iOS 11 Modd Tywyll Ar iPhone: Sut i'w Troi ymlaen a'i Sefydlu!Ios 11 Dark Mode Iphone

Rydych chi eisiau troi modd tywyll iPhone ymlaen, ond nid ydych chi'n gwybod sut. Pan fydd iPhone yn y Modd Tywyll, mae lliwiau'r cefndir a'r testun yn gwrthdroi, gan wneud i'r arddangosfa ymddangos yn dywyll. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i droi ymlaen iOS 11 Modd Tywyll ar eich iPhone !Beth Yw Modd Tywyll iPhone?

Modd Tywyll iPhone, a elwir yn Lliwiau Gwrthdro Smart ar eich iPhone, yn nodwedd sy'n gwrthdroi lliwiau testun a chefndir eich iPhone, ond nid eich lluniau, cyfryngau, ac apiau sy'n defnyddio arddulliau lliw tywyll. Efallai y bydd lliwiau delweddau mewn rhai apiau hefyd yn cael eu gwrthdroi pan fydd Smart Invert Colours yn cael ei droi ymlaen.Mae Smart Invert Colours yn wahanol i'r hen nodwedd Lliwiau Gwrthdro (a elwir bellach yn Classic Invert Colours) a gynhwysir gydag iOS 10 a chyn hynny. Cronfeydd wrth gefn Lliwiau Gwrthdro Clasurol I gyd lliwiau arddangosfa eich iPhone, felly bydd eiconau eich ap yn edrych yn hollol wahanol, bydd eich lluniau'n edrych fel ffotograffau negyddol, a bydd lliwiau testun a chefndir eich iPhone yn cael eu gwrthdroi.

ystyr unicorn yn y Beibl

Edrychwch ar ein newydd Pecyn Argyfwng iPhone a byddwch yn barod am ba bynnag fywyd sy'n taflu arnoch chi.
Rydyn ni wedi llunio casgliad hanfodol o ategolion ar gyfer y traeth, heiciau, baw ac argyfyngau dŵr. (Ac mae ein desiccants cryfder diwydiannol yn gweithio llawer yn well na thaflu'ch iPhone mewn bag o reis.)Mae'n llawer haws gweld y gwahaniaethau rhwng eich arddangosfa iPhone arferol, Lliwiau Gwrthdro Clasurol, a Lliwiau Gwrthdro Smart pan fyddwch chi'n eu cymharu ochr yn ochr.

app gosodiadau cymharu lliwiau gwrthdro

Sut I Droi Modd Tywyll Ar iPhone Yn Yr App Gosodiadau

I droi ymlaen iOS 11 Modd Tywyll ar iPhone, agorwch yr app Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Hygyrchedd -> Arddangos Llety -> Lliwiau Gwrthdro . Yna, tapiwch y switsh i'r dde o Gwrthdroad Smart i'w droi ymlaen. Fe fyddwch chi'n gwybod bod Modd Tywyll iPhone ymlaen pan fydd cefndir eich iPhone yn troi'n ddu ac mae'r switsh wrth ymyl Smart Invert yn wyrdd. Bydd eich iPhone yn aros yn y Modd Tywyll nes i chi ei ddiffodd â llaw.sut i droi dod o hyd i'm iphone ymlaen o'r cyfrifiadur

Ffordd Haws I Troi Modd Tywyll iPhone

Os nad ydych chi am orfod mynd trwy'r holl gamau uchod ar unrhyw adeg rydych chi am newid i iPhone Dark Mode, gallwch chi ychwanegu Smart Invert at Dudalennau Byr Hygyrchedd eich iPhone. I ychwanegu Smart Invert at Shortibility Shortcuts, agorwch yr app Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Hygyrchedd yna sgroliwch yr holl ffordd i lawr a thapio Shortcut Hygyrchedd .

Nid yw itunes yn cydnabod fy iphone 6

Tap ar Lliwiau Gwrthdro Smart i'w ychwanegu fel llwybr byr Hygyrchedd. Fe wyddoch iddo gael ei ychwanegu pan fydd siec fach yn ymddangos i'r chwith ohoni.

Nawr, gallwch chi triphlyg-gliciwch y botwm Cartref i gael mynediad yn gyflym at eich Llwybrau Byr Hygyrchedd a thynnu Modd Tywyll iPhone ymlaen neu i ffwrdd. Tap Gwrthdroad Smart i droi Modd Tywyll ar eich iPhone o Shortcuts Hygyrchedd.

Dawnsio Yn Modd Tywyll yr iPhone

Rydych chi wedi sefydlu Modd Tywyll iPhone yn llwyddiannus a nawr gallwch chi greu argraff ar bob un o'ch ffrindiau! Rydym yn eich annog i rannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol fel y gall eich ffrindiau a'ch teulu ddysgu sut i sefydlu Modd Tywyll iOS 11 ar eu iPhones.

Diolch am ddarllen,
David P. a David L.