Pam nad yw App Store fy iPhone yn Gweithio neu'n wag? Dyma'r ateb!

Por Qu La App Store De Mi Iphone No Funciona O Est En Blanco

Rydych chi newydd glywed am ap newydd gwych ac yn barod i roi cynnig arno, ond pan fyddwch chi'n agor yr App Store i'w lawrlwytho, mae'r sgrin ymlaen Gwyn neu yn mynd yn sownd ar lwyth . Rydych chi'n siŵr nad yw'n broblem caledwedd, oherwydd mae pob cais arall yn gweithio'n berffaith, felly mae'n rhaid iddo fod yn rhywbeth arall. Yn yr erthygl hon, egluraf ichi pam nad yw'r iPhone App Store yn gweithio neu'n wag , Y. sut i drwsio'r broblem fel bod yr App Store yn dechrau llwytho eto ar eich iPhone, iPad neu iPod .

Yr Ateb: Beth i'w Wneud Pan nad yw'r App Store yn Gweithio Ar Eich iPhone, iPad neu iPod

Byddaf yn defnyddio iPhone ar gyfer y tiwtorial hwn, ond mae'r broses i drwsio'r App Store ar iPad ac iPod yn union yr un peth. Os oes gennych iPad neu iPod, mae croeso i chi ailosod eich dyfais bob tro y byddwch chi'n gweld y iPhone yn yr erthygl hon.Caewch ac Ailagor yr App Store

Weithiau gall bylchau bach gyda'r App Store ei atal rhag cysylltu â'r rhyngrwyd a phan fydd hynny'n digwydd ni fydd yn llwytho o gwbl. Y peth cyntaf y dylech chi geisio yw cau'r cais App Store a'i ailagor.I gau'r App Store, gwnewch cliciwch ddwywaith ar y botwm Start ar eich iPhone i agor dewisydd yr ap. Os nad oes botwm Cartref ar eich iPhone, codwch o'r gwaelod i ganol y sgrin. Cadwch eich bys yng nghanol y sgrin nes bod Lansiwr y Cais yn agor.Gallwch lithro yn ôl ac ymlaen i weld yr holl gymwysiadau sydd ar agor ar eich iPhone. Pan ddewch o hyd i'r App Store, defnyddiwch eich bys i llithro ef oddi ar ben y sgrin . Nid yw'n syniad gwael cau pob cais, rhag ofn y bydd damwain wahanol.

Ynglŷn â Chau Ceisiadau ar iPhone

Rwy'n argymell cau eich holl apiau unwaith y dydd neu ddau, oherwydd er gwaethaf yr hyn rydych chi wedi'i glywed, Mae'n da i'ch bywyd batri iPhone. Os oes gennych ddiddordeb mewn mwy o wybodaeth, darllenwch ein herthygl sy'n arddangos pam mae cau eich apiau iPhone yn syniad da mewn gwirionedd , a gwiriwch ein fideo am fwy Awgrymiadau batri iPhone .iphone 5s dim trwsiad gwasanaeth

Cache App Store clir

Nid oes llawer o bobl yn gwybod sut i wneud hynny, ond gall clirio storfa'r App Store ddatrys pob math o broblemau gyda'r App Store ar eich iPhone. I glirio'r storfa App Store, tapiwch 10 gwaith ar unrhyw eicon tab ar waelod sgrin yr App Store.

Er enghraifft, gallwch chi tapio 10 gwaith ar y tab Heddiw i glirio'r storfa. Ni fydd yr App Store yn ail-lwytho, felly caewch ac ailagor yr App Store wedyn.

clirio storfa

Gwiriwch dudalen statws system Apple

Efallai na fydd yr App Store yn gweithio ar eich iPhone oherwydd problem gyda gweinyddwyr Apple. Gwiriwch y tudalen statws system afal a gwnewch yn siŵr bod y dotiau'n wyrdd, yn enwedig yr un cyntaf wrth ymyl yr App Store.

Os nad yw'r pwynt hwn neu lawer o rai eraill yn wyrdd, mae Apple yn profi rhai problemau ac nid oes unrhyw beth o'i le ar eich iPhone. Yn gyffredinol, mae Apple yn trwsio'r materion hyn yn weddol gyflym, felly mae'n well bod yn amyneddgar a gwirio'n ôl yn nes ymlaen.

Gwiriwch Eich Gosodiadau Dyddiad ac Amser

Os nad yw gosodiadau dyddiad ac amser eich iPhone wedi'u gosod yn gywir, gall achosi pob math o broblemau ar eich iPhone - gan gynnwys yr un hon! Agor Gosodiadau a thapio cyffredinol . Yna tap Dyddiad ac Amser a gwnewch yn siŵr bod y switsh nesaf at Set Automatically ymlaen.

gwirio gosodiadau dyddiad ac amser iphone

Gwiriwch Eich Cysylltiad Rhyngrwyd

Pan nad yw'r App Store yn llwytho, y peth nesaf i'w wirio yw cysylltiad eich iPhone â'r Rhyngrwyd. Hyd yn oed os yw apiau neu wefannau eraill yn gweithio ar eich dyfais, rhowch gynnig arni. Mae'r App Store yn defnyddio technoleg wahanol nag apiau a gwefannau eraill - byddwn yn siarad am hynny yn nes ymlaen.

Os oes gennych Wi-Fi eisoes, byddwn yn ei ddiffodd ac yn agor yr App Store eto i weld a yw'n gweithio. Pan fyddwch yn diffodd Wi-Fi, bydd eich iPhone yn newid i'ch cysylltiad data diwifr, a all gael ei alw'n LTE, 3G, 4G, neu 5G, yn dibynnu ar eich darparwr gwasanaeth diwifr a chryfder y signal.

Os nad yw'ch iPhone wedi'i gysylltu â Wi-Fi, byddwn yn cysylltu â rhwydwaith Wi-Fi gwahanol ac yn agor yr App Store eto.

Sut i Brofi Cysylltiad Rhyngrwyd Eich iPhone

Mae'n hawdd profi cysylltiad eich iPhone â'r Rhyngrwyd. Yn gyntaf, agored Gosodiadau a chyffwrdd Wi-Fi .

Fe welwch switsh wrth ymyl Wi-Fi ar frig y sgrin. Os yw'r switsh yn wyrdd (neu ymlaen), yna mae eich iPhone yn cysylltu â rhwydweithiau Wi-Fi pryd bynnag y bo hynny'n bosibl. Os yw'r switsh yn llwyd (neu i ffwrdd), ni fydd eich iPhone byth yn cysylltu â Wi-Fi a dim ond trwy ddefnyddio data symudol trwy eich cynllun ffôn symudol y bydd yn cysylltu â'r Rhyngrwyd.

Awgrymiadau Wi-Fi

 • Dim ond os yw wedi cysylltu â nhw yn y gorffennol y bydd eich iPhone yn cysylltu â rhwydweithiau Wi-Fi, ni fydd byth yn “cysylltu” â rhwydwaith Wi-Fi newydd ar ei ben ei hun.
 • Os ydych chi wedi mynd y tu hwnt i'ch lwfans data misol gyda'ch darparwr gwasanaeth diwifr, mae hyn gallai fod y broblem: gweler ein herthygl dan y teitl Beth mae'r data'n ei ddefnyddio ar yr iPhone? am fwy o wybodaeth, neu ymholiad offeryn cymharu'r cynllun o UpPhone i ddod o hyd i gynllun ffôn symudol gwell gyda mwy o ddata.

Tapiwch y switsh wrth ymyl Wi-Fi i'w ddiffodd. Tapiwch y switsh eto i droi Wi-Fi yn ôl, yna tapiwch enw'r rhwydwaith rydych chi am gysylltu eich iPhone ag ef.

Sut ydw i'n gwybod a yw fy iPhone eisoes wedi'i gysylltu â Wi-Fi?

Os gwelwch farc gwirio glas wrth ymyl enw rhwydwaith Wi-Fi, mae eich iPhone wedi'i gysylltu â'r rhwydwaith hwnnw.

Diffoddwch ac ar eich iPhone

Weithiau gellir datrys problemau syml trwy droi eich iPhone i ffwrdd ac ymlaen eto. I wneud hyn, pwyswch a dal y botwm pŵer (a elwir y botwm Cwsg / Deffro) nes bod “llithro i bweru” yn ymddangos ar y sgrin. Os oes gennych iPhone gydag Face ID, pwyswch a daliwch botwm ochr ac unrhyw un o'r botymau cyfaint nes bod “llithro i bweru” yn ymddangos.

Llithro'r cylch gyda'r eicon pŵer ar draws y sgrin i ddiffodd eich iPhone. Gall gymryd hyd at 30 eiliad i'ch iPhone gau i lawr yn llwyr.

I droi eich iPhone yn ôl ymlaen, pwyswch a dal y botwm Power or Side nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin. Agorwch yr App Store eto i weld a yw'n gweithio.

Diweddarwch eich iPhone

Gallai diweddaru eich iPhone drwsio problem feddalwedd sy'n atal yr App Store rhag gweithio'n iawn. Agor Gosodiadau a thapio Cyffredinol> Diweddariad meddalwedd . Cyffwrdd Dadlwythwch a gosod neu Gosod Nawr os oes diweddariad ar gael.

diweddariad i ios 14.4

Ar ôl diweddaru eich iPhone, agorwch yr App Store a gwirio a yw'r broblem yn sefydlog. Ewch ymlaen i'r cam nesaf os yw'r App Store yn dal yn wag neu ddim yn gweithio.

