Ni fydd fy Apple Watch yn Diffodd! Dyma The Real Fix.

My Apple Watch Won T Turn Off

Nid yw eich Apple Watch yn diffodd ac nid ydych yn gwybod pam. Rydych chi'n pwyso ac yn dal y botwm Ochr yn aros i'r llithrydd pŵer ymddangos, ond nid yw rhywbeth yn gweithio'n iawn. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam na wnaeth eich Apple Watch ddiffodd a dangos i chi beth allwch chi ei wneud i ddatrys y broblem er daioni !

Sut i ddiffodd eich Apple Watch

Gadewch imi ddechrau trwy egluro sut i ddiffodd eich Apple Watch yn y ffordd arferol. Pwyswch a dal y Ochr botwm nes i chi weld y PWER I FFWRDD llithrydd. Yna, swipe yr eicon pŵer bach o'r chwith i'r dde i gau eich Apple Watch i lawr.

Fodd bynnag, mae'n debyg eich bod eisoes wedi rhoi cynnig ar hyn a dyna pam y gwnaethoch chwilio am yr erthygl hon! Bydd y camau isod yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem pan na fydd eich Apple Watch yn diffodd.ni fydd fy iphone 6 yn canu

Ydych chi'n Codi Tâl Eich Apple Watch?

Ni fydd eich Apple Watch yn diffodd tra bydd yn gwefru ar ei gebl gwefru magnetig. Pan fyddwch yn pwyso ac yn dal y botwm Ochr, byddwch yn dal i weld y llithrydd POWER OFF, ond bydd yn llwyd.

Pam wnaeth Apple ddylunio'r Apple Watch fel hyn? Mae eich dyfalu cystal â fy un i!Ond o ddifrif, os oes gennych chi unrhyw feddyliau ynghylch pam na allwch chi ddiffodd eich Apple Watch wrth iddo godi tâl, byddwn i wrth fy modd yn clywed gennych chi yn yr adran sylwadau isod.

Ailosod Caled Eich Apple Watch

Os nad ydych chi'n codi tâl ar eich Apple Watch ar hyn o bryd, ceisiwch berfformio ailosodiad caled. Mae siawns bod y feddalwedd ar eich Apple Watch wedi damwain, gan ei gwneud yn anymatebol hyd yn oed pan fyddwch chi'n tapio'r arddangosfa neu'n pwyso botwm. Bydd ailosodiad caled yn troi eich Apple Watch i ffwrdd yn sydyn ac yn ôl, a all fel arfer trwsio Apple Watch wedi'i rewi .

I ailosod eich Apple Watch yn galed, pwyswch a dal y botwm Ochr a'r Goron Ddigidol ar yr un pryd. Rhyddhewch y ddau fotwm ar ôl i'r sgrin fynd yn ddu ac mae logo Apple yn ymddangos.

ailosodwch eich oriawr afal yn galed

A yw'ch Apple Watch Yn y Modd Wrth Gefn Pwer?

Llawer o'r amser, mae defnyddwyr newydd Apple Watch yn drysu pan fydd eu Apple Watch yn y modd Power Reserve. Y cyfan sy'n ymddangos yw cloc digidol yng nghornel dde uchaf y sgrin.

pam mae fy ipad yn dweud yn anabl

Gallwch chi fynd allan o'r Modd Pŵer Wrth Gefn trwy wasgu a dal y botwm Ochr nes i chi weld logo Apple ar ganol wyneb yr oriawr. Nawr nad yw eich Apple Watch bellach yn y modd Power Reserve, gallwch ei gau i lawr fel arfer cyn belled nad yw'n codi tâl.

Dileu'r Holl Gynnwys a Gosodiadau Ar Apple Watch

Fel y soniais yn gynharach, mae'n bosibl bod problem feddalwedd wedi damwain eich Apple Watch, gan eich atal rhag gallu ei ddiffodd. Mae'n debyg bod ailosodiad caled wedi datrys y broblem dros dro, ond mae bron yn sicr yn mynd i ddod yn ôl.

I ddatrys problem feddalwedd ddyfnach, byddwn yn dileu'r cynnwys a'r gosodiadau ar eich Apple Watch. Fel y gwnaethoch ddyfalu mae'n debyg, bydd hyn yn dileu'r holl gynnwys (lluniau, cerddoriaeth, apiau) ar eich Apple Watch ac yn ailosod ei holl leoliadau i ddiffygion ffatri.

I'r holl gynnwys a gosodiadau ar eich Apple Watch, agorwch y Gwylio app ar eich iPhone, yna tap Cyffredinol -> Ailosod . Yna, tap Dileu Cynnwys Apple Watch a Gosodiadau a chadarnhewch yr ailosodiad pan fydd y rhybudd cadarnhau yn ymddangos ar waelod yr arddangosfa.

Ar ôl dileu eich cynnwys a'ch gosodiadau Apple Watch, bydd yn rhaid i chi ei baru â'ch iPhone unwaith eto. Os yn bosibl, peidiwch ag adfer o gefn Apple Watch - efallai y byddwch chi'n rhoi'r broblem yn syth yn ôl ar eich Apple Watch!

Atgyweirio Eich Apple Watch

Mae hefyd yn bosibl na fydd eich Apple Watch yn diffodd oherwydd problem caledwedd. Os ydych chi wedi gollwng eich Apple Watch yn ddiweddar ar wyneb caled, neu os yw wedi bod yn agored i ormod o ddŵr, mae'n bosibl bod ei gydrannau mewnol wedi'u difrodi'n ddifrifol.

Trefnwch apwyntiad a mynd â'ch Apple Watch i'ch Apple Store lleol a gweld beth allan nhw ei wneud i chi. Os yw'ch Apple Watch wedi'i amddiffyn gan AppleCare, efallai y gallwch ei atgyweirio am ddim.

Mae'ch Apple Watch Yn Troi!

Rydych chi wedi datrys y broblem yn llwyddiannus ac mae'ch Apple Watch yn diffodd eto. Nawr eich bod chi'n gwybod pam nad yw'ch Apple Watch wedi diffodd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r wybodaeth hon ar gyfryngau cymdeithasol gyda'ch teulu a'ch ffrindiau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich Apple Watch, mae croeso i chi eu gofyn yn yr adran sylwadau isod!