Sut I Roi iPhone Yn y Modd DFU, The Apple Way

How Put An Iphone Dfu Mode

Mae DFU yn sefyll am Diweddariad Cadarnwedd Dyfais , a dyma'r math dyfnaf o adfer y gallwch ei wneud ar iPhone. Fe wnaeth athrylith arweiniol Apple fy nysgu sut i roi iPhones yn y modd DFU, ac fel technoleg Apple, rydw i wedi ei wneud gannoedd o weithiau.

Yn rhyfeddol, nid wyf erioed wedi gweld erthygl arall yn egluro sut i fynd i mewn i fodd DFU yn y ffordd y cefais fy hyfforddi. Mae llawer o'r wybodaeth ar gael hollol anghywir . Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro beth yw modd DFU , sut mae firmware yn gweithio ar eich iPhone , a dangos i chi gam wrth gam sut i DFU adfer eich iPhone.Os yw'n well gennych wylio na darllen (mewn gwirionedd, gall y ddau fod yn ddefnyddiol), ewch i lawr i'n newydd Fideo YouTube am fodd DFU a sut i DFU adfer iPhone .Beth sydd angen i chi ei wybod cyn i ni ddechrau

 • Mae'r Botwm Cartref yw'r botwm crwn o dan arddangosfa eich iPhone.
 • Mae'r Botwm Cwsg / Deffro yw enw Apple ar y botwm pŵer.
 • Bydd angen a amserydd i gyfrif i 8 eiliad (neu gallwch ei wneud yn eich pen).
 • Os gallwch chi, cefnwch eich iPhone i iCloud , iTunes , neu Darganfyddwr cyn rhoi eich iPhone yn y modd DFU.
 • NEWYDD: Macs yn rhedeg macOS Catalina 10.15 neu'n fwy newydd defnyddio Finder i DFU adfer iPhones.

Sut I Roi iPhone Yn y Modd DFU

 1. Plygiwch eich iPhone i'ch cyfrifiadur ac agorwch iTunes os oes gennych a Mac yn rhedeg macOS Mojave 10.14 neu gyfrifiadur personol . Ar agor Darganfyddwr os oes gennych a Mac yn rhedeg macOS Catalina 10.15 neu'n fwy newydd . Nid oes ots a yw'ch iPhone ymlaen neu i ffwrdd.
 2. Pwyswch a dal y Botwm Cwsg / Deffro a'r Botwm Cartref (iPhone 6s ac is) neu'r botwm cyfaint i lawr (iPhone 7) gyda'i gilydd am 8 eiliad.
 3. Ar ôl 8 eiliad, rhyddhewch y Botwm Cwsg / Deffro ond parhewch i ddal y Botwm Cartref (iPhone 6s ac is) neu'r botwm cyfaint i lawr (iPhone 7) nes bod eich iPhone yn ymddangos yn iTunes neu Finder.
 4. Gadewch i ni fynd o'r Botwm Cartref neu'r botwm cyfaint i lawr. Bydd arddangosfa eich iPhone yn hollol ddu os ydych chi wedi mynd i mewn i fodd DFU yn llwyddiannus. Os nad ydyw, ceisiwch eto o'r dechrau.
 5. Adfer eich iPhone gan ddefnyddio iTunes neu Finder.

Sut I Roi iPhone 8, 8 Plws, Neu X Yn y Modd DFU

Mae llawer o wefannau eraill yn rhoi camau ffug, camarweiniol neu or-gymhleth wrth ddweud wrthych sut i DFU adfer eich iPhone 8, 8 Plus, neu X. Byddan nhw'n dweud wrthych chi i ddiffodd eich iPhone yn gyntaf, sy'n gwbl ddiangen. Nid oes rhaid i'ch iPhone fod i ffwrdd cyn i chi ei roi yn y modd DFU .Os ydych chi'n hoff o'n fideos, gwyliwch ein fideo YouTube newydd am sut i DFU adfer eich iPhone X, 8, neu 8 Plus . Os yw'n well gennych chi ddarllen y camau, mae'r broses mewn gwirionedd yn llawer haws nag y maen nhw'n ei gwneud hi'n anodd bod! Mae'r broses yn cychwyn yn union fel ailosodiad caled.

 1. I DFU adfer eich iPhone X, 8, neu 8 Plus, pwyso a rhyddhau'r botwm cyfaint i fyny yn gyflym, yna pwyso a rhyddhau'r botwm cyfaint i lawr yn gyflym, ac yna pwyso a dal y botwm ochr nes bod y sgrin yn mynd yn ddu.
 2. Cyn gynted ag y bydd y sgrin yn troi'n ddu, pwyswch a dal y botwm cyfaint i lawr wrth barhau i ddal y botwm ochr.
 3. Ar ôl 5 eiliad, rhyddhewch y botwm ochr ond parhewch i ddal y botwm cyfaint i lawr nes bod eich iPhone yn ymddangos yn iTunes neu Finder.
 4. Cyn gynted ag y bydd yn ymddangos yn iTunes neu Finder, rhyddhewch y botwm cyfaint. Ta-da! Mae eich iPhone yn y modd DFU.

