iPhone vs Android: Pa un sy'n well ym mis Ebrill 2021?Iphone Vs Android Which Is Better April 2021

iPhone vs Android: dyma un o'r dadleuon mwyaf gwresog yn y byd ffôn symudol. Mae yna lawer o ffactorau i'w hystyried wrth geisio penderfynu pa un sy'n well i chi. Yn yr erthygl hon, rydym wedi amlinellu rhai o'r pwyntiau pwysicaf i'ch helpu chi i benderfynu a ddylech chi gael iPhone neu Android ym mis Ebrill 2021!Pam Mae iPhones Yn Well Na Androids

Mwy Cyfeillgar i'r Defnyddiwr

Yn ôl Kaley Rudolph, ysgrifennwr ac ymchwil i freeadvice.com, “Mae Apple bron wedi perffeithio’r rhyngwyneb defnyddiwr, ac i unrhyw un sydd am brynu ffôn sy’n hawdd ei ddefnyddio, yn hygyrch ac yn ddibynadwy - does dim cystadleuaeth.”Yn wir, mae gan iPhones ryngwyneb defnyddiwr cyfeillgar iawn. Yn ôl Ben Taylor, sylfaenydd HomeWorkingClub.com, “Mae ffonau Android yn rhedeg llawer o wahanol fersiynau system weithredu, pob un wedi’i drydar a’i groenio gan y gwahanol wneuthurwyr ffôn.” Mewn cyferbyniad, mae iPhones yn cael eu creu o'r top i'r gwaelod gan Apple fel y gall profiad y defnyddiwr fod yn llawer mwy cyson.

Wrth gymharu iPhones vs ffonau Android am brofiad y defnyddiwr, mae iPhones yn gyffredinol yn well.Gwell Diogelwch

Un ymyl mawr yn arena iPhone vs Android yw diogelwch. Karan Singh o TechInfoGeek yn ysgrifennu, “Mae siop apiau iTunes yn cael ei monitro’n drwm gan Apple. Mae pob ap yn cael ei wirio am bresenoldeb cod maleisus ac yn cael ei ryddhau ar ôl ei brofi'n drylwyr. ' Mae'r broses fetio hon yn golygu bod eich ffôn yn llawer mwy diogel yn erbyn apiau maleisus oherwydd yn syml ni chaniateir iddo osod apiau a all niweidio'ch dyfais.

Mewn cyferbyniad, mae dyfeisiau Android yn caniatáu ichi osod apiau o ffynonellau trydydd parti. Os nad ydych yn ofalus, gall hyn arwain at risg diogelwch i'ch dyfais.

siop app ddim yn dangos i fyny

Realiti Estynedig Gwell

Mae Apple wedi arwain y ffordd ar ddod â Augmented Reality (AR) i ffonau smart. Morten Haulik, Pennaeth Cynnwys yn Evrest , meddai bod gan Apple ARKit “llawer uwch” ac mae mewn sefyllfa dda i “ddominyddu’r chwyldro AR sydd ar ddod.”Ychwanegodd Haulik y gallai Apple fod yn ymgorffori eu Sganiwr LiDAR newydd yn y llinell nesaf o iPhones, y bwriedir ei ryddhau ym mis Medi 2020. Mae'r sganiwr LiDAR yn helpu camera i bennu ystod a dyfnder, a fydd yn helpu datblygwyr AR.

Pan ddaw i iPhone vs Android yn yr arena AR, mae iPhones ar y blaen.

Gwell Perfformiad

Yn ôl Karan Singh o TechInfoGeek, “Mae defnyddio iaith Swift, storio NVMe, storfa prosesydd mawr, perfformiad uchel un craidd, ac optimeiddio OS yn sicrhau bod iPhones yn parhau i fod yn ddi-lag.” Er yn fwy diweddar gall iPhones a dyfeisiau Android ymddangos yn gysylltiedig yn y ras am berfformiad gwell, mae iPhones yn tueddu i fod â pherfformiad mwy cyson ac effeithlon. Mae'r optimeiddio hwn yn golygu y gall iPhones gael bywyd batri gwell na ffonau Android wrth redeg yr un tasgau.

Mae'r optimeiddio a'r effeithlonrwydd hwn i gyd oherwydd y ffaith bod iPhones wedi'u crefftio o dan yr un to. Gall Apple reoli pob agwedd ar y ffôn a'i gydrannau, lle mae'n rhaid i ddatblygwyr Android gydweithio â llawer o wahanol gwmnïau eraill.

