Pam fod rhai o fy nghysylltiadau ar goll o fy iPhone, iPad, neu iPod? Dyma The Real Fix!Why Are Some My Contacts Missing From My Iphone

Rydych chi'n ychwanegu cyswllt i'ch iPhone ac mae i fod i ymddangos ar eich holl ddyfeisiau yn awtomatig, dde? Onid yw pwrpas pwrpas iCloud? Sut mae dim ond rhai o fy nghysylltiadau yn ymddangos ar fy iPhone? Pam mai dim ond rhai o fy nghysylltiadau sydd ar goll? Sut alla i symud fy holl gysylltiadau i un lle fel nad yw'r broblem hon yn gwaethygu?taliadau ffôn yn unig ar gyfrifiadur

Dechreuaf heibio clirio dryswch ynghylch “Y Cwmwl” , eglurwch pam mae cysylltiadau ar goll o'ch iPhone, iPad, neu iPod , helpu chi darganfyddwch ble mae'ch cysylltiadau, calendrau a gwybodaeth bersonol arall mewn gwirionedd storio , a'ch helpu chi newid rhai gosodiadau ar eich iPhone neu iPad i gael eich cysylltiadau yn ôl o dan reolaeth .Ychydig o Gefndir Gwybodaeth

Pan glywais gyntaf fod fy nata yn cael ei storio yn “The Cloud”, lluniais fy holl gysylltiadau, calendrau, a nodiadau yn arnofio o gwmpas mewn cymylau gwyn, puffy yn uchel uwch ein pennau. Nid wyf yn siŵr pwy ddywedodd wrth bwy fathodd y term, ond mae'n un o'r enghreifftiau mwyaf o lingo marchnata technoleg ein hamser.

Pam Ydyn Ni Angen Cwmwl?

Gan ein bod ni i gyd yn defnyddio dyfeisiau lluosog y dyddiau hyn, mae'n gwneud synnwyr, os ydw i'n ychwanegu cyswllt ar fy nghyfrifiadur, rydw i eisiau iddo ymddangos ar fy iPhone a llechen, ac os ydw i'n ychwanegu digwyddiad calendr ar fy ffôn, roeddwn i eisiau arddangos ar fy nghyfrifiadur.Mae'n swnio'n wych, ac mae - ond os nad ydych chi'n gwybod yn union ble mae pethau'n cael eu storio a pha gymylau y mae'ch holl wybodaeth bersonol yn cael eu storio arnyn nhw, gallwch chi gael eich gwybodaeth bersonol yn y pen draw ar draws cyfres o weinyddion cwmwl, sydd yn gwneud pethau'n gymhleth iawn, yn gyflym iawn.

Arhoswch, Mae Mwy nag Un Cwmwl? Yep!

Nid iCloud yw'r unig gwmwl yn y dref. Mae Gmail, AOL, Yahoo, Exchange, a llawer mwy I gyd mathau o weinyddion cwmwl. Dyma’r cysyniad y tu ôl i’r cwmwl, ac mae’r allwedd i ddeall sut mae’n gweithio mor hawdd ag ateb y cwestiwn hwn: Ble mae fy data (cysylltiadau, calendrau, nodiadau, ac ati) yn byw? A yw ei gartref ar fy nyfais (yr hen ffordd) neu ar y cwmwl (y ffordd newydd)?

Roedd yr hen ffordd yn syml: Pan wnaethoch chi gadw cyswllt ar eich ffôn, fe’i cadwyd er cof ar y ddyfais honno. Diwedd y stori. Os oeddech chi am drosglwyddo cysylltiadau yn ôl ac ymlaen rhwng eich ffôn a'ch cyfrifiadur, roedd yn rhaid i chi blygio'r cebl USB i mewn a defnyddio iTunes i gysoni'r data.Gan ddefnyddio’r hen ffordd, mae cartref y cyswllt ar eich dyfais. Os byddwch yn dileu'r cyswllt o'ch ffôn, nid yw'n effeithio ar y data ar eich dyfeisiau eraill. Ond, os byddwch chi'n gollwng eich dyfais yn y toiled (fel y gwnes i unwaith), mae'ch holl gysylltiadau'n mynd i lawr y tiwbiau.

sut i wneud sgrin iphone yn fwy disglair

Y ffordd newydd (gan ddefnyddio'r cwmwl): Pan arbedwch gyswllt ar eich iPhone neu iPad, arbedir y cyswllt ar weinydd anghysbell fel iCloud, Gmail, AOL, Yahoo, Exchange, ac ati, ac ie, mae pob un o'r rhain yn weinydd cwmwl! Gan ddefnyddio’r cwmwl, mae cartref y cyswllt ar y gweinydd anghysbell, nid ar eich dyfais .

