SIM Heb Gefnogaeth Ar iPhone? Dyma The Fix!Sim Not Supported Iphone

Rydych chi newydd roi cerdyn SIM newydd yn eich iPhone, ond nid yw rhywbeth yn gweithio'n iawn. Mae eich iPhone yn dweud wrthych nad yw'r cerdyn SIM yn cael ei gefnogi. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i drwsio'r broblem pan mae'n dweud “ni chefnogir SIM” ar eich iPhone !llinell lorweddol ar sgrin iphone

Pam na chefnogir SIM fy iPhone?

Mae iPhone fel arfer yn dweud nad yw SIM yn cael ei gefnogi oherwydd bod eich iPhone wedi'i gloi i'ch cludwr. Mae hyn yn golygu na allwch fewnosod cerdyn SIM gan gludwr gwahanol os byddwch chi'n newid.I wirio a yw'ch iPhone wedi'i gloi, agorwch Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Amdanom -> Lock Carrier . Bydd iPhone sydd heb ei gloi yn dweud Dim Cyfyngiadau SIM .

Os na welwch yr opsiwn hwn, neu os yw'n dweud rhywbeth arall, cysylltwch â'ch cludwr diwifr i ddatgloi eich iPhone.Er y gall y sefyllfa a ddisgrifir uchod fod yn berthnasol i lawer ohonoch, nid yw'n berthnasol i bawb. Mae'n annhebygol, ond efallai eich bod chi'n profi problem meddalwedd yn lle. Dilynwch y camau isod i ddatrys y broblem.

Ailgychwyn Eich iPhone

Mae ailgychwyn eich iPhone yn ateb cyflym i lawer o broblemau meddalwedd. Mae'r ffordd i ailgychwyn eich iPhone yn amrywio yn dibynnu ar ba fodel sydd gennych chi:iPhones gyda ID ID : Pwyswch a dal y ddau ar yr un pryd botwm pŵer a naill ai botwm cyfaint tan llithro i bweru i ffwrdd yn ymddangos ar y sgrin. Sychwch yr eicon pŵer o'r chwith i'r dde ar draws y sgrin i gau eich iPhone. Pwyswch a dal y botwm ochr eto nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin i droi eich iPhone ymlaen eto.

iPhone heb ID ID : Pwyswch a dal y botwm pŵer , yna swipe yr eicon pŵer ar draws y sgrin pan llithro i bweru i ffwrdd yn ymddangos. Pwyswch a dal y botwm pŵer eto i ailgychwyn eich iPhone.

Gwiriwch Am Ddiweddariad iOS

Mae Apple yn aml yn rhyddhau diweddariadau iOS newydd i drwsio mân chwilod a chyflwyno nodweddion newydd. Mae'n syniad da cadw'ch iPhone yn gyfredol beth bynnag, ond gall hefyd ddatrys y broblem hon.

  1. Ar agor Gosodiadau .
  2. Tap cyffredinol .
  3. Tap Diweddariad Meddalwedd .

Tap Dadlwytho a Gosod os oes diweddariad iOS ar gael. Symudwch ymlaen i'r cam nesaf os yw'ch iPhone yn gyfredol.

Dadfeddiannu ac Ailadrodd y Cerdyn SIM

Gall ail-osod y cerdyn SIM yn eich iPhone drwsio sawl mân fater. Chwiliwch am yr hambwrdd cerdyn SIM ar ochr eich iPhone.

Defnyddiwch offeryn ejector cerdyn SIM neu glip papur wedi'i sythu allan i agor yr hambwrdd. Gwthiwch yr hambwrdd yn ôl i mewn i ail-greu'r cerdyn SIM.

Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith

Mae pob un o leoliadau Cellog, Wi-Fi, Bluetooth a VPN eich iPhone yn cael eu hadfer i ddiffygion ffatri pan fyddwch chi'n Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ysgrifennu'ch cyfrineiriau Wi-Fi i lawr, oherwydd bydd yn rhaid i chi eu hail-ymddangos pan fydd yr ailosod hwn wedi'i gwblhau. Bydd yn rhaid i chi hefyd ailgysylltu'ch dyfeisiau Bluetooth ac ail-gyflunio unrhyw un o'ch VPNs.

Er ei fod yn anghyfleustra bach, gallai'r ailosod hwn ddatrys y broblem hon o bosibl. I Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith:

  1. Ar agor Gosodiadau .
  2. Tap Cyffredinol.
  3. Tap Ail gychwyn.
  4. Tap Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith .

Efallai y cewch eich annog i nodi'ch cod pas cyn y gallwch wneud yr ailosodiad hwn.

mae wifi ar ffôn yn cadw datgysylltu

Cysylltwch ag Apple Neu'ch Cludwr Di-wifr

Pan fydd mater cellog yn digwydd ar eich iPhone, bydd Apple a'ch cludwr diwifr yn aml yn pwyntio'r bys at ei gilydd. Y gwir yw y gallai fod problem gyda'ch iPhone neu'ch cyfrif gyda'ch cludwr diwifr, ac nid ydych yn gwybod nes i chi gysylltu â'u cefnogaeth i gwsmeriaid.

Edrychwch ar wefan Apple i cael cefnogaeth ar-lein, yn y siop, dros y ffôn, neu trwy sgwrs fyw. Gallwch ddod o hyd i ganolfan gwasanaeth cwsmeriaid eich cludwr trwy deipio eu henw a'u “cymorth i gwsmeriaid” yn Google.

iPhone SIM Wedi'i Gefnogi Nawr!

Rydych chi wedi trwsio'r broblem ac mae'ch iPhone yn gweithio eto. Y tro nesaf y bydd eich iPhone yn dweud “ni chefnogir SIM”, byddwch yn gwybod yn union beth i'w wneud. Gadewch sylw i lawr isod os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill!