Sut I Diffodd Eich iPhone Heb Botwm Pwer: Yr Atgyweiriad Cyflym!How Turn Off Your Iphone Without Power Button

Rydych chi am gau eich iPhone i lawr, ond mae'r botwm pŵer wedi torri. Hyd yn oed os nad yw'ch botwm pŵer yn gweithio, mae Apple wedi creu ffyrdd i chi ddiffodd eich iPhone yn ddiogel. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i ddiffodd eich iPhone heb botwm pŵer !Sut mae diffodd fy iPhone heb fotwm pŵer?

Mae dwy ffordd i ddiffodd eich iPhone heb botwm pŵer. Gallwch wneud hynny yn yr app Gosodiadau, neu trwy ddefnyddio'r botwm rhithwir AssistiveTouch. Bydd yr erthygl hon yn eich tywys trwy'r ddau ddull gan ddefnyddio canllawiau cam wrth gam!Caewch Eich iPhone Gan Ddefnyddio'r App Gosodiadau

Os yw'ch iPhone yn rhedeg iOS 11, gallwch ddiffodd eich iPhone yn yr app Gosodiadau. Mynd i Gosodiadau -> Cyffredinol a sgroliwch yr holl ffordd i waelod y sgrin. Yna, tap Caewch i lawr a swipe yr eicon pŵer o'r chwith i'r dde.Caewch eich iPhone gan ddefnyddio AssistiveTouch

Gallwch hefyd ddefnyddio AssistiveTouch, botwm rhithwir yr iPhone, i gau eich iPhone. Os nad yw wedi'i sefydlu eisoes, bydd yn rhaid i ni droi AssistiveTouch ymlaen. Mynd i Gosodiadau -> Hygyrchedd -> Cyffwrdd -> AssistiveTouch a throwch y switsh ar ben y sgrin i'r dde o AssistiveTouch.

siaradwr ar iphone ddim yn gweithio

Nawr bod AssistiveTouch ymlaen, tapiwch y botwm sydd wedi ymddangos ar arddangosfa eich iPhone. Yna tap Dyfais a phwyso a dal Sgrin Lock . Sychwch yr eicon pŵer o'r chwith i'r dde ar draws llithro i bweru i ffwrdd i gau eich iPhone i lawr.cyfrol iphone 6s ddim yn gweithio

Sut Ydw i'n Troi Fy iPhone Yn Ôl?

Nawr eich bod wedi diffodd eich iPhone, mae'n debyg eich bod yn pendroni sut rydych chi'n mynd i'w droi yn ôl heb unrhyw botwm pŵer gweithredol. Peidiwch â phoeni - mae iPhones wedi'u cynllunio i droi yn ôl ymlaen yn awtomatig pan fyddwch chi'n eu cysylltu â ffynhonnell pŵer.

Pan fyddwch chi'n barod i droi eich iPhone yn ôl ymlaen, cydiwch gebl Mellt a'i blygio i mewn i'ch cyfrifiadur neu wefrydd wal. Yn fuan wedi hynny, bydd logo Apple yn ymddangos ar ganol y sgrin a bydd eich iPhone yn troi yn ôl ymlaen.

Atgyweirio'ch Botwm Pwer

Oni bai eich bod yn hapus i ddioddef gyda AssistiveTouch am byth, mae'n debyg y byddwch am atgyweirio botwm pŵer eich iPhone. Sefydlu apwyntiad i'w gael yn sefydlog yn eich Apple Store lleol os yw'ch iPhone wedi'i orchuddio gan AppleCare +.

Os nad yw eich iPhone wedi'i gwmpasu gan AppleCare +, neu os ydych chi am gael eich iPhone wedi'i drwsio cyn gynted â phosibl, rydym yn argymell Puls, cwmni atgyweirio ar alw. Pwls yn anfon technegydd ardystiedig yn syth atoch chi, p'un a ydych chi yn y gwaith, gartref neu fwyty lleol. Mae gwarant oes ar atgyweiriadau pwls ac weithiau maen nhw'n rhatach na'r pris rydych chi wedi'i ddyfynnu yn yr Apple Store!

Dim Botwm Pwer, Dim Problem!

Llongyfarchiadau, rydych chi wedi cau eich iPhone yn llwyddiannus! Rwy'n eich annog i rannu hyn ar gyfryngau cymdeithasol i ddysgu'ch teulu a'ch ffrindiau sut i ddiffodd eu iPhone heb fotwm pŵer.