Google Maps Audio Wedi Oedi Neu Ddim yn Gweithio Ar iPhone? Dyma Pam!Google Maps Audio Delayed

Nid yw sain Google Maps yn gweithio ar eich iPhone ac rydych chi'n dechrau teimlo'n rhwystredig. Mae gohirio cyfarwyddiadau yn arwain at golli allanfeydd a throadau anghywir, a all beri ichi fynd ar goll ar frys. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos beth i'w wneud pan fydd sain Google Maps yn cael ei oedi ar eich iPhone a pam mae'r broblem hon yn poeni cymaint o yrwyr .enwau cŵn benywaidd unigryw gydag ystyr

Pam nad yw sain Google Maps yn Gweithio neu'n Oedi?

Nid yw sain Google Maps yn gweithio nac yn cael ei oedi oherwydd bod y llais yn chwarae dros Bluetooth. Mae gan Bluetooth oedi oherwydd nid yw'n aros yn gysylltiedig pan nad yw'ch iPhone yn ei ddefnyddio.Er enghraifft, os ydych chi'n gyrru darn hir ar y ffordd heb newid cyfarwyddiadau, efallai y bydd sain Google Maps yn cael ei ohirio oherwydd bod yn rhaid i'ch iPhone ailgysylltu â'r ddyfais Bluetooth yn gyntaf, yna rhowch y cyfarwyddiadau. Weithiau, mae'r oedi hwnnw'n ddigon i beri ichi fethu'ch tro!

Er mwyn trwsio oedi sain Google Maps, byddwn yn diffodd Chwarae llais dros Bluetooth .Cyn i Ni Ddechrau ...

Cyn y gallwch drwsio oedi sain Google Maps ar iPhone, gwnewch yn siŵr eich bod yn chwarae sain trwy gysylltydd doc eich car yn gyntaf. Bydd cysylltydd doc y mwyafrif o gerbydau yn gwneud hyn yn awtomatig pan fyddwch chi'n cysylltu'ch iPhone â'ch car gan ddefnyddio cebl Mellt (gwefru).

Sut I Atgyweirio Oedi Sain Google Maps Ar iPhone

  1. Agorwch yr app Google Maps ar eich iPhone.
  2. Os nad ydych chi eisoes, dewiswch gyrchfan a thapio Dechrau yng nghornel dde isaf arddangosfa eich iPhone.
  3. Unwaith y byddwch chi ar y ffordd i gyrchfan, tapiwch y saeth yn pwyntio i fyny yng nghornel dde isaf arddangosfa eich iPhone.
  4. Tap Gosodiadau (edrychwch am yr eicon gêr) a fydd yn mynd â chi at restr o leoliadau Llywio.
  5. O dan leoliadau Llywio, trowch y switsh nesaf at Chwarae llais dros Bluetooth . Fe wyddoch fod y switsh i ffwrdd pan fydd yn llwyd ac wedi'i leoli i'r chwith.

Nawr bod y llais Chwarae dros Bluetooth wedi'i ddiffodd, bydd Google Maps yn rhoi'r cyfarwyddiadau ar amser oherwydd bod eich iPhone wedi'i synced trwy USB yn lle Bluetooth. Er bod technoleg Bluetooth yn gyffrous, nid yw mor gyflym â chysylltiad USB uniongyrchol o hyd!Dim Mwy o Oedi!

Rydych chi wedi gosod mater oedi sain Google Maps eich iPhone yn llwyddiannus, a nawr byddwch chi'n derbyn y cyfarwyddiadau sydd eu hangen arnoch cyn gynted ag y bydd eu hangen arnoch chi. Gall y broblem hon fod yn hynod rwystredig, felly gobeithiwn y byddwch yn rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol fel na fydd eich ffrindiau a'ch teulu yn mynd ar goll mewn lleoedd nad ydynt yn gyfarwydd â hwy.

Diolch am ddarllen,
David P. a David L.