Taliadau iPhone yn Unig Mewn Gliniadur Neu Gar, Nid Y Wal: Yr Atgyweiriad!Iphone Only Charges Laptop

Mae eich iPhone yn codi tâl pan fydd wedi plygio i'r porthladd USB ar eich gliniadur neu'ch car, ond nid yw'n codi tâl pan fydd wedi'i gysylltu â'r gwefrydd wal. Huh? Rydych chi wedi rhoi cynnig ar wahanol geblau a gwefryddion gwahanol, ond ni fydd eich iPhone yn codi tâl os yw wedi'i blygio i mewn i allfa. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam nad yw'ch iPhone yn codi tâl pan fydd wedi'i gysylltu ag allfa'r wal , ceisiwch egluro pam digwyddodd, ac esboniwch y llinell waith i ddatrys y broblem ddirgel hon.Os na fydd eich iPhone yn codi tâl o gwbl , edrychwch ar fy erthygl o'r enw Ni fydd fy iPhone yn Cyhuddo i ddod o hyd i'r help rydych chi'n chwilio amdano.Deall y Broblem

Penderfynais ysgrifennu'r erthygl hon ar ôl i ddau berson ofyn yr un cwestiwn imi yn union yng Nghymuned Payette Forward. Fe wnes i ychydig o Googling a darganfod bod llawer o bobl wedi profi’r broblem hon, ond nid wyf wedi gweld unrhyw atebion go iawn. Dyma sut mae'r broblem fel arfer yn cyflwyno'i hun:

“Nid yw fy iPhone yn codi tâl pan fydd wedi ei gysylltu â’r gwefrydd wal. Dim ond pan fydd wedi'i gysylltu â gliniadur neu fy gwefrydd car y mae'n codi. Rwyf wedi ceisio cyfnewid ceblau a gwefryddion wal, ond nid yw'n gwneud gwahaniaeth. ”Ar y dechrau, roeddwn i'n meddwl ei fod yn broblem gyda chebl trydydd parti neu wefrydd wal, ond nid dyna ydoedd. Roedd y ddau berson yn defnyddio ceblau a gwefryddion brand Apple. I wneud pethau hyd yn oed mwy ddryslyd, yr un ceblau a gwefryddion nad oeddent yn gweithio gyda'u iPhones gweithio'n berffaith gydag iPhones eraill.

Roedd hon yn broblem anodd ei datrys. Roeddwn i'n gwybod bod yn rhaid bod gwahaniaeth rhwng gwefru iPhone yn y wal a'i wefru gan ddefnyddio cyfrifiadur, ond beth oedd e? Roedd y cyfrifiadur, y car, a'r gwefrydd wal iPhone i gyd yn rhoi 5V (folt) allan, ond yn ddiweddarach darganfyddais nad oedden nhw yn union yr un.

Trydan Ar Gyfer y Heriau Trydanol

Nid oes gen i ddealltwriaeth lefel uchel o natur trydan, ond darllenais gyfatebiaeth unwaith a helpodd fi i ddechrau deall y cysyniad o foltedd ac amperage. Dyma hi:Mae trydan sy'n llifo trwy wifren fel dŵr yn llifo trwy bibell ardd. Mae diamedr y pibell yn cyfateb i amperage, yn yr ystyr ei fod yn pennu faint o ddŵr neu drydan sy'n gallu llifo trwy'r pibell ar un adeg. Mae gwasgedd y pibell yn cyfateb i foltedd, yn yr ystyr ei fod yn pennu gwasgedd y dŵr neu'r trydan sy'n llifo i'ch dyfais.

Onid pob un o'r 5 gwefrydd folt Yr un peth?

Yr allwedd i ddatrys y broblem hon yw deall hynny nid yw pob gwefrydd 5V yr un peth. Nid y gwahaniaeth rhwng y gwefryddion yw'r foltedd. Dyma'r amperage.

Gwefrydd wal yr iPhone, gliniaduron, a

Pam mae iPhones yn Codi Tâl Mewn Car Neu Gyfrifiadur, Ond Nid Y Wal

Ni all eich iPhone drin amperage eich gwefryddion wal (1 amp +), ond mae'n can trin amperage eich gwefryddion car a gliniaduron (500mA). Yn seiliedig ar rai trafodaethau cyflym rydw i wedi'u cael gydag arbenigwyr, gall hyn fod oherwydd problem gyda'r cylched rheolydd mewnbwn pŵer, neu rheolydd foltedd .

