Sut i Archebu Yr iPhone 11 [Verizon, AT&T, Sprint, T-Mobile]How Order Iphone 11 Verizon

Disgwylir i Apple ryddhau'r iPhone 11 ar Fedi 10, 2019. Disgwylir i'r ffôn hwn fod yr iPhone mwyaf datblygedig yn dechnolegol Apple hyd yma, ac rydym yn gwybod y byddwch chi am gael gafael ar un cyn gynted ag y gallwch.Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch sut i archebu'r iPhone 11, iPhone 11 Pro, ac iPhone 11 Pro Max ar Verizon, AT&T, Sprint, a T-Mobile . Byddaf hefyd yn siarad am rai o nodweddion yr iPhone newydd hwn fel eich bod chi'n gwybod yn union beth rydych chi'n ei gael!Tabl Cynnwys

   1. Verizon
   2. AT&T
   3. Sbrint
   4. T-Symudol
   5. Uwchraddio Rhaglenni
   6. Gollyngiadau a Sibrydion iPhone 11
   7. Sefydlu Eich iPhone Newydd
   8. Beth i'w Wneud â'ch Hen iPhone

Gwefan Verizon a dewis pa ffôn rydych chi am ei archebu. Yna, dewiswch eich model, lliw a chynllun talu. Yn olaf, cliciwch Gorchymyn .

Os nad ydych yn siŵr pa un i'w gael, edrychwch ar ein manwl Cymhariaeth iPhone 11 .Archebwch yr iPhone 11, 11 Pro, neu 11 Pro Max Ar AT&T

Ewch i'r Tudalen ffôn AT&T a dewiswch yr iPhone newydd yr hoffech ei archebu. Dewiswch eich maint storio dymunol, lliw a chynllun prisio, yna cliciwch Gorchymyn .

Edrychwch ar ein cymhariaeth fanwl â dysgu mwy am yr iPhones newydd .

Archebwch yr iPhone 11, 11 Pro, neu 11 Pro Max On Sprint

Mynd i Gwefan Sprint’s a dewis yr iPhone 11, 11 Pro, neu 11 Pro Max. Dewiswch eich dewis liw, amrywiad storio, a chynllun prisio. Os ydych chi'n masnachu yn eich ffôn cyfredol, efallai y gallwch chi arbed rhywfaint o arian hefyd!Cael gwell syniad o pa iPhone 11 sydd orau i chi trwy edrych ar ein cymhariaeth.

Archebwch yr iPhone 11, 11 Pro, neu 11 Pro Max Ar T-Mobile

Mynd i Gwefan T-Mobile a dewis yr iPhone newydd yr hoffech ei archebu. Dewiswch y specs sy'n well gennych, yna cliciwch Gorchymyn .

Ydych chi'n Gymwys i gael Uwchraddio?

Os ydych chi'n tanysgrifiwr i Raglen Uwchraddio iPhone Apple, gallwch gael yr iPhone 11, 11 Pro, neu 11 Pro Max os ydych chi wedi talu'r balans sy'n weddill ar eich iPhone XS cyfredol, iPhone XS Max, neu iPhone XR.

Ymweld Gwefan Apple’s a chlicio Gwiriwch Uwchraddio Cymhwyster i weld a allwch chi uwchraddio i'r iPhone mwyaf newydd.

Yn ogystal, mae gan lawer o gludwyr diwifr raglenni uwchraddio iPhone. Edrychwch ar ein herthyglau i weld a ydych chi'n gymwys i gael uwchraddiad iPhone!

Nodweddion a Gollyngiadau iPhone 11

A wnaethoch chi golli'r Digwyddiad Apple? Edrychwch ar ein crynodeb pum munud o bopeth sydd angen i chi ei wybod am yr iPhone 11, iPhone 11 Pro, ac iPhone 11 Pro Max!

A fydd porthladdoedd USB-C gan yr iPhone 11?

Na, ni fydd porthladdoedd USB-C ar yr iPhone 11, 11 Pro, ac 11 Pro Max. Mae Apple yn glynu gyda'r porthladd Mellt - am y tro.

A fydd gan yr iPhone 11 5G?

Na, ni fydd iPhone newydd sydd â chydnawsedd 5G. Ac mae hynny'n iawn! Mae 5G yn dal yn ei fabandod ac nid yw ar gael bron ym mhobman. Ni fyddai 5G iPhone 11 yn werth y tag pris.

A fydd gan yr iPhone 11 ric?

Oes, mae gan yr iPhone 11, 11 Pro, ac 11 Pro Max yr un. Mae'r rhic hwn yn gartref i'r camera blaen yn ogystal â'r synwyryddion sy'n ofynnol i wneud i Face ID weithio. Edrychwch ar ein herthygl arall i dysgu mwy am ric yr iPhone !

A fydd gan yr iPhone 11 ID Cyffwrdd?

Na, nid oes gan yr iPhone 11, 11 Pro, ac 11 Pro Max ID Cyffwrdd. Bydd gan y ffonau hyn Face ID o hyd.

A fydd yr iPhone 11 yn dod gydag AirPods?

Na, nid yw'r iPhone 11, 11 Pro, ac 11 Pro Max yn dod gydag AirPods, clustffonau Bluetooth mwyaf poblogaidd Apple. Gallwch chi gael pâr o AirPods ar Amazon am $ 149.99.

A fydd Botwm Cartref gan yr iPhone 11?

Na, nid oes botwm cartref ar yr iPhones newydd.

Symud Gwybodaeth i'ch iPhone Newydd

Mae tair ffordd wahanol i fudo data o'ch hen iPhone i'ch un newydd: Cychwyn Cyflym, iCloud, ac iTunes. Cyn mudo, mae yna ychydig o bethau i'w gwneud yn gyntaf.

