPhone wedi marw ac angen ei newid. Mae hon yn broses sy'n ymwneud yn fawr, felly nid ydym yn argymell eich bod yn ceisio atgyweirio'r cartref.

Gwneud Stop Yn Yr Apple Store

Gwnewch apwyntiad Bar Athrylith yn eich Apple Store lleol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud copi wrth gefn llawn o'ch dyfais cyn mynd i'ch apwyntiad, oherwydd os oes angen ailosod eich iPhone, bydd angen copi wrth gefn o'ch data arnoch chi i'w roi ar eich iPhone newydd. Mae gan Apple wasanaeth post-mewn gwych hefyd os nad ydych chi'n byw ger Apple Store.

Buzz Buzz! Buzz Buzz! Let’s Wrap It Up.

Ac yno mae gennych chi: Mae eich iPhone yn fwrlwm eto ac rydych chi'n gwybod beth i'w wneud pan fydd eich iPhone yn stopio dirgrynu. Fe fyddwch chi bob amser yn gwybod pryd mae Nain (neu'ch pennaeth) yn galw, a gall hynny arbed cur pen i bawb. Gadewch sylw isod ynglŷn â pha atgyweiriad a weithiodd i chi, ac os gwnaethoch chi fwynhau'r erthygl hon, anfonwch hi at eich ffrindiau pan fyddwch chi'n eu clywed yn gofyn y cwestiwn henaint, “Pam nad yw fy iPhone yn dirgrynu?'