Hysbysiadau iPhone Ddim yn Gweithio? Dyma The Real Fix!

Iphone Notifications Not Working

Nid yw hysbysiadau'n gweithio ar eich iPhone ac nid ydych chi'n gwybod beth i'w wneud. Rydych chi hyd yn oed yn dechrau colli negeseuon pwysig, e-byst a rhybuddion eraill! Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi beth i'w wneud pan nad yw hysbysiadau iPhone yn gweithio .Rwy'n Derbyn Hysbysiadau, Ond Nid yw Fy iPhone yn Chwarae Sain!

Os ydych chi'n derbyn hysbysiadau ar eich iPhone, ond nid yw'n chwarae sŵn pan fyddwch chi'n derbyn hysbysiadau, edrychwch ar y switsh ar ochr chwith eich iPhone. Gelwir hyn yn switsh Ring / Silent, sy'n rhoi eich iPhone yn y modd Tawel pan fydd y switsh yn cael ei wthio tuag at gefn eich iPhone. Gwthiwch y switsh tuag at flaen eich iPhone i glywed rhybudd clywadwy pan fyddwch chi'n derbyn hysbysiad.Os tynnir y switsh tuag at flaen eich iPhone, ond nid yw'n chwarae sŵn o hyd pan fyddwch chi'n derbyn hysbysiad, edrychwch ar ein herthygl ar sut i wneud diagnosis a thrwsio materion siaradwyr iPhone .

eicon batri melyn ar iphone

Bydd y camau isod yn eich helpu i ddarganfod a thrwsio'r gwir reswm pam nad yw hysbysiadau'n gweithio ar eich iPhone!Ailgychwyn Eich iPhone

Gallai mân wall meddalwedd fod y rheswm pam nad yw'ch iPhone yn cael hysbysiadau. Weithiau gall ailgychwyn eich iPhone drwsio'r mathau hyn o fân broblemau meddalwedd.

I ddiffodd eich iPhone, pwyswch a dal y botwm pŵer nes bod “llithro i bweru” yn ymddangos ar yr arddangosfa. Os oes gennych iPhone X, pwyswch a dal y botwm Ochr a'r botwm cyfaint i lawr. Yna, swipe yr eicon pŵer o'r chwith i'r dde i gau eich iPhone i lawr.Arhoswch o leiaf 15 eiliad, yna pwyswch a dal y botwm pŵer (botwm Ochr ar iPhone X) nes i chi weld logo Apple yn ymddangos yng nghanol yr arddangosfa.

Diffodd Peidiwch â Tharfu

Un o'r rhesymau mwyaf cyffredin pam nad yw hysbysiadau iPhone yn gweithio yw oherwydd bod Peidiwch â Tharfu yn cael ei droi ymlaen. Mae Peidiwch â Tharfu yn nodwedd sy'n distewi pob galwad, testun a rhybudd arall ar eich iPhone.

I ddiffodd Peidiwch â Tharfu, agorwch yr app Gosodiadau ar eich iPhone a thapio Peidiwch â Tharfu . Yna, tap ar y switsh wrth ymyl Do Not Disturb i'w ddiffodd. Fe wyddoch chi Peidiwch â Tharfu i ffwrdd pan fydd y switsh wedi'i leoli i'r chwith.

Oeddech chi'n Gyrru'n Ddiweddar?

Os oeddech chi'n gyrru yn ddiweddar, Peidiwch â Tharfu wrth Yrru efallai ei fod wedi'i droi ymlaen ac efallai ei fod yn cael ei droi ymlaen o hyd. Pwyswch y botwm Cartref ar eich iPhone a tap Dydw i ddim yn Gyrru os yw'r proc yn ymddangos ar eich iPhone.

Nodyn: Peidiwch â Tharfu Tra bod Gyrru yn nodwedd iOS 11. Os nad yw iOS 11 wedi'i osod ar eich iPhone, gallwch hepgor y cam hwn.

Nid wyf yn gyrru iphone

Trowch ymlaen Bob amser yn Dangos Rhagolwg

Os nad yw hysbysiadau iPhone yn gweithio, efallai eich bod wedi troi Always Show Previews i ffwrdd yn yr app Gosodiadau. Rhagolygon hysbysu yw'r rhybuddion bach o apiau sy'n ymddangos ar arddangosfa eich iPhone.

Agorwch yr app Gosodiadau a thapio Hysbysiadau -> Dangos Rhagolwg . Sicrhewch fod marc gwirio wrth ymyl Bob amser.

ap negesydd fb ddim yn gweithio

Ddim yn Derbyn Hysbysiadau Gan Ap Penodol?