Cofrestrwch allan o'r App Store ac ailymuno

Weithiau gellir datrys problemau wrth lwytho'r App Store trwy allgofnodi a mewngofnodi yn ôl gyda'ch ID Apple. Efallai eich bod yn pendroni sut y gallwch allgofnodi o'r App Store heb allu Enterokay i'r App Store, ond mae'n hawdd - dilynwch y camau syml hyn:

Yn gyntaf, agored Gosodiadau a thapio'ch enw ar frig y sgrin. Sgroliwch i lawr a thapio Cymeradwyo .

Nawr eich bod wedi allgofnodi, mae'n bryd mewngofnodi yn ôl. Tap y botwm Mewngofnodi yn nodwch eich ID Apple a'ch cyfrinair.

pam na fydd fy apiau yn diweddaru

Sicrhewch fod porthladdoedd 80 a 443 ar agor

Ni fyddaf yn mynd yn rhy dechnegol yma, ond digon yw dweud bod eich iPhone yn defnyddio porthladdoedd lluosog i gysylltu â'r rhyngrwyd. Yn ôl rhestr swyddogol o borthladdoedd Apple sy'n defnyddio , porthladdoedd 80 a 443 yw'r ddau borthladd y maen nhw'n eu defnyddio i gysylltu â'r App Store ac iTunes. Os yw un o'r porthladdoedd hyn wedi'i rwystro, efallai na fydd yr App Store yn llwytho.

Sut mae gwirio a yw porthladd ar agor?

Os ydych chi'n darllen yr erthygl hon ar yr un iPhone rydych chi'n cael y broblem gyda hi, mae porthladd 80 yn gweithio'n iawn, oherwydd bod eich iPhone yn cysylltu â payetteforward.com gan ddefnyddio porthladd 80. I wirio porthladd 443, ewch i Google . Os yw'n llwytho, mae porthladd 443 yn gweithio'n iawn. Os na fydd un neu'r llall yn llwytho, sgipiwch i'r adran o'r enw Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith isod.

Anghofiwch Eich Rhwydwaith Wifi

Bydd anghofio eich rhwydwaith Wi-Fi yn caniatáu i'ch iPhone sefydlu cysylltiad hollol newydd â'r rhwydwaith. Pan fyddwch chi'n cysylltu'ch iPhone â rhwydwaith Wi-Fi am y tro cyntaf, mae'n storio gwybodaeth am sut i gysylltu â'r rhwydwaith hwnnw. Mae anghofio’r rhwydwaith yn rhoi cyfle i’ch iPhone gysylltu â’r rhwydwaith o’r dechrau, a allai drwsio problem cysylltedd.

Agor Gosodiadau a thapio Wi-Fi . Cyffyrddwch â'r eicon gwybodaeth las 'i' i'r dde o'ch rhwydwaith Wi-Fi, yna cyffwrdd Anghofiwch y rhwydwaith hwn . Cyffwrdd I anghofio i gadarnhau eich penderfyniad.

anghofiwch y rhwydwaith wifi ar eich iphone

Ewch yn ôl i Gosodiadau -> Wi-Fi a tapiwch eich rhwydwaith i mewn Rhwydweithiau eraill . Ail-nodwch eich cyfrinair Wi-Fi i ailgysylltu â'r rhwydwaith.

Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith

Os nad yw'r App Store yn gweithio ar eich iPhone o hyd, mae'n bryd ailosod gosodiadau'r rhwydwaith. Mae ailosod gosodiadau rhwydwaith yn 'anghofio' yr holl rwydweithiau Wi-Fi rydych chi erioed wedi cysylltu â nhw, felly peidiwch ag anghofio ailgysylltu â'ch rhwydwaith Wi-Fi cartref yn Gosodiadau -> Wi-Fi ar ôl i'ch iPhone ailgychwyn. Mae'r ailosodiad hwn hefyd yn adfer yr holl leoliadau Data Symudol, Bluetooth, a VPN i werthoedd diofyn ffatri. Nid yw ailosod gosodiadau rhwydwaith yn fwled hud, ond mae'n trwsio llawer o faterion cysylltedd rhyngrwyd ar iPhones.

I ailosod gosodiadau rhwydwaith ar eich iPhone, agorwch Gosodiadau a chyffwrdd Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith . Rhowch gyfrinair eich iPhone, yna tapiwch Ailosod gosodiadau rhwydwaith eto i gadarnhau'r ailosodiad.

Gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone

Cyn symud ymlaen i'r cam datrys problemau nesaf, rydym yn argymell eich bod yn cadw copi wrth gefn o'ch iPhone. Mae copi wrth gefn yn gopi o'r holl ddata ar eich iPhone, gan gynnwys eich cysylltiadau, ffotograffau a chymwysiadau. Mae tair ffordd wahanol i ategu eich iPhone, a byddwn yn eich tywys trwy bob dull isod.