Pan ddaw i undod caledwedd a meddalwedd yn y ddadl iPhone vs Android, mae iPhone yn bendant ar ei ennill.

Diweddariadau Mwy Aml

Pan ddaw i ddiweddaru amlder yn y duel iPhone vs Android, daw Apple allan ar y blaen. mae diweddariadau iOS yn cael eu rhyddhau'n rheolaidd i chwilod clwt a chyflwyno nodweddion newydd. Mae gan bob defnyddiwr iPhone fynediad i'r diweddariad hwnnw cyn gynted ag y caiff ei ryddhau.

Nid yw hyn yn wir am ffonau Android. Reuben Yonatan, Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol GetVoIP , nododd y gall gymryd mwy na blwyddyn i rai ffonau Android gael diweddariad newydd. Er enghraifft, nid oedd gan Opposed, Lenovo, Tecno, Alcatel, Vivo, a LG Android 9 Pie ar ddiwedd 2019, er iddo gael ei ryddhau fwy na blwyddyn ynghynt.

Nodweddion Brodorol (e.e. iMessage & FaceTime)

Mae gan iPhones nodweddion gwell sy'n frodorol i holl gynhyrchion Apple, gan gynnwys iMessage a FaceTime. Gwasanaeth negeseuon gwib Apple yw iMessage. Gallwch anfon testunau, gifs, ymatebion, a llawer mwy.

Kalev Rudolph, awdur ac ymchwilydd i Gwasanaeth Am Ddim , meddai iMessage, mae ganddo negeseuon grŵp mwy “symlach ac ar unwaith” nag unrhyw beth a gynigir gan ffonau Android.

FaceTime yw Apple’s galw fideo platfform. Daw’r ap hwn wedi’i osod ymlaen llaw ar eich iPhone a gallwch ei ddefnyddio i sgwrsio fideo ag unrhyw un sydd ag ID Apple, hyd yn oed os ydyn nhw ar Mac, iPad, neu iPod.

Ar Android, mae angen yr un cymhwysiad trydydd parti arnoch chi a'r bobl rydych chi am sgwrsio â fideo â nhw i gyd fel Google Duo, Facebook Messenger neu Discord. Felly, o ran nodweddion brodorol, mae dadl yr iPhone vs Android yn ffafrio'r iPhone, ond mae'r un nodweddion hynny i'w gweld mewn man arall ar Android yr un mor hawdd.

Gwell ar gyfer Hapchwarae

Winston Nguyen, Sylfaenydd VR Nefoedd , yn credu mai iPhones yw'r uwchraddol ffôn hapchwarae . Dywed Nguyen fod hwyrni cyffwrdd is yr iPhone yn creu profiad hapchwarae mwy di-dor, hyd yn oed wrth gymharu'r iPhone 6s â'r Samsung Galaxy S10 +.

beth i'w wneud os yw'ch iphone yn parhau i ailgychwyn

Mae optimeiddio cymwysiadau ar gyfer iPhones hefyd yn golygu y gall y ddyfais redeg gemau gyda pherfformiad da heb fod angen cymaint o RAM. Mewn cyferbyniad, mae angen llawer o RAM ar ffonau Android i redeg gemau ac amldasg yn effeithiol.

Byddwn yn siarad mwy am hapchwarae yn nes ymlaen yn yr erthygl hon, gan nad yw dadl hapchwarae iPhone vs Android mor amlwg â hyn.

Rhaglen Warant A Gwasanaeth Cwsmer

AppleCare + yw'r rhaglen warant ar frig y llinell yn y gofod ffôn symudol. Nid oes unrhyw gyfwerth â Android sydd bron mor gynhwysfawr.

Nododd Rudolph fod gweithgynhyrchwyr Android “wedi cynnwys cymalau wedi’u saernïo’n ofalus er mwyn gwagio cyfrifoldeb amnewid.” Ar y llaw arall, mae gan Apple ddwy raglen a all gynnwys sylw ar gyfer dwyn, colled, a dau ddigwyddiad o ddifrod damweiniol.

Mae'n bwysig cofio y bydd atgyweirio'ch iPhone â rhan nad yw'n Apple yn gwagio'ch gwarant AppleCare +. Ni fydd technoleg Apple yn cyffwrdd â'ch iPhone os ydyn nhw'n gweld eich bod chi wedi ceisio ei drwsio ar eich pen eich hun neu wedi dod ag ef i siop atgyweirio trydydd parti.

