A yw cau apiau iPhone yn syniad drwg? Na, a dyma pam.

Cerrar Las Aplicaciones De Iphone Es Una Mala Idea

Cliciwch ddwywaith ar y botwm Cartref a newid eich apiau ar draws brig y sgrin: A yw'n syniad da neu'n syniad gwael? Bu rhywfaint o ddryswch yn ddiweddar ynghylch a yw cau eich apiau iPhone a iPad yn ddefnyddiol neu'n niweidiol, yn enwedig o ran effaith hyn ar fywyd batri. Rwyf wedi dweud erioed ei fod yn syniad da: Caewch eich ceisiadau yw blaen rhif 4 fy erthygl ar sut i arbed batri ar iPhone .

Yn yr erthygl hon, egluraf ichi Pam y gall cau eich apiau fod yn ddefnyddiol ar gyfer bywyd batri eich iPhone , Byddaf yn darparu dyfyniadau o ddogfennaeth datblygwr Apple i'w gefnogi a byddaf yn cynnwys ychydig enghreifftiau prawf y byd go iawn Fe wnes i gydag Apple Developer Tools a fy iPhone.Pan fyddaf yn ysgrifennu, rwyf am i'r wybodaeth a roddaf fod yn ddefnyddiol ac yn hawdd ei deall pawb . Fel rheol, nid wyf yn mynd yn rhy dechnegol, oherwydd mae fy mhrofiad o weithio mewn Apple Store wedi dangos hynny i mi mae llygaid pobl yn dechrau gwydro drosodd pan ddechreuaf siarad am y prosesau , Amser CPU Y. cylch bywyd y cais .pam mae llinell wen ar fy sgrin iphone

Caewch yr app iPhoneYn yr erthygl hon, byddwn yn cloddio ychydig yn ddyfnach i mewn sut mae apiau'n gweithio felly gallwch chi wneud penderfyniad hyddysg ynghylch a yw cau eich apiau iPhone neu iPad yn iawn i chi. Yn gyntaf, byddwn yn siarad am cylch bywyd y cais , sy'n disgrifio'r hyn sy'n digwydd o'r eiliad y byddwch chi'n agor cais nes iddo gau a chlirio ei hun o'r cof.Cylch Bywyd y Cais

Mae yna bump dywed y cais sy'n ffurfio cylch bywyd cais. Mae'r holl apiau ar eich iPhone yn un o'r taleithiau hyn ar hyn o bryd, ac mae'r mwyafrif yn nhalaith ddim yn rhedeg . Mae'r Dogfennaeth Datblygwr Apple mae pob un yn esbonio:

Siopau tecawê allweddol

 • Pan bwyswch y botwm Cartref i adael cais, mae'n mynd i gyflwr ail awyren neu dod i ben .
 • Pan fyddwch chi'n clicio ddwywaith ar y botwm Cartref ac yn newid app allan o ben y sgrin, mae'r ap yn cloi i fyny. yn cau ac yn mynd i'r wladwriaeth Ddim yn rhedeg .
 • Mae'r wladwriaeth gelwir y cais hefyd yn moddau.
 • Ceisiadau yn y modd cefndir yn dal i redeg a draenio'r batri, ond mae apiau yn y modd dod i ben ddim.

Ceisiadau Swipe i Fyny: Agos neu Llu'r Heddlu?

Er mwyn clirio rhywfaint o ddryswch ynglŷn â therminoleg, pan fyddwch chi'n clicio ddwywaith ar y botwm Cartref ar eich iPhone ac yn newid ap ar draws top y sgrin, rydych chi cau y cais. Grym yn cau mae cais yn broses wahanol yr wyf yn bwriadu ysgrifennu amdani mewn erthygl yn y dyfodol.Erthygl gefnogaeth Apple ar Amldasgio iOS cadarnhewch hyn:

“I gau cais, cliciwch ddwywaith ar y botwm Start i weld cymwysiadau a ddefnyddiwyd yn ddiweddar. Yna swipe i fyny ar yr app rydych chi am ei gau ”.

Pam Ydyn ni'n Cau Ein Ceisiadau?

Yn fy erthygl ar sut i arbed batri ar iPhone , Dwi wedi dweud hyn erioed:

“Unwaith y dydd neu ddau, mae’n syniad da cau eich ceisiadau. Mewn byd perffaith, ni fyddai byth yn rhaid i chi wneud hyn ac ni fydd y mwyafrif o weithwyr Apple byth yn dweud y dylech chi ... Mae llawer o broblemau draen batri yn digwydd pan mae'n debyg bod cais wedi cau, ond nid yw. Yn lle, mae'r app yn mynd i'r cefndir ac mae batri eich iPhone yn draenio heb i chi ei wybod. '

Yn fyr, y rheswm prifathro pam yr wyf yn argymell cau eich ceisiadau atal batri rhag draenio pan nad yw ap yn rhedeg ymlaen cefndir neu ni wn atal fel y dylai. Yn fy erthygl ar pam mae iPhones yn poethi , Rwy'n cymharu CPU eich iPhone (uned brosesu ganolog ymennydd y llawdriniaeth) ag injan car:

Os byddwch chi'n camu ar y pedal yn llawn am gyfnod estynedig o amser, mae injan eich car yn gorboethi ac yn defnyddio llawer o nwy. . Os yw CPU iPhone yn gwthio i 100% am gyfnod estynedig o amser, mae'r iPhone yn gorboethi ac mae'r batri'n draenio'n gyflym.