Os ydych chi'n dileu'r cyswllt o'ch ffôn, mae'n ei ddileu o'r gweinydd, a chan fod pob dyfais wedi'i chysylltu â'r un gweinydd hwnnw, mae'r cyswllt yn cael ei ddileu ar eich holl ddyfeisiau. Os byddwch chi'n gollwng eich ffôn yn y toiled, mae'n iawn oherwydd bod cartref y data ar weinydd anghysbell (cwmwl), nid ar eich ffôn dan ddŵr.

Gweld Pam Gall Pethau Gymhlethu Mewn gwirionedd, Mewn gwirionedd yn Gyflym?

Os gall iCloud, Gmail, AOL, Yahoo, Exchange, ac eraill oll arbed eich cysylltiadau, sut ydych chi'n gwybod ble mae'ch cysylltiadau'n cael eu cadw mewn gwirionedd? Dim ond mewn un lle y mae cyswllt yn cael ei storio - wedi'r cyfan - fel arall, bydd dyblygu ledled y lle, ac nid yw Apple yn gadael ichi wneud y camgymeriad hwnnw. Wedi dweud hynny, nid yw Apple yn eich helpu chi i drefnu, chwaith - a dyna pam rydw i'n ysgrifennu'r erthygl hon.

Felly Lle Yn Union Is Y Cwmwl hwn?

Mae'r cysyniad y tu ôl i bob gweinyddwr cwmwl yr un peth yn y bôn: Adeiladu adeilad enfawr, ei lenwi â gweinyddwyr a gyriannau caled, a rhoi cornel fach o yriant caled i bawb. mae iCloud yng Ngogledd Carolina mewn gwirionedd. Mewn gwirionedd, nid yw gweinyddwyr cwmwl yn newydd mewn unrhyw fodd, ac mae'n debyg eich bod wedi bod yn defnyddio o leiaf un ers blynyddoedd.

Mae llawer o ddarparwyr e-bost (Gmail, AOL, ac ati) wedi defnyddio'r protocol IMAP i gydamseru e-bost ers dros 10 mlynedd. Yn y bôn, mae Microsoft Exchange wedi bod yn fath o gwmwl ers diwrnod un. Dim ond yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf y gwnaethom slapio label y cwmwl ar bopeth oherwydd ei fod yn swnio'n cŵl.

Mae dweud bod fy nghysylltiadau yn cael eu storio ar iCloud yn swnio'n ffordd well na dweud eu bod yn cael eu storio ar iMassiveServerFarm-InNorthCarolina-WithLotsOfHardDrives-OnWhichIHaveATiny-AmountOfSpaceReserved-ThatAppleOwns - ond dyna fy marn i.

pam mae fy sgrin yn edrych yn felyn

Mae gweinyddwyr cwmwl yn wych ac rydyn ni'n eu defnyddio am ddau brif reswm:

1. Syncing awtomatig rhwng pob dyfais. Diweddarwch gyswllt ar eich iPhone, mae wedi'i ddiweddaru ar eich cyfrifiadur. Dileu e-bost ar eich cyfrifiadur, mae wedi'i ddileu o'ch iPhone.

Nodyn: Os na fyddwch yn dileu o'ch dyfeisiau eraill pan fyddwch yn dileu e-bost, mae'n debyg bod eich darparwr e-bost yn defnyddio'r dull POP hŷn (Protocol Swyddfa'r Post) ar gyfer danfon eich post.

2. Gwneud copi wrth gefn yn awtomatig. Cyfarfod â pherson newydd, eu hychwanegu at eich ffôn, a gollwng eich ffôn yn y toiled yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw? Dim pryderon! (O leiaf am y cyswllt.) Mae ei gartref ar weinydd cwmwl, felly os bydd yn rhaid i chi gael ffôn newydd, bydd yn dod yn ôl yn ôl pan fyddwch chi'n ei sefydlu.

Ar y dudalen nesaf, byddaf yn eich cerdded gam wrth gam trwy ddatrys y broblem, unwaith ac am byth. Cliciwch ar Tudalen 2 i ddal i ddarllen.

Tudalennau (1 o 2):