Er y gallai fod gan wneuthurwyr Android eu rhaglenni gwarant eu hunain, mae gwasanaethau gwarant yn arena iPhone vs Android yn bendant yn cwympo o blaid Apple.

Pam fod Android yn Well nag iPhones

Storio Ehangu

Ydych chi'n gweld eich bod chi'n aml yn rhedeg allan o le storio ar eich ffôn? Os felly, efallai yr hoffech chi newid i Android! Mae llawer o ffonau Android yn cefnogi storfa y gellir ei hehangu, sy'n golygu y gallwch ddefnyddio cerdyn SD i gael mwy o le storio ac arbed mwy o ffeiliau, apiau a mwy.

Yn ôl Stacy Caprio o DealsScoop , “Mae Androids yn caniatáu ichi fynd â'r cerdyn cof allan a'i roi mewn un â gallu cof uwch tra nad yw iPhones yn gwneud hynny.' Pan oedd angen mwy o storio arni ar ei dyfais Android, roedd hi'n “gallu prynu cerdyn cof newydd i gynyddu'r capasiti storio am lawer llai o arian” na phrynu ffôn newydd.

Os ydych chi'n rhedeg allan o storio ar yr iPhone, dim ond opsiynau sydd raid i chi mewn gwirionedd: uwchraddio i fodel newydd gyda mwy o le storio neu dalu am le storio iCloud ychwanegol. Pan ddaw i le storio yn y ddadl iPhone vs Android, Android sy'n dod allan gyntaf.

Nid yw lle storio iCloud ychwanegol mor ddrud â hynny. Mewn rhai achosion, mae'n rhatach mewn gwirionedd na phrynu cerdyn SD ar wahân. Gallwch gael 200 GB o storfa iCloud ychwanegol am ddim ond $ 2.99 / mis. A. 256 GB Samsung SD gall cerdyn gostio cymaint â $ 49.99.

BrandCapasitiCyd-fynd ag iPhone?Cyd-fynd â Android?Cost
SanDisk32 GBDdimYdw $ 5.00
SanDisk64 GBDdimYdw $ 15.14
SanDisk128 GBDdimYdw $ 26.24
SanDisk512 GBDdimYdw $ 109.99
SanDisk1 TBddimYdw $ 259.99

Jack Clustffon

Roedd penderfyniad Apple i dynnu’r jack clustffon o’r iPhone 7 yn ddadleuol ar y pryd. Y dyddiau hyn, mae clustffonau Bluetooth yn fwy fforddiadwy ac yn haws eu defnyddio nag o'r blaen. Nid oes cymaint o angen am jack clustffon adeiledig bellach.

Fodd bynnag, creodd Apple broblem pan dynnodd y jack clustffon. Ni all defnyddwyr iPhone godi tâl ar eu iPhone gyda chebl Mellt a defnyddio clustffonau â gwifrau ar yr un pryd.

Nid yw pawb eisiau nac angen y profiad ffôn symudol heb wifren. Efallai na fyddwch bob amser yn cofio gwefru'ch clustffonau Bluetooth neu'ch pad gwefru di-wifr. O ran cynnwys nodweddion hŷn fel hyn yng nghystadleuaeth iPhone vs Android, mae Android yn ennill.

cerddoriaeth ddim yn gweithio ar iphone

Os ydych chi eisiau ffôn symudol mwy newydd gyda jack clustffon, Android yw'r ffordd i fynd - am y tro. Yn anffodus i gefnogwyr y jack clustffon, mae gweithgynhyrchwyr Android yn dechrau ei dynnu hefyd. Nid oes gan y Google Pixel 4, Samsung S20, ac OnePlus 7T jack clustffon.

Mwy o Opsiynau Ffôn

Efallai mai dim ond set benodol o nodweddion sydd eu hangen ar brynwyr ffonau clyfar. Mae'r nifer fawr o weithgynhyrchwyr sy'n creu ffonau Android yn golygu bod rhywbeth at ddant pawb. O ddefnyddwyr pŵer i'r rhai sydd ar gyllideb lem, mae'r lineup Android yn amrywiol a gall gyd-fynd ag anghenion bron unrhyw un.

Yn ôl Richard Gamin o pcmecca.com, os ydych chi'n cael ffôn Android, “Gallwch chi weithio o amgylch eich cyllideb yn llawer gwell ac yn y rhan fwyaf o achosion, cael ffôn clyfar gweddus am bris da.” Mae dewis Android o ffonau smart cyllideb a chanol-amrediad yn rhoi mantais i’r ffonau dros iPhones drud Apple.

