Mae fy iPhone Screen Flashes Red! Dyma The Real Fix.My Iphone Screen Flashes Red

Mae sgrin eich iPhone yn troi'n goch ac nid ydych chi'n gwybod beth i'w wneud. Yn gyffredinol, mae ystumiadau sgrin iPhone yn digwydd pan nad yw cebl arddangos yn gwneud cysylltiad glân â bwrdd rhesymeg eich iPhone. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi beth i'w wneud pan fydd eich Mae sgrin iPhone yn fflachio'n goch ac yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem er daioni.A yw fy iPhone wedi torri? Ydw i Angen Sgrin Newydd?

Ar y pwynt hwn, mae'n rhy gynnar i ddweud a yw'ch iPhone wedi torri ai peidio. Lawer gwaith, nid yw iPhone wedi torri, ond mae wedi cael ei ollwng neu ei wthio mewn ffordd sydd wedi llacio a signalau gwahaniaethol foltedd isel Cebl (LVDS) o'r bwrdd rhesymeg. Mae hyd yn oed y lleiaf gall amherffeithrwydd â chebl LVDS achosi i sgrin iPhone fflachio coch. Felly er y gall eich iPhone edrych yn iawn, gallai fod problem sylfaenol gyda'r caledwedd.pam nad yw fy oriawr afal yn troi ymlaen

Beth i'w Wneud Pan fydd Sgrin iPhone yn Fflachio Coch

Yn gyntaf, mae angen i ni ddiystyru unrhyw bosibilrwydd o glitch meddalwedd. I wneud hynny, byddwn yn ceisio troi eich iPhone yn ôl ymlaen eto. Pwyswch a dal y botwm pŵer tan yr eicon pŵer coch a llithro i bweru i ffwrdd yn ymddangos ar y sgrin ar eich iPhone. Yna, swipe yr eicon pŵer coch o'r chwith i'r dde. Arhoswch tua 30 eiliad cyn troi eich iPhone yn ôl ymlaen, dim ond i sicrhau ei fod yn cael cyfle i gau i lawr yn llawn.

Os gwnaethoch droi eich iPhone yn ôl ymlaen ac mae'r sgrin yn dal i fflachio'n goch, mae'n debyg bod gan eich iPhone broblem caledwedd. Cyn archwilio'ch opsiynau atgyweirio, mae yna gwpl o driciau y gallwch chi roi cynnig arnyn nhw a allai ddatrys y broblem.Tric Datrys Problemau Caledwedd # 1

Ein tric datrys problemau caledwedd cyntaf pan fydd sgrin iPhone yn fflachio'n goch yw pwyso i lawr ar sgrin eich iPhone lle mae'r ceblau arddangos yn cysylltu â'r bwrdd rhesymeg. Os nad yw'r ceblau arddangos ond ychydig wedi'u dadleoli, mae siawns y bydd pwyso i lawr ar sgrin eich iPhone yn eu rhoi yn ôl yn eu lle.

Defnyddiwch eich bawd i wasgu i lawr yn uniongyrchol ar y sgrin lle mae'r bwrdd rhesymeg yn cysylltu â'r ceblau arddangos. Os nad ydych yn siŵr ble i bwyso, defnyddiwch y ddelwedd uchod fel canllaw.Gair o rybudd cyflym: byddwch yn ofalus i beidio â phwyso i lawr yn rhy galed ar sgrin eich iPhone oherwydd gallai beri i'r sgrin gracio.

Tric Datrys Problemau Caledwedd # 2

Ein hail dric datrys problemau caledwedd yw taro cefn eich iPhone. Efallai ei fod yn swnio'n wirion, ond os yw cebl arddangos ychydig allan o'i le, gall taro cefn eich iPhone gael y ceblau yn ôl lle mae angen iddynt fod.

Gwnewch ddwrn bach a tharo cefn eich iPhone. Gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n taro'ch iPhone hefyd caled, gan y gallech niweidio ei gydrannau mewnol.

Mae'r ddau dric hyn yn weddol anfewnwthiol, felly rydym yn argymell eich bod yn rhoi cynnig ar y ddau ohonynt cyn archwilio'ch opsiynau atgyweirio.

Opsiynau Atgyweirio

Os ydych chi wedi ei wneud mor bell â hyn a bod sgrin eich iPhone yn dal i fflachio coch, mae'n debyg bod angen i chi atgyweirio'ch iPhone. Yn ffodus, os yw sgrin eich iPhone yn fflachio'n goch, neu os yw'r sgrin yn edrych yn niwlog, gellir ei hatgyweirio.

Afal

Gallwch ymweld â'ch Apple Store lleol neu ddefnyddio gwasanaeth post-i-mewn Apple trwy ymweld Gwefan gymorth Apple . Os dewiswch fynd i'r Genius Bar yn eich Apple Store lleol, rydym yn argymell eich bod yn sefydlu apwyntiad yn gyntaf dim ond i sicrhau y bydd ganddynt amser i gyrraedd chi.

Pwls

Pwls yn wasanaeth atgyweirio trydydd parti a fydd yn dod atoch chi ac yn trwsio'ch iPhone. Ar gael yn y mwyafrif o ddinasoedd mawr,Pwlsyn gallu anfon technegydd ardystiedig i atgyweirio'ch iPhone mewn oddeutu awr. Gorau oll,Pwlsdaw atgyweiriadau â gwarant oes ac weithiau maent yn rhatach na'r hyn a godir arnoch yn yr Apple Store.

Trwsiwch Eich Hun!

Os ydych chi am gymryd agwedd fwy ymarferol, gallwch ailgysylltu ceblau arddangos â bwrdd rhesymeg eich iPhone ar eich pen eich hun os mae gennych yr offer cywir. Bydd angen pecyn atgyweirio iPhone arnoch gyda sgriwdreifer pentalobe, y gallwch ei brynu arno Amazon am oddeutu $ 10.

Rydym yn argymell eich bod yn dilyn iFixIt’s canllawiau a fydd yn eich arwain trwy sut i gael gwared ar sgrin eich iPhone ac ailgysylltu'r ceblau arddangos â'r bwrdd rhesymeg.

Problem Sgrin iPhone: Wedi'i Sefydlog!

Rydych chi wedi gosod sgrin eich iPhone yn llwyddiannus, neu rydych chi'n gwybod pa gamau sydd angen i chi eu cymryd er mwyn ei hatgyweirio. Nawr eich bod chi'n gwybod beth i'w wneud pan fydd sgrin iPhone yn fflachio'n goch, rydyn ni'n gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol gyda'ch ffrindiau a'ch teulu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone, mae croeso i chi adael sylw i lawr isod!

sut i guddio fy rhif iphone

Diolch am ddarllen,
David