Nodyn: Os yw logo Apple yn ymddangos ar y sgrin, gwnaethoch ddal y botwm cyfaint i lawr yn rhy hir. Dechreuwch y broses o'r dechrau a rhoi cynnig arall arni.

Sut I Roi iPhone XS, XS Max, Neu XR Yn y Modd DFU

Mae'r camau ar gyfer rhoi iPhone XS, XS Max, XR yn y modd DFU yn union yr un fath â'r camau ar gyfer yr iPhone 8, 8 Plus, ac X. Edrychwch ar ein fideo YouTube am rhoi iPhone XS, XS Max, neu XR yn y modd DFU os ydych chi'n fwy o ddysgwr gweledol! Rydym yn defnyddio fy iPhone XS i'ch cerdded trwy bob cam o'r broses.Sut I Roi iPhone 11, 11 Pro, Neu 11 Pro Max Yn y Modd DFU

Gallwch chi roi iPhone 11, 11 Pro, ac 11 Pro Max yn y modd DFU trwy ddilyn yr un camau ag y byddech chi ar gyfer iPhone 8 neu fwy newydd. Edrychwch ar ein fideo YouTube os oes angen help arnoch i weithio trwy'r broses.

Os Rydych Chi Yn hytrach yn Gwylio Na Darllen ...

Edrychwch ar ein tiwtorial YouTube newydd ar sut i roi iPhone yn y modd DFU a sut i berfformio adferiad DFU os hoffech ei weld ar waith.

Gair Rhybudd

Pan fyddwch chi'n DFU yn adfer eich iPhone, mae'ch cyfrifiadur yn dileu ac yn ail-lwytho pob darn o god sy'n rheoli'r feddalwedd a caledwedd ar eich iPhone. Mae potensial i rywbeth fynd o'i le.

Os yw'ch iPhone wedi'i ddifrodi mewn unrhyw ffordd, a yn enwedig os yw wedi'i ddifrodi gan ddŵr, gall adferiad DFU dorri'ch iPhone. Rwyf wedi gweithio gyda chwsmeriaid a geisiodd adfer eu iPhones i ddatrys problem fach, ond roedd dŵr wedi niweidio cydran arall a oedd yn atal yr adferiad rhag cwblhau. Gall iPhone y gellir ei ddefnyddio gyda mân broblemau ddod yn gwbl na ellir ei ddefnyddio os yw adferiad DFU yn methu oherwydd difrod dŵr.

Beth yw Cadarnwedd? Beth Mae'n Ei Wneud?

Firmware yw'r rhaglennu sy'n rheoli caledwedd eich dyfais. Mae meddalwedd yn newid trwy'r amser (rydych chi'n gosod apiau ac yn lawrlwytho e-bost newydd), nid yw caledwedd byth yn newid (gobeithio, nid ydych chi'n agor eich iPhone ac yn aildrefnu ei gydrannau), a firmware bron byth yn newid - oni bai ei fod wedi i.

Pa ddyfeisiau electronig eraill sydd â chadarnwedd?

Pob un ohonynt! Meddyliwch amdano: Mae eich peiriant golchi, sychwr, teledu anghysbell a microdon i gyd yn defnyddio firmware i reoli botymau, amseryddion, a swyddogaethau sylfaenol eraill. Ni allwch newid yr hyn y mae gosodiad Popcorn yn ei wneud ar eich microdon, felly nid meddalwedd mohono - mae'n gadarnwedd.

DFU yn Adfer: Trwy'r Dydd, Bob Dydd.

Mae gweithwyr Apple yn adfer llawer o iPhones. O ystyried yr opsiwn, dwi bob amser dewiswch adferiad DFU dros adferiad modd rheolaidd neu adfer. Nid yw hwn yn bolisi swyddogol Apple a byddai rhai techs yn dweud ei fod yn or-alluog, ond os oes gan iPhone broblem hynny can cael ei ddatrys gydag adferiad, adferiad DFU sydd â'r siawns orau o'i drwsio.

Diolch am ddarllen a gobeithio bod yr erthygl hon yn egluro peth o'r wybodaeth anghywir ar y rhyngrwyd ynglŷn â sut i fynd i mewn i'r modd DFU a pham rydych chi am ei ddefnyddio. Rwy'n eich annog i gofleidio'ch geekiness mewnol. Fe ddylech chi fod yn falch! Nawr gallwch chi ddweud wrth eich ffrindiau (a'ch plant), “Ie, dwi'n gwybod sut i DFU adfer fy iPhone.'

Diolch am ddarllen a phob hwyl,
David P.