Mae iPhones wedi'u cynllunio i fod yn gydnaws â gwefryddion o 500mA i'r Gwefrydd 2.1A iPad . Fy theori yw bod y gylched y tu mewn i'ch iPhone sy'n gwahaniaethu rhwng amperages wedi'i difrodi, felly dim ond y swm isaf posibl y mae eich iPhone yn ei dderbyn. Damcaniaeth yn unig yw hon, fodd bynnag.

A all Gwefrydd iPad niweidio fy iPhone?

Mae iPhones wedi'u cynllunio i drin amperages uwch na'r 500mA neu'r 1A a roddir allan gan y gwefrydd wal. Mae gwefrydd Apple’s 12V iPad yn rhoi 2.1 amps allan ac yn gwbl gydnaws â phob iPhone yn ôl manylebau swyddogol Apple .

Gan fod amperage yn pennu faint o drydan sy'n llifo trwy'r wifren, yr uchaf yw'r amperage, y cyflymaf y mae eich dyfais yn ei godi. Bydd iPads yn codi tâl am ddefnyddio gwefrydd iPhone, ond byddan nhw'n codi ddwywaith mor gyflym os ydych chi'n defnyddio'r gwefrydd iPad uwch-amperage. Fodd bynnag, dywed rhai arbenigwyr y gall gwefru batris lithiwm-polymer ar amperages uwch fyrhau eu hoes gyffredinol.

Sut Ydw i'n Atgyweirio iPhone Na Fydd Yn Codi Tâl Pan Ei Plygio i'r Wal?

Yn anffodus, unwaith y bydd cylched y rheolydd mewnbwn pŵer wedi'i difrodi ar iPhone, nid oes unrhyw beth y gallwch ei wneud gartref i ddatrys y broblem. Ond nid ydych chi allan o lwc yn llwyr.

Er nad yw'r gwefrydd wal Apple 1A yn gweithio, gallwch chi prynu gwefrydd wal 500ma ar Amazon mae hynny'n rhoi amperage eich iPhone can derbyn. Nid yw'n ateb perffaith, ond mae'n llawer gwell nag ailosod eich iPhone cyfan.

Gair o rybudd: Yn bersonol, nid wyf wedi profi gwefryddion Amazon 500ma gydag iPhone yn y senario hwn, dim ond am nad oes gen i un gyda'r broblem hon. Nid wyf 100% yn siŵr y bydd gwefrydd wal 500mA yn gweithio, ond rwy'n credu ei bod yn werth rhoi cynnig ar y $ 5. Os ydych chi'n rhoi cynnig arni, rhowch wybod i mi sut mae'n gweithio allan!

Os ydych chi o dan warant, efallai y bydd taith i'r Genius Bar yn eich Apple Store lleol mewn trefn.

iPhone a Wal: Gyda'n Gilydd Eto

Rydyn ni wedi ymdrin â llawer yn yr erthygl hon, ac erbyn hyn, rydych chi'n gwybod eich bod chi can gwefru'ch iPhone yn y wal, cyn belled â'ch bod chi'n defnyddio gwefrydd 500mA. Os hoffech chi ddysgu mwy am du mewn y gwefrydd iPhone, mae'r erthygl fanwl iawn hon yn cynnwys a rhwygo llawn eich gwefrydd iPhone . Mae yna lawer o dechnoleg wedi'i bacio i'r plwg bach hwnnw!

Rwyf wedi clywed gan rai pobl sy'n dweud bod eu bywyd batri fel petai wedi gwaethygu ers iddynt sylwi ar y broblem hon gyntaf. Os ydych chi'n cael trafferth â hynny hefyd, fy erthygl am sut i arbed bywyd batri iPhone yn gallu helpu llawer.

Hoffwn glywed eich profiadau gyda gwefru'ch iPhone yn y wal, yn enwedig os ydych chi wedi delio â'r broblem hon. Pe byddech chi'n penderfynu gwneud hynny llawer o bobl rwystredig.

Diolch am ddarllen, a chofiwch ei dalu ymlaen,
David P.