Onid yw hysbysiadau iPhone yn gweithio i un app yn unig? Mae eich iPhone yn caniatáu ichi ddiffodd pob hysbysiad ar gyfer apiau penodol, a allai fod y broblem yma.

Mynd i Gosodiadau -> Hysbysiadau a thapio ar yr ap nad ydych chi'n derbyn hysbysiadau ganddo. Sicrhewch fod y switsh wrth ymyl Caniatáu Hysbysiadau yn cael ei droi ymlaen. Fe fyddwch chi'n gwybod bod y switsh ymlaen pan mae'n wyrdd!

Os yw Caniatáu Hysbysiadau yn cael ei droi ymlaen ar gyfer yr ap, gwiriwch i weld a oes diweddariad ap ar gael trwy fynd i'r App Store a thapio'r tab Diweddariadau. Os oes diweddariad app ar gael, tapiwch y Diweddariad botwm i'r dde o'r app.

sut i newid memoji ar iphone

Gwiriwch Eich Wi-Fi a'ch Cysylltiad Cellog

Os nad yw'ch iPhone wedi'i gysylltu â'ch rhwydwaith Wi-Fi neu Cellog, ni fydd eich iPhone yn derbyn hysbysiadau.

Yn gyntaf, gwiriwch i weld a yw'ch iPhone wedi'i gysylltu â rhwydwaith Wi-Fi trwy agor yr app Gosodiadau a thapio Wi-Fi. Sicrhewch fod y switsh wrth ymyl Wi-Fi yn cael ei droi ymlaen.

Os gwelwch farc gwirio wrth ymyl enw eich rhwydwaith Wi-Fi ar frig y ddewislen hon, mae eich iPhone wedi'i gysylltu â Wi-Fi. Os nad ydych wedi'ch cysylltu â rhwydwaith Wi-Fi, tapiwch yr un rydych chi am gysylltu ag ef o dan Dewiswch Rwydwaith ...

Gallwch wirio yn gyflym i weld a yw Cellog yn cael ei droi ymlaen trwy agor y Ganolfan Reoli ac edrych ar y botwm Cellog. Os yw'r botwm yn wyrdd, mae Cellog yn cael ei droi ymlaen!

Ailosod Pob Gosodiad

Ailosod pob lleoliad yw ein hymdrech ffos olaf i drwsio unrhyw broblem feddalwedd sylfaenol a allai fod yn atal eich iPhone rhag cael hysbysiadau. Bydd yr ailosod hwn yn gosod holl osodiadau eich iPhone i ddiffygion ffatri, felly bydd yn rhaid ichi fynd yn ôl ac ail-ymddangos eich cyfrineiriau Wi-Fi a ffurfweddu'ch hoff osodiadau.

I ailosod yr holl leoliadau ar eich iPhone, ewch i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Ailosod a tapio ymlaen Ailosod Pob Gosodiad . Gofynnir i chi nodi cod post eich iPhone, yna cadarnhewch eich penderfyniad trwy dapio Ailosod Pob Gosodiad. Ar ôl i'r ailosod gael ei gwblhau, bydd eich iPhone yn ailgychwyn ei hun.

ipad wedi'i blygio i mewn ond yn dweud nad yw'n codi tâl

Opsiynau Atgyweirio Ar Gyfer Eich iPhone

99.9% o'r amser, nid yw hysbysiadau'n gweithio ar eich iPhone oherwydd mater meddalwedd neu leoliad wedi'i gamgyflunio. Fodd bynnag, mae siawns anhygoel o fach bod yr antena sy'n cysylltu'ch iPhone â Wi-Fi a rhwydweithiau cellog wedi torri, yn enwedig os ydych chi wedi bod yn cael trafferth cysylltu'ch iPhone â rhwydweithiau diwifr yn ddiweddar.

Os yw'ch Apple yn dal i gael ei gwmpasu gan AppleCare, ceisiwch gysylltu â chymorth Apple neu sefydlu apwyntiad yn eich Apple Store lleol . Rydym hefyd yn argymell yn fawr Pwls , cwmni atgyweirio ar alw sy'n anfon technegydd i gwrdd â chi gartref neu'ch gweithle.

Hysbysiadau Synhwyraidd

Mae hysbysiadau yn gweithio ar eich iPhone unwaith eto ac nid ydych yn colli negeseuon a rhybuddion pwysig. Nid yw'r hysbysiadau y tro nesaf yn gweithio ar eich iPhone, byddwch chi'n gwybod yn union sut i ddatrys y broblem! Mae croeso i chi adael unrhyw sylwadau neu gwestiynau eraill sydd gennych chi yn yr adran sylwadau isod.

Diolch am ddarllen,
David L.