Wrth gymharu iPhones vs Androids, yn aml mae gan y mwyafrif o ffonau Android midrange fwy o nodweddion nag iPhones blaenllaw. Mae gan lawer o ffonau Android midrange jaciau clustffon, storfa y gellir eu hehangu, ac weithiau hyd yn oed caledwedd unigryw fel camerâu pop-up. Gorau oll, mae'r ffonau canol-ystod Android hyn yn cynnig perfformiad cymharol dda.

Yn fyr, mae ffonau Android rhatach yn gwella ac yn gwella, ac efallai na fydd yn rhaid i chi wario mil o ddoleri ar iPhone pan allwch chi gael Android $ 400 a all wneud popeth y gall iPhone a mwy.

sgrin gyffwrdd iphone x ddim yn gweithio

System Weithredu anghyfyngedig

O ran hygyrchedd OS yn arena iPhone vs Android, mae'n ymddangos bod system weithredu Android yn llai cyfyngedig nag iOS. Nid oes rhaid i chi jailbreak Android i newid pethau fel yr app negeseuon diofyn a'r lansiwr.

Er ei fod yn creu mwy o risgiau, mae'n well gan rai pobl system weithredu llai cyfyngedig Android. Yn ôl Saqib Ahmed Khan, swyddog gweithredol marchnata digidol

Yn ôl Ahn Trihn, golygydd rheoli GeekWithLaptop , “Mae iPhones yn berchnogol iawn ac maen nhw'n gynhwysol iawn ynglŷn â'u meddalwedd a'u cymwysiadau. Mae hyn yn golygu bod y rhaglenni y gallwch eu lawrlwytho ar iPhones yn gyfyngedig iawn. Android, ar y llaw arall, yw’r union gyferbyn. ” Heb y cyfyngiadau hyn, mae ffonau Android yn llawer gwell am gefnogi apiau sydd â nodweddion meddalwedd.

Mae Trihn yn ysgrifennu bod “Android yn cynnig rhyddid i chi wneud beth bynnag rydych chi ei eisiau ar eich ffôn. Gallwch chi lawrlwytho apiau a fydd yn newid cynllun a rhyngwyneb eich ffôn, gemau nad ydyn nhw ar y siop chwarae, a hyd yn oed apiau a wneir gan raglenwyr rookie. Mae'r posibiliadau'n ddiddiwedd. ” Gall y rhyddid addasu hwn eich galluogi i wneud eich ffôn Android mor bersonol ag yr hoffech chi.

Mwy o Addasu a Phersonoli

Mae hwn yn faes lle mae Apple wedi dal i fyny i Android yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Nawr gallwch chi addasu Canolfan Rheoli eich iPhone, bwydlen teclyn, papur wal, a llawer mwy.

Fodd bynnag, mae Android wedi bod yn y gêm addasu ers llawer hirach, felly mae yna lawer mwy o opsiynau. Paul Vignes, yr arbenigwr cyfathrebu a marchnata yn Trendhim yn ysgrifennu “Mae Androids yn llawer mwy hyblyg o ran addasu eiconau, teclynnau, cynllun ac ati a’r rhain i gyd heb orfod jailbreak na gwreiddio’r ddyfais hyd yn oed.” Mae hyn yn rhoi mantais enfawr i ffonau Android yn erbyn iPhones o ran personoli defnyddwyr.

Mae apiau dirifedi ar Google Play Store ar gyfer helpu i addasu eich sgrin gartref, cefndir, tonau ffôn, teclynnau, a mwy. Gall yr apiau hyn hyd yn oed eich helpu i gysylltu'ch dyfeisiau gyda'i gilydd, fel Microsoft Launcher, sy'n helpu i gysoni gweithgareddau rhwng eich ffôn Android a'ch Windows PC.

Mwy o Caledwedd

Mae angen i gynhyrchion ac ategolion afal fod wedi'u hardystio gan MFi i weithio'n iawn (neu o gwbl) gyda dyfeisiau iOS. Mae hyn yn golygu y bydd y ddyfais yn gweithio gyda chebl mellt perchnogol Apple. Nid yw hynny'n wir gydag Androids, gan nad ydyn nhw'n defnyddio cysylltydd mellt Apple.