Anobaith Eich Apple Watch o'ch Hen iPhone

Trwy anobeithio'ch Apple Watch o'ch hen iPhone, byddwch yn rhydd i baru'ch Apple Watch â'ch iPhone newydd pan fydd yn cyrraedd.

Agorwch yr app Gwylio a thapio ar eich Apple Watch ar frig y sgrin. Tapiwch y botwm Gwybodaeth wrth ymyl eich oriawr, yna tapiwch Anobaith Apple Watch .

Arbedwch copi wrth gefn o'ch hen iPhone

Rydym yn argymell arbed copi wrth gefn o'r wybodaeth ar eich hen iPhone rhag ofn i rywbeth fynd o'i le yn ystod y broses fudo i'ch un newydd. Edrychwch ar ein herthyglau eraill i ddysgu sut i wneud hynny gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone i iTunes neu iCloud .

Symudwch eich Cerdyn SIM i'ch iPhone Newydd

Os ydych chi'n mynd i gadw'ch cerdyn SIM, nawr yw'r amser i'w drosglwyddo i'ch ffôn newydd. Os ydych chi'n newid cludwyr diwifr, neu os yw'ch cludwr diwifr yn anfon un newydd atoch chi, gallwch hepgor y cam hwn.

Yn gyntaf, cydiwch offeryn ejector cerdyn SIM neu glip papur wedi'i sythu allan. Pwyswch ef i dwll yn yr hambwrdd cerdyn SIM i pop agor yr hambwrdd. Tynnwch y cerdyn SIM o'r hambwrdd, yna gwthiwch yr hambwrdd gwag yn ôl i'ch iPhone.

Agorwch yr hambwrdd SIM ar eich iPhone newydd a rhowch eich cerdyn SIM y tu mewn. Nawr rydych chi i gyd yn barod ac yn barod i fynd!

Sefydlu Eich iPhone Newydd Gyda Chychwyn Cyflym

Cychwyn Cyflym yw'r ffordd hawsaf o sefydlu'ch iPhone newydd. Trowch ar eich iPhone newydd a'i ddal yn agos at eich hen iPhone. Arhoswch am y Sefydlu iPhone Newydd yn brydlon i ymddangos ar eich iPhone.

Bydd animeiddiad yn ymddangos ar eich iPhone newydd sy'n edrych fel cylch glas. Daliwch eich hen iPhone dros eich iPhone newydd tan y Gorffen Ar iPhone Newydd prydlon yn ymddangos. Efallai y bydd yn rhaid i chi nodi cod post eich hen iPhone hefyd.

O'r fan hon, byddwch chi'n mynd trwy'r broses sefydlu safonol gyda'ch iPhone newydd. Mae hyn yn cynnwys sefydlu Face ID neu Touch ID, mewngofnodi i'ch ID Apple, a mwy.

sim iphone annilys 6 verizon

Sefydlu Eich iPhone Newydd Gyda iCloud

I sefydlu'ch iPhone newydd o gefn wrth gefn iCloud, tapiwch Adfer O copi wrth gefn iCloud ar y ddewislen Apps & Data yn ystod y broses setup.

Nesaf, fe'ch anogir i fewngofnodi i iCloud gan ddefnyddio'ch ID Apple. Dewiswch y copi wrth gefn iCloud yr hoffech chi adfer ohono - mae'n debyg mai hwn yw'r un mwyaf diweddar i chi ei greu!

Sefydlu Eich iPhone Newydd Gyda iTunes

I sefydlu'ch iPhone newydd o gefn wrth gefn iTunes, tap Adfer O iTunes Backup ar y ddewislen Apps & Data yn ystod y broses sefydlu.

Cysylltwch eich iPhone newydd â chyfrifiadur sy'n rhedeg iTunes gan ddefnyddio cebl Mellt. Cliciwch ar eicon yr iPhone ger cornel chwith uchaf y sgrin.

Cliciwch Adfer y copi wrth gefn a dewiswch y copi wrth gefn iTunes yr hoffech chi adfer eich iPhone newydd ag ef. Cadwch eich iPhone wedi'i blygio i'ch cyfrifiadur wrth i'r copi wrth gefn gael ei adfer ar eich iPhone newydd.

Beth i'w Wneud Ar ôl Derbyn Eich iPhone Newydd

Diffoddwch eich ID Apple Ar Eich Hen iPhone

Fe fyddwch chi eisiau diffodd eich ID Apple ar eich hen iPhone os ydych chi'n bwriadu ei werthu neu ei ddychwelyd fel rhan o raglen uwchraddio. Os na fyddwch yn ei ddiffodd, mae siawns y bydd y person nesaf i gael eich iPhone yn gallu cyrchu'r holl wybodaeth sy'n gysylltiedig â'ch ID Apple.

Agorwch Gosodiadau a tap ar Eich Enw ar frig y sgrin. Sgroliwch i lawr a thapio Sign Out. Yn olaf, nodwch eich cyfrinair Apple ID, yna tapiwch Diffodd.

Dileu'r Holl Gynnwys A Gosodiadau Ar Eich Hen iPhone

Mae dileu'r cynnwys a'r gosodiadau ar eich iPhone yn atal y person nesaf sy'n berchen ar eich iPhone rhag darllen eich testun, gwylio'ch lluniau, a llawer mwy.

I ddileu'r holl gynnwys a gosodiadau ar eich iPhone, agorwch Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Ailosod -> Dileu'r Holl Gynnwys a Gosodiadau .

A allaf gymryd eich archeb?

Rydych nawr yn gwybod sut i archebu'r iPhone 11 ar Verizon, AT&T, Sprint, a T-Mobile! Oes gennych chi unrhyw gwestiynau am yr iPhone 11? Gadewch sylw isod!