Ni all fy iPhone 'wirio hunaniaeth y gweinydd' Dyma'r ateb diffiniol.Mi Iphone No Puede Verificar La Identidad Del Servidor Aqu Est La Soluci N Definitiva

Rydych chi am anfon e-bost at eich ffrind, ond rydych chi'n cael hysbysiad rhyfedd. Dywed y naidlen na all y rhaglen Mail wirio hunaniaeth y gweinydd post rydych chi'n ceisio cysylltu ag ef. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam chi Ni all iPhone 'wirio hunaniaeth y gweinydd' a byddaf yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem hon am byth.Beth i'w wneud pan na all eich iPhone 'wirio hunaniaeth y gweinydd'

 1. Ailgychwyn eich iPhone

  Os ydych chi'n derbyn rhybudd sy'n dweud na all eich iPhone 'wirio hunaniaeth y gweinydd,' y peth cyntaf i'w wneud yw ailgychwyn eich iPhone. Weithiau gall y cam syml hwn ddatrys problem feddalwedd fach a allai fod yn achosi'r gwall hwn.

  I ailgychwyn eich iPhone, pwyswch a dal y botwm pŵer nes i chi weld yr opsiwn i lithro i bweru i ffwrdd sy'n ymddangos ger brig sgrin eich iPhone. Defnyddiwch un bys i lithro'r eicon pŵer coch o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone.

  iphone yn troi ymlaen ac i ffwrdd

  Arhoswch tua munud, yna pwyswch a dal y botwm pŵer eto i droi eich iPhone ymlaen. Gallwch chi ryddhau'r botwm unwaith y bydd logo Apple yn ymddangos yng nghanol sgrin eich iPhone.

 2. Caewch yr app Mail, yna ei ailagor

  Pan nad yw'r cais post yn gweithio'n iawn, ceisiwch gau'r cais a'i ailagor. Weithiau gall hyn ddatrys mân broblemau pe bai meddalwedd y rhaglen yn damwain tra roeddech chi'n ei defnyddio.  I gau'r cais Post, cliciwch ddwywaith ar y botwm Start, bydd Lansiwr y Cais yn agor. Defnyddiwch un bys i lithro ffenestr yr app Mail nes nad yw'n ymddangos mwyach yn Lansiwr yr App.

 3. Dileu eich cyfrif e-bost, yna ychwanegwch y cyfrif e-bost eto

  Mae dileu ac ail-gofnodi gwybodaeth eich cyfrif e-bost yn ailosod tystysgrifau adnabod eich gweinydd e-bost, gan ganiatáu i'ch cais Post wirio'ch cyfrif e-bost. Peidiwch â phoeni: dilëwch gyfrif e-bost ar eich iPhone ddim yn dileu eich cyfrif e-bost go iawn.

  I ddileu cyfrif e-bost ar eich iPhone, agorwch yr app Gosodiadau ac yna tapiwch Gyfrineiriau a Chyfrifon. Yna i mewn Cyfrifon , dewch o hyd i'r cyfrif e-bost rydych chi am ei ddileu a thapio arno. Yn olaf, tapiwch y botwm coch Dileu cyfrif ar waelod y sgrin, yna tapiwch Dileu cyfrif eto pan fydd y rhybudd cadarnhau yn ymddangos ar sgrin eich iPhone.  ni ellir ategu'r iphone hwn oherwydd nad oes digon o storfa icloud ar gael

  Yna, ail-fewnosodwch wybodaeth y cyfrif trwy agor yr app Gosodiadau a thapio Cyfrineiriau a Chyfrifon> Ychwanegu Cyfrif. Yna, dewiswch eich gwasanaeth e-bost a nodi'r wybodaeth.

 4. Ailosod pob gosodiad

  Pan fyddwch chi'n ailosod yr holl leoliadau, bydd yr holl ddata yn yr app Gosodiadau ar eich iPhone yn cael ei ddileu. Gall fod yn anodd olrhain problemau meddalwedd, felly byddwn yn ailosod pob lleoliad i sicrhau ein bod yn dileu'r broblem.

  I ailosod pob gosodiad, agorwch yr app Gosodiadau, yna tapiwch General> Ailosod> Ailosod pob gosodiad. Os oes gennych god mynediad neu god cyfyngu, gofynnir ichi eu nodi. Ar ôl i chi wneud, cyffwrdd Ailosod pob gosodiad pan fydd y rhybudd cadarnhau yn ymddangos ar waelod sgrin eich iPhone.

Oes angen mwy o help arnoch chi?

Yn ddiweddar fe wnaethom recordio fideo yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem pan na all eich iPhone wirio hunaniaeth y gweinydd. Gobeithio y gwnewch chi edrych arno a thanysgrifio i'n sianel tra'ch bod chi yno!

pam wont fy ngwaith app youtube

Mae post gyda chi!

Mae'r ap Mail ar eich iPhone yn gweithio eto a gallwch ddechrau anfon a derbyn eich holl negeseuon e-bost pwysig. Y tro nesaf y bydd eich iPhone yn dweud 'ni all wirio hunaniaeth gweinydd' bydd yn gwybod yn union beth i'w wneud! Peidiwch ag anghofio rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol, ac mae croeso i chi adael sylw isod os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill!

Diolch,
David L.