Ahn Trihn o GeekWithLaptop yn ysgrifennu “gellir dod o hyd i galedwedd Android ym mhobman, gallwch brynu gwefryddion, ffonau clust, sgriniau modiwlaidd, rheolyddion, allweddellau, batris, a chymaint mwy gyda Android.” Gallwch dalu am y nodweddion a'r caledwedd rydych chi eu heisiau yn hytrach na thalu pris uchel am rywbeth nad oes ei angen arnoch chi. Gydag iPhones, efallai y byddwch chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich gorfodi i brynu ategolion drutach fel AirPods sy'n gwneud yr un pethau â'u cymheiriaid rhatach sy'n gydnaws â Android.

Ar wahân i ategolion, mae ffonau Android hefyd yn tueddu i fod â mwy o galedwedd mewnol. Yr unig ffonau plygu a ffonau sgrin ddeuol ar y farchnad ar hyn o bryd yw ffonau Android fel y Samsung Galaxy Z Flip. Mae gan rai ffonau canol-ystod Android gamerâu pop-up, ac mae hyd yn oed ffonau Android gyda thaflunyddion adeiledig.

Mae'r caledwedd hwn hefyd fel arfer yn fwy datblygedig. Yn ôl Mathew Rogers, uwch olygydd yn Mater Mango, “Yn hanesyddol mae gwefru cyflym, gwefrydd diwifr, sgôr gwrthiant dŵr-IP, sgriniau 120hz, a batris capasiti uchel sy'n para'n hirach wedi bod yn llawer mwy datblygedig ar ddyfeisiau Android nag Apple iPhones.'

Gwefrydd USB-C

Er bod iPhones mwy newydd wedi newid i wefru USB-C, mae dyfeisiau Android wedi bod yn defnyddio USB-C ers llawer hirach. Yn ôl Richard Gamin, o PCMecca.com , “Mae gan yr holl fodelau [Android] mwy newydd USB-C, sydd nid yn unig yn codi tâl ar eich ffôn yn gyflymach, ond mae hefyd yn golygu nad oes angen cebl Mellt dynodedig arnoch chi. Gallwch ddefnyddio unrhyw ddyfais USB-C i godi tâl. ” Gan fod llawer o ffonau Android yn defnyddio'r un gwefrydd er gwaethaf cael gwahanol wneuthurwyr, ni fydd gennych gymaint o broblem yn benthyg cebl gan ffrind os gwnaethoch anghofio'ch un chi gartref.

Mae codi tâl USB-C yn gyflymach ac yn fwy effeithlon na'r cysylltydd mellt. Gan nad yw'r cebl yn gwefrydd perchnogol gan Apple, mae ategolion USB-C yn gyffredinol yn rhatach gan nad oes rhaid iddynt dalu am ardystiad MFI.

Mae ceblau USB-C hefyd yn haws i'w defnyddio gydag addaswyr. Gyda chebl USB-C i HDMI, gellir defnyddio ffonau Samsung mwy newydd ar monitorau bwrdd gwaith. Mae hyn yn trosi'r sgrin yn brofiad UI bwrdd gwaith o'r enw Samsung DeX, nodwedd sydd ar goll yn llwyr o lineup iPhone Apple.

Mwy o RAM a Phwer Prosesu

Yn gyffredinol, nid oes gan iPhones gymaint o RAM â ffonau Android oherwydd eu optimeiddio ap / system. Fodd bynnag, mae cael mwy o RAM a phŵer cyfrifiadurol yn sicr yn ddefnyddiol ar gyfer profiad Android. Yn ôl Brandon Wilkes, rheolwr marchnata digidol yn y Siop Ffôn Fawr , “Flwyddyn ar ôl blwyddyn mae ffonau rhyddhau Android sydd â phroseswyr gwell a mwy o RAM. Mae hyn yn ei hanfod yn golygu, pryd bynnag rydych chi'n prynu ffôn Android, rydych chi'n prynu ffôn sy'n gallu rhedeg yn gynt o lawer ac yn llyfnach o lawer. Rydych chi hefyd yn talu ffracsiwn o'r pris hefyd! ”

Gyda mwy o RAM a phwer prosesu, gall ffonau Android amldasgio cystal os nad yn well nag iPhones. Er efallai na fydd optimeiddio'r ap / system gystal â system ffynhonnell gaeedig Apple, mae'r pŵer cyfrifiadurol uwch yn gwneud ffonau Android yn beiriannau llawer mwy galluog ar gyfer nifer fwy o dasgau.