Yn ôl i fyny eich iPhone i iCloud

 1. Yn agor Gosodiadau .
 2. Gwasg iCloud .
 3. Cyffwrdd Copi wrth gefn .
 4. Sicrhewch fod y switsh nesaf at iCloud Backup yn wyrdd, gan nodi ei fod ymlaen.
 5. Gwasg Gwneud copi wrth gefn nawr .

Sylwch: rhaid i'ch iPhone fod wedi'i gysylltu â Wi-Fi i gefnogi iCloud.

Yn ôl i fyny eich iPhone i iTunes

Os oes gennych gyfrifiadur personol neu Mac gyda macOS 10.14 neu'n gynharach, byddwch yn defnyddio iTunes pan fyddwch chi'n gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone i'ch cyfrifiadur.

 1. Cysylltwch eich iPhone â'ch cyfrifiadur gyda chebl gwefru.
 2. Agor iTunes ar eich cyfrifiadur personol neu Mac.
 3. Cliciwch ar eicon yr iPhone ger cornel chwith uchaf iTunes.
 4. Ymlaen Copïau wrth gefn , cliciwch y cylch wrth ymyl Y cyfrifiadur hwn ac yn y blwch nesaf at Amgryptio copi wrth gefn iPhone .
 5. Os gofynnir i chi, nodwch gyfrinair eich cyfrifiadur i amgryptio'r copi wrth gefn.
 6. Cliciwch ar Gwneud copi wrth gefn nawr .

Yn ôl i fyny eich iPhone yn Finder

Os oes gennych Mac gyda macOS 10.15 neu'n fwy newydd, byddwch yn defnyddio Finder wrth gefn eich iPhone i'ch cyfrifiadur.

 1. Cysylltwch eich iPhone â'ch Mac gyda chebl gwefru.
 2. Darganfyddwr Agored.
 3. Cliciwch ar eich iPhone ar Lleoliadau ar ochr chwith y Darganfyddwr.
 4. Cliciwch y cylch wrth ymyl Gwneud copi wrth gefn o'ch holl ddata iPhone i'r Mac hwn .
 5. Gwiriwch y blwch nesaf at Amgryptio copi wrth gefn lleol a nodwch eich cyfrinair Mac.
 6. Cliciwch ar Gwneud copi wrth gefn nawr .

DFU Adfer Eich iPhone

Adferiad DFU yw'r cam olaf y gallwch ei gymryd i ddiystyru problem meddalwedd yn llwyr. Mae'r holl god ar eich iPhone yn cael ei ddileu a'i ail-lwytho, linell wrth linell. . Pan fydd y gwaith adfer wedi'i gwblhau, bydd fel petaech chi'n tynnu'ch iPhone allan o'r blwch am y tro cyntaf.

Sicrhewch fod gennych gefn iPhone cyn gwneud y cam hwn! Heb gefn, byddwch yn colli'r holl wybodaeth sy'n cael ei storio ar eich iPhone ar hyn o bryd. Pan fyddwch chi'n barod, edrychwch ar ein herthygl ar sut i wneud adferiad DFU i'ch iPhone .

Sut I Gael Cymorth Gan Afal Pan nad yw'r App Store yn Gweithio

Agorwch yr app Mail neu Safari a cheisiwch ddefnyddio'r we. Allwch chi lywio i wefannau neu lawrlwytho'ch e-bost? Os ydych chi wedi dilyn yr holl gamau uchod ac mae'r rhyngrwyd yn gweithio, mae siawns o 99.9% bod y broblem yn gysylltiedig â meddalwedd. Y lle gorau i gael help gyda meddalwedd Apple yw Apple .

Os yw'ch iPhone wedi bod yn ymddwyn yn rhyfedd neu wedi'i ddifrodi'n ddiweddar ac nad yw'r App Store yn gweithio, efallai bod rhywbeth arall yn digwydd. Eich opsiwn gorau yw ewch i wefan Apple i drefnu apwyntiad gyda thechnegwyr Apple neu ddefnyddio eu gwasanaeth atgyweirio post-mewn.

Siop App iPhone: Gweithio Eto!

Fel y gwelsom, mae yna llawer rhesymau pam efallai na fydd siop app iPhone yn gweithio, ond gydag ychydig o amynedd rwy'n siŵr y gallwch ei drwsio. Mae gweithwyr Apple yn clywed: 'Mae fy App Store yn wag!' trwy'r amser, ac fel y gwnaethom drafod, mae'n broblem feddalwedd 99% o'r amser. Nawr hoffwn wybod o'ch profiad chi: Pa ateb a barodd i'r App Store ddechrau llwytho eto ar eich iPhone? Gadewch inni wybod yn yr adran sylwadau.