Mae pob cais yn defnyddio CPU eich iPhone. Yn nodweddiadol, mae app yn defnyddio llawer o bŵer CPU am eiliad neu ddau pan gaiff ei agor, yna mae'n mynd i mewn i fodd pŵer is wrth i chi ei ddefnyddio. Pan fydd ap yn damweiniau, mae CPU yr iPhone yn aml yn mynd yn sownd ar 100%. Pan fyddwch yn cau eich ceisiadau, byddwch yn sicrhau nad yw hyn yn digwydd oherwydd bod y cais yn dychwelyd i'r ddim statws rhedeg .

A yw'n Niweidiol Cau Cais?

Yn hollol ddim. Yn wahanol i lawer o raglenni ar eich Mac neu'ch PC, nid yw cymwysiadau iPhone yn aros ichi glicio 'Cadw' i arbed eich data. Mae'r dogfennaeth datblygwr Mae Apple yn pwysleisio pwysigrwydd bod apiau'n barod i gau yng nghyffiniau llygad:

“Rhaid i geisiadau fod yn barod ar gyfer cau i lawr ar unrhyw adeg ac ni ddylent aros i ofyn am gau i arbed data defnyddwyr neu gyflawni tasgau beirniadol eraill. Mae cau i lawr a gychwynnir gan system yn rhan arferol o gylch bywyd cymhwysiad '.

Pryd ti rydych chi'n cau cais, hefyd:

“Yn ogystal â’r system yn terfynu eu cymhwysiad, gall y defnyddiwr derfynu ei gais yn benodol drwy’r rhyngwyneb defnyddiwr amldasgio. Mae cau i lawr a gychwynnir gan y defnyddiwr yn cael yr un effaith â chau cais wedi'i atal dros dro. '

Y Ddadl yn Erbyn Cau Apps iPhone ac iPad

Mae dadl yn erbyn cau eich ceisiadau, ac mae'n seiliedig ar ffeithiau. Fodd bynnag, mae'n seiliedig ar a gweledigaeth gyfyngedig iawn o'r ffeithiau. Dyma'r hiraf a'r byrraf:

sut i gael iphone yn y modd dfu
 • Mae'n cymryd mwy o rym i agor app o'r wladwriaeth ddim yn rhedeg hynny i'w ailddechrau o gyflwr cefndir neu dod i ben . Mae hyn yn hollol wir .
 • Mae Apple yn mynd i drafferth mawr i sicrhau bod system weithredu'r iPhone yn rheoli cof yn effeithlon, gan leihau faint o fatri y mae apiau'n ei ddefnyddio wrth adael llonydd. ail awyren neu mewn gwladwriaeth dod i ben . Mae hyn yn wir hefyd.
 • Rydych chi'n gwastraffu bywyd batri os byddwch chi'n cau'ch apiau oherwydd mae'n cymryd mwy o bwer i agor apiau iPhone o'r dechrau nag y mae'r system weithredu yn ei ddefnyddio i'w hailddechrau o'r cefndir a'r wladwriaeth ataliedig. Weithiau mae'n wir.

Gadewch i ni edrych ar y niferoedd

Mae datblygwyr yn aml yn defnyddio'r Amser CPU i fesur faint o ymdrech y mae iPhone wedi'i roi i gyflawni tasgau, oherwydd gall gael effaith uniongyrchol ar fywyd batri. Defnyddiais offeryn datblygwr Apple o'r enw Offerynnau i fesur effaith cymwysiadau amrywiol ar CPU fy iPhone.

Gadewch i ni ddefnyddio'r app Facebook fel enghraifft:

 • Mae agor yr app Facebook o'r wladwriaeth segur yn defnyddio oddeutu 3.3 eiliad o amser CPU.
 • Mae cau unrhyw gais yn ei glirio o'r cof ac yn ei ddychwelyd i'r cyflwr dim rhedeg ac yn defnyddio dim amser CPU yn ymarferol, dywedwch 0.1 eiliad.
 • Mae pwyso'r botwm Cartref yn rhoi'r app Facebook yn y cyflwr cefndir ac yn defnyddio tua 0.6 eiliad o amser CPU.
 • Mae ailddechrau'r app Facebook o'r wladwriaeth gefndirol yn defnyddio tua 0.3 eiliad o amser CPU.

