“ID ID Wedi Bod yn Anabl” Ar iPhone? Dyma The Real Fix!

Face Id Has Been Disabled IphoneRhowch Gynnig Ar Ein Hofferyn Ar Gyfer Dileu Problemau

Ni allwch ddefnyddio Face ID ar eich iPhone ac nid ydych yn siŵr pam. Ni waeth beth a wnewch, nid yw'r nodwedd ddiogelwch biometreg hon yn gweithio. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch pam mae “Face ID Wedi Bod yn Anabl” ar eich iPhone a dangos i chi sut i ddatrys y broblem !

Trowch Eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

Mae ailgychwyn eich iPhone yn ateb cyffredin ar gyfer mân broblemau meddalwedd. Mae pob rhaglen sy'n rhedeg ar eich iPhone yn cau i lawr yn naturiol, a all o bosibl ddatrys problemau gyda Face ID.iphone 6 enillodd t copi wrth gefn

I ddiffodd eich iPhone X, XS, XS Max, neu XR, pwyswch a daliwch yr un pryd naill ai botwm cyfaint a'r botwm ochr tan llithro i bweru i ffwrdd yn ymddangos ar yr arddangosfa. Llithro'r eicon pŵer gwyn a choch o'r chwith i'r dde i gau eich iPhone. Arhoswch ychydig eiliadau, yna pwyswch a dal y botwm ochr i droi eich iPhone ymlaen eto. Gallwch chi ryddhau'r botwm ochr pan fydd logo Apple yn ymddangos ar y sgrin.

Ailosod ID Wyneb Ar Eich iPhone

Weithiau mae'n dileu pob un o'r gosodiadau Face ID ar eich gallu i drwsio glitch meddalwedd sy'n ei atal rhag gweithio'n iawn. Bydd eich wyneb sydd wedi'i arbed yn cael ei ddileu yn llwyr, a byddwch chi'n gallu sefydlu Face ID eto fel newydd.

I ailosod Face ID ar eich iPhone, agorwch Gosodiadau a thapio ID Wyneb a Chod Pas . Yna, nodwch eich cod post alffaniwmerig os ydych chi wedi sefydlu un. Yn olaf, tap Ailosod ID Wyneb .

Nawr, gallwch chi sefydlu Face ID fel newydd. Tap Sefydlu ID Wyneb , yna dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin.

Rhowch Eich iPhone Yn y Modd DFU

Rhoi eich iPhone yn y modd DFU a'i adfer yw'r cam olaf y gallwn ei gymryd i ddiystyru problem meddalwedd yn llwyr. Adferiad DFU fel arfer yw'r peth cyntaf y bydd Tech neu Athrylith yn ei wneud os byddwch chi'n dod â'ch iPhone i mewn i'r Apple Store.

Mae'r DFU yn adfer dileu ac ail-lwytho pob llinell o god ar eich iPhone, a dyna pam mai hwn yw'r math dyfnaf o adfer y gallwch ei berfformio ar ddyfais iOS. Rydym yn argymell arbed copi wrth gefn o'r iPhone cyn rhoi eich iPhone yn y modd DFU, dim ond i sicrhau bod gennych gopi wedi'i arbed o'ch holl ffeiliau, data a gwybodaeth.

Edrychwch ar ein canllaw adfer DFU cam wrth gam pan fyddwch chi'n barod i roi eich iPhone X, XS, XS Max, neu XR yn y modd DFU.

Cysylltwch â Apple Support

Mewn sawl achos, mae “Face ID Have Been Disabled” ar eich iPhone oherwydd problem caledwedd gyda’r camera TrueDepth. Os yw'r camera TrueDepth wedi torri, ni fyddwch yn gallu creu Animojis chwaith.

Fe ddylech chi cysylltwch â chefnogaeth Apple cyn gynted â phosibl, naill ai ar-lein, yn y siop, neu dros y ffôn os ydych chi'n credu bod problem caledwedd gyda chamera TrueDepth eich iPhone. Mae gan Apple bolisi dychwelyd safonol 14 diwrnod ar gyfer cynhyrchion diffygiol. Os dewch â'ch iPhone X, XS, XS Max, neu XR sydd wedi torri yn ôl i Apple yn y ffenestr ddychwelyd hon, byddant bron bob amser yn ei disodli.

ID Wyneb: Gweithio Eto!

Rydych chi wedi datrys y broblem gydag Face ID ar eich iPhone X, XS, XS Max, neu XR ac nawr mae'n llawer mwy diogel! Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i adael i'ch teulu a'ch ffrindiau wybod beth i'w wneud os yw eu iPhone yn dweud “Face ID Have Been Disabled”. Gadewch unrhyw gwestiynau eraill sydd gennych yn yr adran sylwadau i lawr isod.

Diolch am ddarllen,
David L.