Gellir dadlau y gellid dweud bod y gwahaniaeth hwn mewn perfformiad yn gwneud ffonau Android yn well ar gyfer hapchwarae. Fodd bynnag, gall hyn ddibynnu ar bob dyfais. Mae rhai ffonau Android wedi'u hadeiladu'n benodol ar gyfer hapchwarae, gan ddod â chaledwedd mewnol fel cefnogwyr oeri i wella profiad defnyddiwr wrth hapchwarae.

Trosglwyddo Ffeiliau Haws

Un o bwyntiau cryf Android yw rheoli ffeiliau. Mae iPhones yn canolbwyntio ar ryngwyneb defnyddiwr hylif, ond maent yn brin o reoli a storio ffeiliau.

Yn ôl Elliott Reimers, hyfforddwr maeth ardystiedig yn Adolygiadau Rave, “Mae gan androids system ffeilio lawer mwy cynhwysfawr sy'n eich galluogi i ddod o hyd i ffeiliau storio a symud yn hawdd. Mae hyn yn berffaith i weithiwr proffesiynol nad yw am rannu llun o'r penwythnos diwethaf ar ddamwain gyda'r pennaeth, neu ddim ond rhywun sy'n gwerthfawrogi tipyn o drefniadaeth yn eu bywyd. ' O ran trefnu, symud ac ymdrin â ffeiliau, mae Android yn fwyaf tebyg i Microsoft Windows.

Mae ffonau Android hefyd yn llawer gwell am drosglwyddo ffeiliau o un ddyfais i'r llall. Ynghyd â'i system rheoli ffeiliau, gall dyfeisiau Android gysylltu â PCs Windows yn rhwydd i rannu ffeiliau gan ddefnyddio apiau fel OneDrive a'ch Ffôn ar gyfer Windows. Mae hyn yn gwneud ffonau Android yn wych ar gyfer cynnal storio ffeiliau yn broffesiynol.

Rhyddid rhag Ecosystem Afal

Pwynt mawr arall ar gyfer dyfeisiau Android yw nad ydyn nhw'n dibynnu ar ecosystem dyfeisiau a meddalwedd Apple. Gall defnyddwyr gymysgu a chyfateb ategolion caledwedd a meddalwedd at eu dant. Mae Rogers yn ysgrifennu, “Yr unig reswm pam mae pobl yn aros gydag iPhone yw oherwydd eu bod wedi eu cloi i mewn i ecosystem FaceTime ac AirDrop.”

trwsio iphone wedi'i ollwng mewn dŵr

Gyda'r rhyddid hwnnw, rydych chi'n aml yn talu llai. Mae cael eu gorfodi i ecosystem Apple yn golygu y gallant godi premiwm am eu dyfeisiau, gan nad yw eu cystadleuaeth yn gymaint â mater.

Dibrisiant Prisiau

Mae ffonau smart Android yn tueddu i ddibrisio mewn pris yn gyflymach nag iPhones. Mae Rogers yn ysgrifennu, “os nad oes angen y ddyfais ddiweddaraf arnoch chi, gallwch chi sgorio ffôn clyfar cyn-flaenllaw newydd sbon am bris bargen.” Gall bod yn amyneddgar ac aros i bris pris diweddaraf y ffôn clyfar ollwng eich galluogi i gael ffôn cyfoethog iawn am ffracsiwn o'i gost gychwynnol.

iPhones vs Androids, Ein Meddyliau

Mae yna lawer o ddadleuon gwych ar ddwy ochr dadl yr iPhone yn erbyn Android. Yn y blynyddoedd diwethaf, y gwneuthurwyr Android uchaf yw gwddf a gwddf gydag Apple yn y ras am y ddyfais orau. Mae'r iPhone gorau allan yna ar hyn o bryd, yr iPhone 11, yn sicr yn debyg i rai o'r ffonau Android gorau fel y Samsung Galaxy S20.

Gan nad yw'r naill na'r llall gymaint yn well na'r llall yn siarad yn wrthrychol, credwn mai'ch dewis chi sy'n gyfrifol am y dewis. Pa un sydd â nodweddion sy'n fwy addas i chi, a pha un ydych chi'n ei hoffi mwy? Mae'r cyfan i fyny i chi.

Casgliad

Nawr eich bod chi'n arbenigwr ar iPhones vs Androids, pa un fyddwch chi'n ei ddewis, a pha un yw'r gorau? Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i weld beth mae'ch ffrindiau, eich teulu a'ch dilynwyr yn ei feddwl am ddadl iPhone vs Android. Gadewch inni wybod pa un sydd orau gennych yn yr adran sylwadau isod.