Felly os ydych chi'n agor yr app Facebook o'r wladwriaeth nad yw'n rhedeg (3.3), ei gau (0.1), a'i ailagor o'r wladwriaeth nad yw'n rhedeg (3.3), mae'n defnyddio 6.7 eiliad o amser CPU. Os byddwch chi'n agor yr app Facebook o'r wladwriaeth nad yw'n rhedeg, pwyswch y botwm cartref i'w anfon i'r cefndir (0.6) a'i ailddechrau o'r cefndir (0.3), rydych chi'n ei ddefnyddio 4.1 eiliad o amser CPU.

Waw! Yn yr achos hwn, mae cau'r rhaglen Facebook ac ailagor y mae'n ei ddefnyddio 2.6 eiliad mwy o amser CPU. Trwy adael yr app Facebook ar agor, rydych chi wedi defnyddio tua 39% yn llai o egni!

A'r enillydd yw…

Ddim mor gyflym! Mae angen inni edrych y llun mawr i gael asesiad mwy cywir o'r sefyllfa.

Rhoi'r Defnydd o Ynni mewn Persbectif

Mae 39% yn ymddangos fel llawer, a Mae'n , nes i chi sylweddoli pa mor anfeidrol o fach yw maint y pŵer yr ydym yn siarad amdano o'i gymharu â'r pŵer y mae'n ei gymryd i ddefnyddio'ch iPhone. Mae'r ddadl yn erbyn cau eich apiau yn swnio'n wych nes i chi sylweddoli hynny mae hynny'n seiliedig ar ystadegyn nad oes ots.

Fel yr ydym wedi trafod, byddwch yn arbed 2.6 eiliad o amser CPU os byddwch yn gadael y rhaglen Facebook ar agor yn lle ei gau. Ond faint o bŵer mae'r app Facebook yn ei ddefnyddio pan fyddwch chi'n ei ddefnyddio?

Fe wnes i sgrolio trwy fy newyddion am 10 eiliad a defnyddio 10 eiliad o amser CPU, neu 1 eiliad o amser CPU yr eiliad y defnyddiais yr app. Ar ôl 5 munud o ddefnyddio'r app Facebook, byddai wedi defnyddio 300 eiliad o amser CPU.

Hynny yw, byddai'n rhaid ichi agor a chau'r app Facebook 115 gwaith i effeithio cymaint â 5 munud ar fywyd batri. o ddefnydd o'r cymhwysiad Facebook. Beth mae hyn yn ei olygu yw:

Peidiwch â phenderfynu a ddylech gau eich apiau ai peidio ar sail ystadegyn dibwys. Seiliwch eich penderfyniad ar yr hyn sydd orau i'ch iPhone.

Ond nid dyna'r unig reswm y mae cau eich apiau yn syniad da. Gadewch i ni symud ymlaen ...

Defnydd CPU Araf a Steady yn y Modd Cefndir

Pan fydd app yn mynd i mewn i'r modd cefndir, mae'n parhau i ddefnyddio pŵer batri hyd yn oed pan fydd eich iPhone wedi'i gloi yn eich poced. Mae fy mhrawf app Facebook yn cadarnhau bod hyn yn digwydd hyd yn oed pan fydd diweddariad ap cefndir yn anabl .

Ar ôl cau'r rhaglen Facebook, parhaodd i ddefnyddio'r CPU hyd yn oed pan oedd yr iPhone i ffwrdd. Dros gyfnod o funud, defnyddiodd 0.9 eiliad o amser CPU ychwanegol. Ar ôl tri munud, byddai gadael yr app Facebook ar agor yn ei fwyta mwy egni nag y byddai'n ei ddefnyddio pe byddem yn ei gau ar unwaith ac yna'n ei ailagor.

Moesol y stori yw hyn: Os ydych chi'n defnyddio ap bob ychydig funudau, peidiwch â'i gau bob tro rydych chi'n ei ddefnyddio. Os ydych chi'n ei ddefnyddio yn llai aml, mae'n syniad da cau'r app.

I fod yn deg, mae llawer o apiau'n mynd yn syth o'r modd cefndir i'r modd cysgu, ac yn y modd cysgu, nid yw'r apiau'n defnyddio pŵer o gwbl. Fodd bynnag, nid oes unrhyw ffordd i ddweud pa apiau sydd yn y modd cefndir, felly rheol bawd dda yw eu cau i gyd . Cofiwch, faint o egni mae'n ei gymryd i agor cais o'r dechrau yn torri o'i gymharu â faint o egni y mae'n ei gymryd defnyddio y cais.

