Mae camera fy iPhone yn ddu! Dyma'r ateb!

La C Mara De Mi Iphone Esta Negra

Roeddech chi'n ceisio cymryd yr hunlun epig hwnnw pan aeth y camera i gyd yn sydyn. Mae IPhones yn adnabyddus am fod â chamerâu anhygoel, ond nid ydyn nhw bob amser yn gweithio'n berffaith. Yn yr erthygl hon, Esboniaf beth i'w wneud pan fydd camera eich iPhone yn ddu er mwyn i chi allu trwsio'r broblem a chymryd lluniau gwych eto .

Beth ddigwyddodd?

Y peth cyntaf sy'n rhaid i ni ei wneud yw darganfod a yw'r broblem gyda chamera eich iPhone wedi'i hachosi gan feddalwedd neu galedwedd. Er bod llawer o bobl yn credu bod eu camera iPhone wedi torri, gallai glitch meddalwedd syml fod yn achosi'r broblem!Dilynwch y camau datrys problemau isod i ddarganfod a oes gan eich iPhone broblem meddalwedd neu galedwedd a thrwsio'r broblem er daioni.Gwiriwch eich Achos iPhone

Gall hyn ymddangos fel datrysiad rhy hawdd, ond gwiriwch achos eich iPhone. Os yw wyneb i waered, gallai fod y rheswm pam mae delwedd camera eich iPhone yn ddu!Tynnwch eich achos iPhone i ffwrdd ac agorwch yr app Camera. Ydy'r camera'n dal yn ddu? Os felly, nid oedd eich achos yn achosi'r broblem.

beth mae cosi eich llaw chwith yn ei olygu

Glanhewch y Lens Camera

Gall baw glocsio'r lens a throi camera eich iPhone yn ddu. Nid yw'n anodd i faw gronni ar lens y camera, yn enwedig os ydych chi'n cadw'ch iPhone yn eich poced.

Sychwch y lens yn ysgafn gyda lliain microfiber i sicrhau nad oes gweddillion ar lens y camera.Ydych chi'n defnyddio Ap Camera Trydydd Parti?

Mae Apple yn adnabyddus am fod â rhai o'r apiau adeiledig gorau. Os ydych chi wedi sylwi nad yw camera'r iPhone yn gweithio wrth ddefnyddio ap camera trydydd parti, mae'r broblem yn debygol o gael ei hachosi gan yr ap hwnnw. Mae apiau camera trydydd parti yn fwy tueddol o chwalu na'r app camera brodorol.

pan fydd yn cusanu eich talcen

Wrth dynnu lluniau neu fideos, ap camera adeiledig yr iPhone yw'r opsiwn mwyaf dibynadwy. Fodd bynnag, os ydych chi am barhau i ddefnyddio'ch app trydydd parti, mae yna un neu ddau o bethau y gallwch chi roi cynnig arnyn nhw.

Yn gyntaf, cau ac ailagor yr app camera trydydd parti. I wneud hyn, agorwch switcher yr ap trwy glicio ddwywaith ar y botwm Cartref (iPhone 8 ac yn gynharach) neu trwy droi i fyny o'r gwaelod tuag at ganol y sgrin (iPhone X ac yn ddiweddarach).

Os nad yw hynny'n gweithio, ceisiwch dynnu ac ailosod yr ap. I ddadosod app iPhone, pwyswch a dal eicon yr app yn ysgafn ar y sgrin gartref nes bod eich apiau'n dechrau symud. Tapiwch yr X ar yr app rydych chi am ei ddadosod, yna tapiwch Cael gwared .

botwm cartref ddim yn gweithio iphone 5

Agorwch yr App Store a chwiliwch am yr app i'w ailosod. Os bydd problem y camera du yn parhau, mae'n debyg y byddwch am ddod o hyd i ddewis arall neu ddefnyddio'r app camera brodorol yn unig.

Ailgychwyn eich iPhone

Bydd ailgychwyn eich iPhone yn rhoi cyfle i bob rhaglen redeg gau i lawr a dechrau eto. Weithiau gall hyn drwsio'r mater meddalwedd bach hwnnw gan achosi i'ch camera iPhone fynd yn ddu.

