A Allaf i Ailgychwyn iPad Heb Y Botwm Pwer? Ie! Dyma Sut.Can I Restart An Ipad Without Power Button

Rydych chi am ailgychwyn eich iPad, ond nid yw'r botwm pŵer yn gweithredu. Gall botymau sydd wedi torri fod yn drafferthu, ond yn ffodus gallwch ailgychwyn eich iPad gan ddefnyddio AssistiveTouch. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i ailgychwyn iPad heb ddefnyddio'r botwm pŵer .Os yw iOS 10 wedi'i Osod Ar Eich iPad

Ail-gychwyn iPad heb y botwm pŵer, cymerwch ddau gam os yw'n rhedeg iOS 10. Yn gyntaf, bydd yn rhaid i chi gau eich iPad, yna cysylltu â ffynhonnell bŵer gan ddefnyddio'ch cebl Mellt.Peidiwch â phoeni: os yw'ch iPhone yn diffodd, ond bod y botwm pŵer wedi torri, gallwch chi ei droi yn ôl ymlaen bob amser trwy ei blygio i mewn i unrhyw ffynhonnell bŵer fel porthladd USB ar eich cyfrifiadur, gwefrydd wal, neu wefrydd car!

Yn gyntaf, Trowch On AssistiveTouch

Rydyn ni'n mynd i ddefnyddio AssistiveTouch i ailgychwyn eich iPad heb y botwm pŵer. Mae AssistiveTouch yn creu yn ychwanegu botwm Cartref rhithwir i'ch iPad, sy'n dod yn ddefnyddiol pan fydd unrhyw un o'r botymau corfforol ar eich iPad yn sownd, yn jamio neu'n torri'n llwyr.I ychwanegu botwm rhithwir Home AssistiveTouch i'ch iPad, agorwch yr app Gosodiadau, yna tapiwch Cyffredinol -> Hygyrchedd -> AssistiveTouch . Tapiwch y switsh wrth ymyl AssistiveTouch i'w droi ymlaen - bydd y switsh yn troi'n wyrdd a bydd y botwm rhithwir Cartref yn ymddangos ar arddangosfa eich iPhone.

Sut i Ailgychwyn iPad sy'n Rhedeg iOS 10

I ailgychwyn iPad heb y botwm pŵer yn iOS 10, tapiwch botwm rhithwir AssistiveTouch a fydd yn agor y ddewislen AssistiveTouch. Tap y Dyfais botwm, yna pwyswch a dal y Sgrin Lock botwm fel y byddech chi fel arfer ar y botwm pŵer corfforol ar eich iPad.Ar ôl ychydig eiliadau, fe welwch yr eicon pŵer coch a’r geiriau “llithro i bweru i ffwrdd” yn ymddangos ger brig arddangosfa eich iPad. Llithro'r eicon pŵer coch o'r chwith i'r dde i gau eich iPad.

Nawr, i'w droi yn ôl ymlaen, cydiwch yn eich cebl Mellt a'i gysylltu ag unrhyw ffynhonnell bŵer fel y byddech chi pan fyddwch chi fel arfer yn codi tâl ar eich iPad. Ar ôl ychydig eiliadau neu funudau, bydd logo Apple yn ymddangos yng nghanol arddangosfa eich iPad.

Os yw iOS 11 wedi'i Osod Ar Eich iPad

Ychwanegwyd y gallu i ailgychwyn iPad heb y botwm pŵer i AssistiveTouch pan ryddhawyd iOS 11. Gyda fersiynau cynharach o iOS (10 neu'n hŷn), roedd yn rhaid i chi orfod diffodd eich iPad gan ddefnyddio AssistiveTouch, yna ei blygio'n ôl i ffynhonnell pŵer. Roedd y broses hon ychydig yn ddiflas, felly ychwanegodd Apple botwm ailgychwyn i AssistiveTouch.

I ddiweddaru i iOS 11, agorwch yr app Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd . Os oes diweddariad i iOS 11 ar gael, tapiwch Dadlwytho a Gosod . Gall y broses ddiweddaru gymryd amser i'w gwblhau, felly byddwch yn amyneddgar!

Sylwch: mae iOS 11 yn y modd beta ar hyn o bryd, sy'n golygu nad yw ar gael i holl ddefnyddwyr yr iPad eto. Bydd holl ddefnyddwyr yr iPad yn gallu lawrlwytho a gosod iOS 11 yn Fall 2017.

iphone efallai na chefnogir yr affeithiwr hwn

Sut i Ailgychwyn iPad Heb Y Botwm Pwer

  1. Tapiwch y botwm Cartref rhithwir AssistiveTouch.
  2. Tap Dyfais (edrychwch am eicon yr iPad ).
  3. Tap Mwy (edrychwch am yr eicon tri dot ).
  4. Tap Ail-ddechrau (edrychwch am y triongl y tu mewn i gylch gwyn ).
  5. Tap Ail-ddechrau pan welwch y rhybudd sy'n gofyn, “Ydych chi'n siŵr eich bod chi eisiau ailgychwyn eich iPad?'
  6. Bydd eich iPad yn cau, yna trowch yn ôl ymlaen oddeutu tri deg eiliad yn ddiweddarach.

Mae gen i'r Pwer!

Rydych chi wedi ailgychwyn eich iPad yn llwyddiannus heb y botwm pŵer gan ddefnyddio AssistiveTouch! Mae'r mater hwn yn hynod rwystredig, felly rydym yn eich annog i rannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol er mwyn arbed yr un cur pen i'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae croeso i chi adael sylw i ni isod os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone neu iPad ac, fel bob amser, diolch am ddarllen!