A yw'r iPhone X yn dal dŵr? Dyma’r Gwirionedd!Is Iphone X Waterproof

Rydych chi'n ystyried prynu'r iPhone X ac rydych chi'n pendroni a yw'n ddiddos. Yn ffodus, gallwch ollwng ochenaid fawr o ryddhad! Yn yr erthygl hon, byddaf yn ateb y cwestiwn: a yw'r iPhone X yn dal dŵr?mae fy sgrin iphone yn ddu

Chwilio am wybodaeth am yr iPhone XS ? Edrych ar fy erthygl newydd i ddysgu amdani Gwrthiant dwr iPhone XS !A yw'r iPhone X yn dal dŵr?

Ydy, mae'r iPhone X yn wedi'i ddylunio i fod yn ddiddos hyd at 1 metr neu oddeutu 3 troedfedd . Mae'r iPhone X wedi graddio IP67, sy'n golygu ei fod yn hollol gwrthsefyll llwch ac yn gwrthsefyll dŵr pan fydd o dan y dŵr ar ddyfnder o 1 metr neu lai.

Os ydych chi'n bwriadu mynd yn agos at bwll yn ddyfnach na'r pwll kiddie, edrych allan yr achosion hyn o Lifeproof . Mae gan achosion lifroofof sgôr amddiffyn rhag dod i mewn IP68 ac maent yn selio'ch iPhone rhag baw, llwch, rhew ac eira. Maent hefyd yn gwrthsefyll sioc a gallant wrthsefyll diferion o hyd at 6.5 troedfedd!A yw AppleCare yn Amddiffyn Niwed Dŵr?

Gwarant eich iPhone nad yw'n cynnwys difrod hylif , er bod yr iPhone X yn ddiddos. Nid yw gwarantau ar gyfer yr iPhone 7 a 7 Plus, yr iPhones cyntaf sy'n gwrthsefyll dŵr, hefyd yn cynnwys difrod hylifol.

Graddfa Ddiddos iPhone X.

Fel y mwyafrif o ddyfeisiau eraill, mae iPhones yn cael eu graddio ar eu gwrthiant llwch a dŵr gan ddefnyddio Cod IP , a elwir hefyd yn Raddfa Amddiffyn Ingress neu Raddfa Amddiffyn Rhyngwladol. Neilltuir sgôr o 0-6 i ddyfeisiau sydd wedi'u graddio ar y raddfa hon ar gyfer gwrthsefyll llwch a 0-8 ar gyfer gwrthsefyll dŵr.

Ar hyn o bryd, yr unig ffonau smart sydd ag IP68, y sgôr gyffredinol orau y gall dyfais ei derbyn, yw'r Samsung Galaxy S7 a S8. Fodd bynnag, mae Apple yn ceisio dal i fyny â Samsung a rhyddhau iPhone sydd â sgôr IP68. Dim ond yn ddiweddar, Fe wnaeth Apple ffeilio patent yn Taiwan am yr hyn sy'n ymddangos yn iPhone gyda sgôr IP68.sut i guddio'ch rhif

Mae'r iPhone X yn Ddiddos!

Gobeithiwn i'r erthygl hon helpu i glirio rhywfaint o gwestiwn a oedd gennych ynghylch a yw'r iPhone X yn ddiddos ai peidio. Rydym yn edrych ymlaen at glywed eich meddyliau am yr iPhone X yn yr adran sylwadau isod! A fyddai iPhone X cwbl ddiddos yn ddigon ichi brynu'r iPhone hwn?

Diolch am ddarllen,
David L.