Pam fod sgrin fy iPhone yn wag? Dyma The Fix!Why Is My Iphone Screen Blank

Roeddech chi'n tapio o gwmpas ar eich iPhone pan yn sydyn aeth y sgrin yn wag. P'un a drodd y sgrin yn ddu, gwyn, neu liw hollol wahanol, ni allwch ddefnyddio'ch iPhone o gwbl! Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch pam mae sgrin eich iPhone yn wag a dangoswch i chi drwsio neu atgyweirio'r broblem .Pam aeth sgrin fy iPhone yn wag?

Mae llawer o bobl yn credu bod problem caledwedd pan fydd sgrin eu iPhone yn mynd yn wag. Fodd bynnag, lawer o'r amser, mae sgriniau iPhone yn troi'n wag oherwydd damwain meddalwedd, gan wneud i'r sgrin ymddangos yn hollol ddu neu wyn. Yn gyntaf, bydd y camau isod yn eich arwain trwy ddau gam datrys problemau pwysig y dylech eu cymryd cyn archwilio opsiynau atgyweirio sgrin!A aeth eich iPhone yn wag wrth ddefnyddio ap?

Os oeddech chi'n defnyddio ap pan aeth y sgrin yn wag, mae'n bosib mai ap sy'n achosi'r broblem yn hytrach na'ch iPhone. Weithiau gall cau ac ailagor yr ap drwsio mân ddamwain meddalwedd neu nam.

Os oes botwm Cartref ar eich iPhone, pwyswch ddwywaith i agor switcher yr app. Sychwch yr ap yr oeddech chi'n ei ddefnyddio i fyny ac oddi ar ben y sgrin.Os nad oes botwm Cartref ar eich iPhone, agorwch y switcher app trwy droi i fyny o waelod y sgrin i ganol y sgrin. Sychwch yr ap problemus i fyny ac oddi ar ben y sgrin i'w gau.

Edrychwch ar ein herthygl ar sut i drwsio apiau damwain os yw sgrin eich iPhone yn mynd yn wag wrth ddefnyddio ap neu apiau penodol. Os nad ap yw achos y broblem, symudwch ymlaen i'r cam nesaf!Ailosod Caled Eich iPhone

Y cam cyntaf i'w gymryd pan fydd sgrin eich iPhone yn wag yw ailosod eich iPhone yn galed. Pe bai mân ddamwain meddalwedd yn gwneud eich arddangosfa'n wag, dylai ailosodiad caled dros dro trwsio'r broblem. Rwyf am bwysleisio nad yw hyn yn trwsio gwraidd y broblem - byddwn yn gwneud hynny yn y cam nesaf!

Mae yna ychydig o wahanol ffyrdd i ailosod iPhone yn galed yn dibynnu ar ba fodel sydd gennych chi:

  • iPhone 8, X, a modelau mwy newydd : Pwyswch a rhyddhewch y cyfaint i fyny botwm, gwasgwch a rhyddhewch y cyfaint i lawr botwm, yna pwyswch a dal y botwm ochr nes bod logo Apple yn fflachio ar y sgrin.
  • iPhone 7 a 7 Plus : Pwyswch a daliwch y botwm pŵer a'r botwm cyfaint i lawr nes bod logo Apple yn ymddangos ar ganol y sgrin.
  • iPhone 6s, SE, ac yn gynharach : Pwyswch a dal y Botwm cartref a'r botwm pŵer ar yr un pryd nes i chi weld logo Apple yn ymddangos ar yr arddangosfa.

Os yw'ch iPhone wedi troi yn ôl ymlaen a bod y sgrin yn edrych yn normal, mae hynny'n wych! Fel y soniais yn gynharach, nid ydym wedi gosod y gwir reswm pam fod arddangosfa eich iPhone yn wag o hyd. Os yw sgrin eich iPhone yn dal yn wag ar ôl i chi geisio ei hailosod yn galed, gallwch barhau i roi eich iPhone yn y modd DFU a'i adfer! Gadewch inni symud ymlaen i'r cam nesaf.

Yn ôl i fyny Eich iPhone

Cyn symud ymlaen, mae'n syniad da gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone ar unwaith. Os bydd y broblem yn digwydd eto, neu os oes problem caledwedd gyda'ch iPhone, gallai hyn fod eich cyfle olaf i arbed copi wrth gefn. Mae copi wrth gefn yn gopi o'r holl wybodaeth ar eich iPhone, gan gynnwys eich lluniau, cysylltiadau, ac apiau.

Mae yna ychydig o ffyrdd i ategu eich iPhone. Byddwn yn eich tywys trwy bob opsiwn ac yn gadael i chi benderfynu pa un sydd orau i chi.