I ailgychwyn iPhone 8 neu'n gynharach, pwyswch a dal y botwm pŵer nes bod y geiriau'n ymddangos swipe i ddiffodd .

Os oes gennych iPhone X neu fersiwn mwy newydd, pwyswch a dal y botwm ochr a'r botwm cyfaint i lawr ar yr un pryd nes bod y botwm yn ymddangos swipe i ddiffodd .

sgam yn debygol beth yw hynny

Ni waeth pa iPhone sydd gennych, llithro'r eicon pŵer coch o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone. Arhoswch ychydig eiliadau, yna pwyswch y botwm pŵer (iPhone 8 ac yn gynharach) neu'r botwm ochr (iPhone X ac yn ddiweddarach) i droi eich iPhone yn ôl.

Ailosod pob gosodiad

Os nad yw camera eich iPhone yn gweithio o hyd, efallai y bydd mater meddalwedd dyfnach yn achosi'r broblem.

Pan fyddwch chi'n ailosod yr holl leoliadau, mae'r holl osodiadau ar eich iPhone yn cael eu dileu a'u dychwelyd i ddiffygion ffatri. Mae hyn yn cynnwys pethau fel eich cyfrineiriau Wi-Fi, dyfeisiau Bluetooth, a phapur wal sgrin gartref.

sgrin iphone 6 plws wedi'i chwalu

Agorwch yr app Gosodiadau a thapio Cyffredinol> Ailosod> Ailosod Gosodiadau . Bydd yn rhaid i chi nodi'ch cod mynediad os oes gennych un a chadarnhau'ch penderfyniad trwy dapio helo . Bydd eich iPhone yn ailgychwyn a bydd yr holl leoliadau'n cael eu hadfer i ddiffygion ffatri.

Rhowch eich iPhone yn y modd DFU

DFU (Diweddariad Cadarnwedd Dyfais) adfer yw'r adferiad mwyaf trylwyr y gallwch ei wneud i'ch iPhone. Cyn rhoi eich iPhone yn y modd DFU, byddwch chi am wneud copi wrth gefn er mwyn osgoi colli'ch holl ddata, fel eich cysylltiadau a'ch lluniau. Pan fyddwch chi'n barod, edrychwch ar ein herthygl i ddysgu sut i wneud adferiad DFU i'ch iPhone .

Opsiynau atgyweirio IPhone

Os nad oedd unrhyw un o'n camau datrys problemau meddalwedd yn gosod camera du eich iPhone, efallai y bydd angen i chi ei atgyweirio.

Os yw'ch iPhone yn dal i gael ei orchuddio gan warant, ewch ag ef i'ch Siop Afal Leol i weld a allan nhw ddatrys y broblem i chi. Rydym yn argymell gwneud apwyntiad yn gyntaf i sicrhau bod rhywun ar gael pan gyrhaeddwch i'ch helpu.

Os nad yw'ch iPhone o dan warant, rydym yn argymell yn fawr Pwls . Bydd y gwasanaeth atgyweirio hwn yn anfon technegydd ardystiedig ble bynnag yr ydych mewn cyn lleied ag awr.

Gallai prynu ffôn newydd hefyd fod yn opsiwn rhatach na thalu am atgyweiriad drud. gweld y Offeryn cymharu ffôn UpPhone i ddod o hyd i'r prisiau gorau ar ffonau gan Apple, Samsung, Google a mwy. Rydyn ni yma i'ch helpu chi i ddod o hyd i'r bargeinion ffôn symudol gorau gan bob cludwr, i gyd mewn un lle.

Rydych chi'n barod i beri!

Gyda chamera eich iPhone yn gweithio eto, gallwch chi gymryd hunluniau anhygoel eto. Y tro nesaf y bydd camera eich iPhone yn mynd yn ddu, byddwch chi'n gwybod yn union sut i ddatrys y broblem! Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol neu gadewch sylw i ni isod os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone.