Bitmoji Ddim yn Gweithio Ar Eich iPhone? Dyma The Fix!

Bitmoji Not Working Your Iphone

Nid yw Bitmoji yn gweithio ar eich iPhone ac nid ydych yn gwybod beth i'w wneud. Mae Bitmoji yn ap sy'n caniatáu ichi greu emojis hwyliog a phersonol, felly mae'n siomedig pan nad ydych chi'n gallu eu hanfon. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i droi bysellfwrdd Bitmoji ymlaen ac egluro beth i'w wneud pan nad yw Bitmoji yn gweithio ar eich iPhone.

Sut Ydw i'n Troi'r Allweddell Bitmoji?

Er mwyn anfon Bitmojis at eich ffrindiau a'ch teulu, mae angen i ni sicrhau bod bysellfwrdd Bitmoji yn cael ei droi ymlaen ar ôl i chi osod yr app Bitmoji. I droi bysellfwrdd Bitmoji ymlaen, dechreuwch trwy agor y Gosodiadau ap. Tap Cyffredinol -> Allweddell -> Allweddellau -> Ychwanegu Allweddell Newydd.O dan “Allweddellau Trydydd Parti,” tap Bitmoji i ychwanegu Bitmoji at eich rhestr o allweddellau. Nesaf, tapiwch Bitmoji yn eich rhestr o allweddellau a throwch y switsh nesaf ato Caniatáu Mynediad Llawn. Fe fyddwch chi'n gwybod bod bysellfwrdd Bitmoji ymlaen pan fydd y switsh yn wyrdd!

Yn olaf, ar ôl troi'r switsh nesaf at Caniatáu Mynediad Llawn, tapiwch Caniatáu pan fydd y neges Caniatáu Mynediad Llawn ar gyfer Allweddellau “Bitmoji”? yn ymddangos ar arddangosfa eich iPhone. Ar ôl i chi droi bysellfwrdd Bitmoji, dychwelwch i'r app Negeseuon i weld a yw'ch Bitmojis yno.

Mae Allweddell Bitmoji Ymlaen, Ond Ni allaf Ddod o Hyd iddo!

Hyd yn oed os oes gennych fysellfwrdd Bitmoji wedi'i droi ymlaen, gall fod ychydig yn anodd dod o hyd iddo, yn enwedig os mai dyma'ch tro cyntaf yn defnyddio'r app. I gyrchu bysellfwrdd Bitmoji, dechreuwch trwy agor yr ap rydych chi am ei ddefnyddio i anfon Bitmoji. Byddaf yn defnyddio'r app Negeseuon i arddangos.

Agorwch sgwrs a tapiwch y maes testun iMessage i gael mynediad at fysellfwrdd eich iPhone. Yng nghornel chwith isaf y bysellfwrdd wrth ymyl y bar gofod, tapiwch yr eicon sy'n edrych fel glôb . Bydd y bysellfwrdd emoji safonol yn ymddangos (oni bai eich bod wedi ei ddiffodd).Nesaf, tapiwch yr eicon ABC yng nghornel chwith isaf y bysellfwrdd i gael mynediad i'ch Bitmojis personol. Tap ar y Bitmoji rydych chi am ei anfon i'w gopïo.

Yn olaf, tapiwch y maes testun iMessage a thapio Gludo pan fydd yr opsiwn yn ymddangos ar sgrin eich iPhone. Bydd eich Bitmoji yn ymddangos yn y maes testun a gallwch ei anfon at eich ffrind neu aelod o'ch teulu.

pam ennill gwaith siop app

Mae'r Allweddell Ymlaen, Ond Nid yw Bitmoji yn Gweithio o Hyd! Beth Ydw i'n Ei Wneud?

Os ydych chi wedi troi ar y bysellfwrdd, ond nid yw Bitmoji yn dal i weithio, mae eich iPhone bron yn sicr yn profi mater meddalwedd. Bydd y camau datrys problemau isod yn eich helpu i ddarganfod a datrys y broblem er daioni!

Trowch Eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

Ein cam datrys problemau cyntaf yw troi eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen eto. Mae cau eich iPhone i ffwrdd yn caniatáu i'r holl raglenni bach sy'n rhedeg yn y cefndir ailgychwyn a dechrau eto. Os yw mân wall meddalwedd wedi digwydd yng nghefndir eich iPhone, gan ailgychwyn eich iPhone gall trwsio'r broblem.

I ddiffodd eich iPhone, dechreuwch trwy wasgu a dal y Cwsg / Deffro botwm, a elwir yn fwy cyffredin fel y pŵer botwm. Ar ôl ychydig eiliadau, eicon pŵer coch a'r geiriau Sleid i bweru i ffwrdd yn ymddangos ar arddangosfa eich iPhone. Sychwch yr eicon pŵer coch o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone.

Arhoswch 30-60 eiliad, yna pwyswch a dal y Cwsg / Deffro botwm nes bod logo Apple yn ymddangos ar arddangosfa eich iPhone i'w droi yn ôl ymlaen.

Diweddarwch Ap Bitmoji

Nesaf, gwnewch yn siŵr eich bod wedi diweddaru fersiwn yr app Bitmoji i'r diweddaraf. Mae datblygwyr yn aml yn diweddaru eu apps i drwsio unrhyw chwilod neu glitches meddalwedd. Os ydych chi'n defnyddio fersiwn hen ffasiwn o'r ap, efallai y byddwch chi'n profi'r materion technegol hynny.

I wirio am ddiweddariad i'r app Bitmoji, ewch i'r App Store. Tap Diweddariadau yng nghornel dde isaf yr App Store a bydd rhestr o ddiweddariadau ap sydd ar gael yn ymddangos ar arddangosfa eich iPhone. Os oes diweddariad ar gael ar gyfer Bitmoji, tapiwch y glas Diweddariad botwm i'r dde o'r app.

sut i drwsio batri iphone

Diweddariad I'r Fersiwn Ddiweddaraf O iOS

Os oes gennych y fersiwn fwyaf diweddar o'r app Bitmoji, ond nid yw'n gweithio ar eich iPhone o hyd, gwiriwch i weld a oes diweddariad iOS ar gael. Weithiau, gall diweddariad mawr iOS achosi i apiau penodol gamweithio. Mewn gwirionedd, pan ryddhaodd Apple iOS 10, stopiodd bysellfwrdd Bitmoji weithio i lawer o ddefnyddwyr yr iPhone ar ôl iddynt osod y diweddariad.

I wirio a oes diweddariad iOS ar gael, agorwch y Gosodiadau ap a thapio Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd . Os oes diweddariad iOS ar gael, tapiwch Dadlwytho a Gosod ar waelod y ddewislen Diweddaru Meddalwedd. Fe'ch anogir i fynd i mewn i'ch cod post iPhone cyn i'ch iPhone lawrlwytho a gosod y diweddariad iOS diweddaraf.

Ar ôl y diweddariad iOS lawrlwytho, tap Gosod os nad yw'ch iPhone yn diweddaru ei hun yn awtomatig. Sicrhewch fod eich iPhone wedi'i blygio i mewn i ffynhonnell bŵer neu fod ganddo o leiaf 50% o fywyd batri, fel arall ni fydd eich iPhone yn gallu gosod y diweddariad iOS. Ar ôl i'ch iPhone osod y diweddariad, bydd eich iPhone yn ailgychwyn.

Bysellfwrdd Bitmoji Llawn Gweithredol!

Rydych chi wedi sefydlu bysellfwrdd Bitmoji yn llwyddiannus a gallwch chi ddechrau anfon emojis personol i'ch holl gysylltiadau. Rydym yn eich annog i rannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol fel bod eich ffrindiau a'ch teulu'n gwybod beth i'w wneud pan nad yw Bitmoji yn gweithio ar eu iPhone rhag ofn iddynt benderfynu gosod yr ap byth. Diolch am ddarllen yr erthygl hon, a gobeithiaf glywed gennych yn yr adran sylwadau os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill ar yr iPhone!