Problemau Meddalwedd yn Digwydd Trwy'r Amser

Mae apiau IPhone yn chwalu yn amlach nag y byddech chi'n ei feddwl. Mae'r fwyaf mae bygiau meddalwedd yn fân ac nid ydynt yn achosi unrhyw sgîl-effeithiau amlwg. Mae'n debyg eich bod wedi sylwi arno o'r blaen:

Rydych chi'n defnyddio ap, ac yn sydyn mae'r sgrin yn fflachio ac rydych chi'n ôl i'r sgrin gartref. Dyma beth sy'n digwydd pan fydd ceisiadau'n chwalu.

Gallwch hefyd weld y damweiniau mewngofnodi Gosodiadau> Preifatrwydd> Dadansoddiad a gwelliannau> Data dadansoddi.

Nid yw'r rhan fwyaf o glitches meddalwedd yn destun pryder, yn enwedig os ydynt yn cau eich ceisiadau. Yn aml, dim ond o'r dechrau y mae angen cychwyn cymhwysiad sydd â phroblem meddalwedd.

sut mae blocio fy rhif ar iphone

Enghraifft o Broblem Meddalwedd Cyffredin

Rydych chi wedi gorffen bwyta brecwast ac rydych chi'n sylwi bod batri eich iPhone wedi'i ddisbyddu 60%. Yn ystod brecwast, gwnaethoch wirio'ch e-bost, gwrando ar gerddoriaeth, ochneidio am falans eich cyfrif banc, gwylio sgwrs TED, fflipio trwy Facebook, trydar, a gwirio'r sgôr o'r gêm bêl-fasged neithiwr.

Trwsio Cais Crashing

Cofiwch y gall cais damwain achosi i'r batri ddraenio'n gyflym a gall cau'r cais ei drwsio, ond nid ydych chi'n gwybod sydd cais yn achosi'r broblem. Yn yr achos hwn (ac mae hyn yn real), mae'r cymhwysiad TED yn defnyddio'r CPU lawer er nad wyf yn defnyddio fy iPhone. Gallwch ddatrys y broblem mewn dwy ffordd:

 1. Cysylltwch eich cyfrifiadur â Mac, ei lawrlwytho a'i osod Xcode yn Offerynnau , galluogi eich iPhone i'w ddatblygu, sefydlu prawf arfer i archwilio'r prosesau unigol sy'n rhedeg ar eich iPhone, eu graddio yn ôl defnydd CPU, a chau'r app sy'n achosi i'ch CPU aros hyd at sbardun 100%.
 2. Caewch eich ceisiadau.

Rwy'n dewis opsiwn 2 100% o'r amser ac rwy'n geek. (Lluniais y wybodaeth ar gyfer yr erthygl hon gan ddefnyddio opsiwn 1) Mae ailagor eich apiau o'r wladwriaeth nad yw'n rhedeg yn defnyddio mwy o bwer nag eu hagor o'r cefndir neu'r cyflwr cysgu, ond mae'r gwahaniaeth yn ddibwys o'i gymharu â'r defnydd pŵer sylweddol sy'n digwydd pan fydd cais yn gwneud hynny. damweiniau.

Pam fy mod i'n meddwl bod cau'ch ceisiadau yn syniad da

 1. Hyd yn oed os byddwch chi'n cau'ch apiau bob tro y byddwch chi'n eu defnyddio, ni fyddwch chi'n gweld gwahaniaeth ym mywyd y batri oherwydd bod maint y pŵer y mae'n ei gymryd i agor app yn ddibwys o'i gymharu â faint o bŵer sydd ei angen i ddefnyddio'r app.
 2. Mae apiau sy'n rhedeg yn y modd cefndir yn parhau i ddefnyddio pŵer pan nad ydych chi'n defnyddio'ch iPhone, ac mae hynny'n adio trwy gydol y dydd.
 3. Mae cau eich apiau yn ffordd dda o osgoi problemau meddalwedd difrifol a all achosi i batri eich iPhone ddraenio. yn gyflym iawn .

Caewch yr Erthygl hon

Mae'r erthygl hon yn fwy manwl na'r erthyglau rwy'n eu hysgrifennu fel arfer, ond rwy'n gobeithio ei bod yn ddiddorol a'ch bod wedi dysgu rhywbeth newydd am sut mae cymwysiadau'n rhedeg ar eich iPhone. Rwy'n cau fy apiau sawl gwaith y dydd, ac mae hynny'n helpu fy iPhone i redeg mor llyfn â phosib. Yn seiliedig ar brofi a fy mhrofiad uniongyrchol o weithio gyda channoedd o iPhones fel technegydd Apple, gallaf ddweud yn ddiogel bod cau eich apiau yn ffordd dda o arbed batri iPhone.

Diolch am ddarllen, a chofiwch ddychwelyd y ffafr,
David P.