Pam fod sgrin fy iPhone yn edrych yn felyn? Dyma The Fix!

Why Does My Iphone Screen Look Yellow

Rydych chi'n defnyddio'ch iPhone ac mae'r sgrin yn edrych yn fwy melyn na'r arfer. A yw wedi torri? Yn ffodus, yr ateb yw na! Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam mae sgrin eich iPhone wedi troi'n felyn , sut i ddefnyddio Night Shift , a sut i newid eich sgrin yn ôl i normal .

Pam fod sgrin fy iPhone yn felyn?

Mae sgrin eich iPhone yn edrych yn felyn oherwydd bod Night Shift yn cael ei droi ymlaen. Mae Night Shift yn nodwedd newydd sy'n eich helpu i gael noson well o gwsg trwy hidlo'r lliwiau yn ystod y dydd o arddangosfa eich iPhone.>Mae ymchwil wedi dangos y gall y lliwiau glas llachar mewn arddangosfeydd electronig dwyllo ein hymennydd i feddwl ei fod yn ystod y dydd. Pan ddefnyddiwn ein gliniaduron neu ein ffonau gyda'r nos, gall hyn ymyrryd â'n gallu i fynd i gysgu.Mae Night Shift, nodwedd Apple a ryddhawyd gyda iOS 9.3, yn hidlo'r lliwiau glas yn ystod y dydd allan o'ch iPhone fel nad yw'ch ymennydd yn meddwl ei fod yn ystod y dydd pan fydd hi'n dywyll y tu allan.beth mae'r symbol pysgod yn ei olygu mewn Cristnogaeth

Sut Ydw i'n Troi Newid Nos Neu Oddi Ar?

I droi Night Shift ymlaen, trowch i fyny o waelod y sgrin i ddatgelu Canolfan Reoli . Tapiwch eicon yr haul a'r lleuad ar waelod y sgrin i droi Night Shift ymlaen neu i ffwrdd.

Gallwch hefyd droi Night Shift ymlaen neu i ffwrdd trwy fynd i Gosodiadau -> Arddangos a Disgleirdeb -> Shift Nos a thapio'r switsh wrth ymyl Galluogi â llaw tan yfory .Sut Ydw i'n Analluogi Sifft Nos yn Barhaol?

I analluogi Shift Night, ewch i Gosodiadau -> Arddangos a Disgleirdeb -> Shift Nos a diffodd y switsh wrth ymyl Wedi'i drefnu .

sut i wneud rhif yn breifat ar iphone

Pam nad yw shifft nos yn gweithio?

Hyd yn oed os yw ymlaen, nid yw Night Shift yn gweithio os yw Modd Pwer Isel yn cael ei droi ymlaen. I ddiffodd Modd Pwer Isel, ewch i Gosodiadau -> Batri a tapiwch y switsh wrth ymyl Modd Pwer Isel .

Shift Nos Ymlaen, Sain Yn Cysgu

Nid wyf yn siŵr a yw Night Shift mewn gwirionedd yn iachâd ar gyfer anhunedd, ond rwyf wedi bod yn ei ddefnyddio ers iddo ddod allan ac rwy'n ei hoffi. Beth yw eich barn chi? Ydy Night Shift wedi eich helpu chi i gael noson well o gwsg? Byddwn i wrth fy modd yn clywed eich meddyliau yn yr adran sylwadau isod.

sut i gael laserau ar ios 10

Diolch am ddarllen, a chofiwch ei dalu ymlaen,
David P.