Yn ôl i fyny Eich iPhone I iCloud

Agor Gosodiadau a thapio ar eich enw ar frig y sgrin. Tap iCloud -> copi wrth gefn iCloud a gwnewch yn siŵr bod y switsh nesaf at iCloud Backup ymlaen. Yn olaf, tap Yn ôl i fyny nawr .

wrth gefn eich iphone i icloud

Nodyn: Mae angen cysylltiad Wi-Fi i gefnogi hyd at iCloud. Edrychwch ar ein herthygl arall os nad oes gennych chi ddigon Lle storio iCloud i ategu eich iPhone.

ni fydd fy sgrin iphone 6 yn gweithio

Yn ôl i fyny Eich iPhone I iTunes

Os ydych chi'n berchen ar gyfrifiadur personol neu Mac sy'n rhedeg macOS 10.14 neu'n hŷn, byddwch chi'n defnyddio iTunes i ategu'ch iPhone i'ch cyfrifiadur. Plygiwch eich iPhone i'ch cyfrifiadur ac agor iTunes. Cliciwch ar yr iPhone yng nghornel chwith uchaf y ffenestr.

Cliciwch y cylch wrth ymyl Y Cyfrifiadur hwn . Rydym hefyd yn argymell gwirio'r blwch nesaf at Amgryptio copi wrth gefn iPhone am ddiogelwch ychwanegol, ac i ategu cyfrineiriau eich cyfrif, data Iechyd, a data HomeKit.

Yn olaf, cliciwch Yn ôl i fyny nawr i ddechrau gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone. Pan fydd y copi wrth gefn wedi'i orffen, bydd yr amser cyfredol yn cael ei arddangos o dan Y copi wrth gefn diweddaraf .

yn ôl i fyny nawr itunes

Yn ôl i fyny Eich iPhone I Darganfyddwr

Os ydych chi'n berchen ar MacOS sy'n rhedeg macOS Catalina 10.15 neu'n fwy newydd, byddwch chi'n defnyddio Finder yn lle iTunes i ategu eich iPhone. Pan ryddhaodd Apple y diweddariad hwn, roedd ymarferoldeb fel syncing, wrth gefn a diweddaru wedi'i wahanu oddi wrth iTunes. Disodlwyd iTunes gyda Music, lle mae eich llyfrgell gyfryngau bellach yn byw.

Yn gyntaf, plygiwch eich iPhone i'ch cyfrifiadur ac agor Finder. Cliciwch ar eich iPhone o dan Lleoliadau. Nesaf, cliciwch y cylch Yn ôl i fyny yr holl ddata ar eich iPhone i hyn Mac a gwiriwch y blwch nesaf at Amgryptio copi wrth gefn lleol . Yn olaf, cliciwch Yn ôl i fyny nawr .

Rhowch Eich iPhone Yn y Modd DFU

Gall problemau meddalwedd dwfn, fel yr un sydd fwy na thebyg yn gwneud sgrin eich iPhone yn wag, fod bron yn amhosibl ei olrhain. Yn ffodus, mae gennym y DFU adfer, sy'n dileu ac yna'n ail-lwytho'r holl god ar eich iPhone. Gall adferiad DFU drwsio hyd yn oed y materion meddalwedd dyfnaf iPhone!

Rwy'n argymell gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone cyn ei roi yn y modd DFU fel na fyddwch chi'n colli unrhyw un o'ch lluniau, fideos, cysylltiadau a data arall. Pan fyddwch chi'n barod, edrychwch ar ein canllaw cam wrth gam a fydd yn dangos i chi sut i wneud hynny rhowch eich iPhone yn y modd DFU !

Opsiynau Atgyweirio iPhone

Gall difrod dŵr neu ollyngiad ar wyneb caled ddatgelu neu niweidio cydrannau mewnol eich iPhone, gan beri i'ch sgrin iPhone fynd yn wag. Trefnu apwyntiad bar Athrylith yn eich Apple Store lleol os yw'ch iPhone wedi'i gwmpasu gan gynllun AppleCare +. Fodd bynnag, dylech wybod pe bai difrod dŵr wedi achosi i sgrin eich iPhone fynd yn wag, gallai Apple wrthod ei atgyweirio oherwydd nad yw AppleCare + yn gorchuddio difrod hylifol.

Ddim yn Tynnu Blank!

Rydych chi wedi gosod eich iPhone yn llwyddiannus ac nid yw'r arddangosfa'n wag bellach! Y tro nesaf y bydd sgrin eich iPhone yn wag, byddwch chi'n gwybod yn union sut i ddatrys y broblem. Gadewch sylw i lawr isod os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone.