OMG! Y SUT Gorau I GAEL SLIME OFF BLANKETS Erioed!Omg Best How Get Slime Off Blankets Ever

Sut i gael llysnafedd allan o ffabrig ?.

Bydd angen:

 • finegr gwyn
 • dŵr cynnes
 • sebon dysgl

Beth i'w wneud:

 1. Llenwch eich sinc gyda rhywfaint o ddŵr cynnes.
 2. Arllwyswch ychydig o finegr gwyn ar y staen a chaniatáu iddo socian i mewn.
 3. Rhowch yr eitem ddillad yn y sinc a dechrau gweithio'n ysgafn y llysnafedd.
 4. Os oes gennych weddillion o hyd, ychwanegwch ychydig o sebon dysgl i'r man llysnafedd a'i rwbio gyda'i gilydd nes ei fod yn lân.

Sut i gael llysnafedd oddi ar flancedi

Peidiwch â phoeni - llysnafedd ar eich blancedi ffabrig yn ddim cymaint o drychineb ag y mae'n ymddangos. Y cyfan sydd ei angen arnoch i ddatrys y sefyllfa yw ciwb iâ ac ychydig bach o amynedd, meddai'r arbenigwr golchi dillad Clorox, Mary Gagliardi, a elwir fel arall yn Dr. Laundry.

 1. Crafwch gymaint o'r staen ag y gallwch. Gwaredwch y llysnafedd wedi'i sgrapio, felly nid yw'n trosglwyddo i rywle arall ar yr eitem.
 2. Defnyddiwch giwbiau iâ i rewi'r llysnafedd sy'n weddill ar y blancedi, ac yna crafwch y llysnafedd wedi'i rewi i ffwrdd. Ni fydd hyn yn cael gwared ar yr holl lysnafedd sy'n weddill, ond mae'n bwysig lleihau'r swm cymaint â phosibl.
 3. Cyn-drin â glanedydd hylif. Mesur ychydig bach a'i dylino'n ysgafn i'r staeniau. Gadewch iddo eistedd ar y ffabrig am 10 munud (gosodwch amserydd fel na fyddwch chi'n gadael i'r cynnyrch aros ar y blancedi yn rhy hir).
 4. Ar ôl 10 munud, rhowch yr eitemau wedi'u trin mewn dysgl blastig ac ychwanegwch 2 galwyn o ddŵr tap poeth, gan rinsio'r staeniau llysnafedd wrth i'r dysgl lenwi a'i droi i gymysgu.
 5. Gadewch i'r eitemau socian am 30 munud.
 6. Ar ôl 30 munud, arllwyswch y toddiant socian a golchwch yr eitem yn ôl yr arfer.
 7. Aer sych.

PEIDIWCH Â CEISIO DILLADAU GWASTRAFF PEIRIANNAU GYDA SLEIDIO SIROEDD I CHI YN GYNTAF!

SUT I DILEU LLAWER GYDA VINEGAR

Un o'n ffyrdd gorau o sut i gael llysnafedd allan o ddillad gyda hen finegr gwyn plaen. Cofiwch uchod pan soniais am ein arbrawf cemeg gyda llysnafedd? Fe ddefnyddion ni finegr i doddi llysnafedd, ac mae wedi bod yn effeithiol yn y ddwy flanced a gwallt hefyd!

Sut i gael gwared â llysnafedd sych o ddillad.

 • Ceisiwch ddal y gollyngiad cyn gynted â phosib. Mae sychu ar lysnafedd yn llawer mwy heriol a llafurus i'w dynnu. Bydd llysnafedd yn aros yn weddol ystwyth y rhan fwyaf o'r dydd, felly hyd yn oed os na fyddwch chi'n ei ddal ar unwaith, mae gennych chi amser o hyd.
 • Tynnwch gymaint â phosibl o'r llysnafedd gormodol o'r dillad gyda'ch bysedd. Bydd llysnafedd glud gwyn yn mynd i fod yn anoddach ei ddewis yn llwyr, yna bydd llysnafedd glud clir i chi.
 • Defnyddiwch y broses hon gyda gwallt hefyd!
 • Defnyddiwch i dynnu llysnafedd o garpedi, dodrefn a dillad gwely hefyd!

NODYN: Os oes gennych unrhyw beth amhrisiadwy, drud, neu fawr fel soffa gyfan yr ydych yn ceisio tynnu llysnafedd ohoni, argymhellaf ei phrofi ar ddarn bach ohono. Mae hyn rhag ofn y bydd yn newid y lliw neu'n difetha'r ffabrig. Rwy'n credu bod hwn yn argymhelliad eithaf cyffredin ar gyfer y mwyafrif o brosesau tynnu staen.

BYDD VINEGAR YN DISSOLVE SLIME

Gafaelwch yn y botel o finegr a pharatowch i ddefnyddio'r cyhyrau braich hynny i'w defnyddio! Nid oes fformiwla hud i hyn heblaw arllwys a phrysgwydd. Gallwch weld bod gennym grys eithaf du yma ac ni ddifrodwyd y lliw!

Nodyn: rydyn ni'n cadw digon o soda pobi a finegr wrth law ar gyfer ein harbrofion gwyddoniaeth! Mae hefyd yn gegin glasurol neu stwffwl pantri, ond os nad oes gennych chi rai ar gael yn rhwydd, gwelwch ein hail ffordd i gael gwared â llysnafedd isod.

Gallwch fynd ymlaen ac arllwys finegr i'ch man llysnafeddog goopi! Rwy'n argymell yn fawr gwneud hyn dros sinc, y tu allan, neu hyd yn oed mewn cynhwysydd, felly ni fyddwch yn ychwanegu mwy o lanast i'r sefyllfa!

OMG! Y SUT Gorau I GAEL SLIME OFF BLANKETS Erioed! fideo.

Cynnwys