Rhif 23 Ystyr Yn Y Beibl

Number 23 Meaning Bible

Ystyr y rhif 23

Beth yw ystyr rhif 23. Ydych chi'n gwybod beth mae'r rhif tri ar hugain yn ei olygu? Ni fydd gan y rhif 23 i lawer unrhyw ystyr, ond i eraill fel gwyddonwyr, ymchwilwyr, a selogion chwaraeon (pêl-fasged), mae iddo ystyr. Os ydym yn canolbwyntio ar rifyddiaeth, dylid nodi hynny 2. 3 yn rhif cyfriniol sy'n perthyn i rifau Kabbalistaidd (sydd ag ystyr ddirgel neu gyfrinachol) ac y byddaf yn awr yn eich datgelu.

Beth mae 23 yn ei olygu mewn rhifyddiaeth

23 rhifyddiaeth. O fewn gwyddoniaeth rhifyddiaeth, mae'r rhif 23 yn gysylltiedig â newidiadau, teithio, symudiadau, gweithredu a rhyddid. Os ydym yn lleihau i un digid, mae tri ar hugain yn rhoi 5 i ni, rhif sy'n symbol o fywiogrwydd, rhyddid, antur, dadleuon a dadleuon.

Ystyr 23 yn y Beibl

Nid yw'r Beibl yn dianc o'r digid 23 ac mae'n ymddangos sawl gwaith. Roedd ei ymddangosiad cyntaf yn yr Hen Destament, lle credir bod gan Adda ac Efa gyfanswm o 23 merch . Mae apparition arall yn adnod 23 o bennod gyntaf Genesis, lle eglurir marwolaeth Sarah, gwraig Abraham.

Mae'r Salmau yn set o farddoniaeth grefyddol Hebraeg, cyfanswm o 5, a defnyddir y term ei hun (Salm) i enwi cyfansoddiad sy'n cael ei ganu i ganmol dewiniaeth. Y salm fwyaf adnabyddus yw'r 2. 3 sy'n dwyn y teitl, Yr Arglwydd yw fy mugail .

Rhif 23 mewn chwaraeon

I lawer, mae'r rhif 23 yn gysylltiedig â'r sêr chwaraeon, a'r mwyaf adnabyddus a chysylltiedig â'r digid hwn yw Michel Jordan. Ni ddewisodd seren ddiamheuol y Teirw 23 oherwydd hwn oedd ei hoff rif. Yn dal i fod, roedd yn fater teuluol pan benderfynodd ei frawd hŷn Larry aros yn rhif 45, ei ffefryn fel Jordan’s, a phenderfynodd Michael gadw hanner 45 a dewis 23 o’r diwedd.

Athletwyr llwyddiannus eraill sydd wedi gwisgo neu sydd yn rhif 23 ar eu cefnau yn eu priod chwaraeon yw:

 • Marshawn Lynch (Biliau Byfflo) - Pêl-droed Americanaidd
 • Ron Artest (Indiana Pacers) - Pêl-fasged
 • Mark Aguirre (Detroit Pistons) - Pêl-fasged
 • David Beckham (Real Madrid a Galaxy) - Pêl-droed
 • LeBron James (Cleveland Cavaliers) - Pêl-fasged
 • Ryne Sandberg (Cybiau Chicago) - Pêl-fas

Ystyr 23 yn ein bywyd

Mae'r rhif 23 bob amser wedi bod yn gysylltiedig â digwyddiadau hanfodol ac anecdotaidd ein bywydau fel mae'n digwydd yn ymosodiad trasig Efrog Newydd i'r gefell tyrau a ddigwyddodd ar Fedi 11, 2001, sydd, os ydym yn ychwanegu digidau'r dyddiad, yn ychwanegu 23. Fodd bynnag, nid oes ganddo unrhyw berthynas ers i'r amser gael ei ddewis ar hap.

Mae yna ystyron eraill i'r nifer yng ngwahanol ddisgyblaethau ein bywyd, ac ar hyn o bryd byddwch chi'n gallu gwybod:

Ystyr y rhif 23 i wyddonwyr

Ar gyfer y byd gwyddonol, mae'r nifer hwn yn arwyddocaol gan fod pob un ohonom wedi'i nodi y tu mewn. Er ei fod yn ymddangos yn gelwydd, rwy'n credu y byddwch chi'n synnu at yr hyn rydych chi'n mynd i'w ddarllen, a byddwch chi'n sylweddoli pwysigrwydd 23 mewn bodau dynol. Rhag ofn nad ydych chi'n gwybod, mae gan y corff dynol 23 fertebra, mae'r DNA sydd gennym wedi'i rannu'n 23 pâr o gromosomau, a'r pâr 23 yn union sy'n diffinio rhyw pobl. Chwilfrydedd arall ein corff yw bod y gwaed yn cymryd cyfanswm o 23 eiliad i deithio trwy ein lledr; fel y gwelwch, mae'r rhifau 23 yn cael eu hailadrodd sawl gwaith, felly ni ddylem ei ddirmygu a gwybod ei bwysigrwydd ar y lefel wyddonol.

Chwilfrydedd gwyddonol arall yw bod echel y ddaear yn tueddu yn union 23.5 gradd, lle mae cyfanswm y ddau ddigid o'r rhif dau ddeg tri (2 + 3) yn gyfanswm o 5, y ffigurau sy'n ffurfio'r graddau o union ogwydd.

Chwilfrydedd arall o'r rhif 23

Fel yr ydym eisoes wedi crybwyll, mae gan y tri ar hugain sawl ystyr a unigryw dehongliadau yn ôl credoau pob un. Eto i gyd, mae yna sawl cyd-ddigwyddiad sy'n sicr o'ch synnu a lle mae'r digid hwn yn ymddangos:

 • Y llyfr Datguddiad Sant Ioan, lle darganfyddir y Datguddiadau, yw llyfr olaf y Testament Newydd ac mae'n cynnwys 22 o benodau, ac rydyn ni'n gwybod sut mae'n gorffen yn drychinebus.
 • Rydyn ni i gyd yn gwybod mai nifer y bwystfil yw 666, ac os ydyn ni'n rhannu'r ddau ddigid sy'n colur tri ar hugain (2/3 = 0.666), rydyn ni'n cael y rhif 666.
 • Mae'r llythyren W yn y trydydd safle ar hugain yn yr wyddor Ladin ac yn union y llythyren sy'n gysylltiedig â satan.
 • Fel y gwelsom uchod, mae ychwanegu'r rhifau sy'n rhan o ddyddiad yr ymosodiad i'r ddau dwr dau wely yn NY yn rhoi 23 ac mae'r un peth yn digwydd os ydym yn ychwanegu lleoliad llythrennau cyntaf adeilad Canolfan Masnach y Byd: - Byd -> W safle 23
 • - Masnach -> T safle 20
 • - Canolfan -> safle C 3Sumanos safle'r T + C = 23
 • Chwilfrydedd arall yw'r amser pan fydd y Bachgen bach gollyngwyd bom ar Hiroshima, a oedd am 8:15 p.m. Amser Japaneaidd. Os ydym yn ychwanegu digidau'r awr honno, nid yw'n rhoi rhif 23.

Cynnwys