Pam Mae Facebook yn Dal i Ddalchu Ar Fy iPhone a iPad? Yr Atgyweiriad!Why Does Facebook Keep Crashing My Iphone

Pan fyddwch chi'n tapio iagor yr app Facebook ar eich iPhone, mae'n cau ar unwaith. Neu efallai eich bod chi'n sgrolio trwy'ch newyddion, mae'r sgrin ar eich iPhone yn blincio, a'ch bod chi'n ôl yn syllu ar eich apiau ar eich sgrin gartref. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam mae'r app Facebook yn cadw damwain ar eich iPhone neu iPad a sut i gadw'r broblem rhag dod yn ôl eto .Yn union fel unrhyw app arall, mae'r app Facebook yn agored i chwilod. Cystal ag y mae, gall y feddalwedd ar eich iPhone chwalu, a all arwain at broblemau mor ddifrifol â'ch iPhone mynd yn rhy boeth neu draenio batri yn rhy gyflym , yn ogystal â phroblemau llai difrifol, ond sy'n dal i fod yn annifyr fel yr un hon.Cwestiwn pam mae'r app Facebook yn cadw damwain ar eich iPhone yn llai pwysig na sut i'w drwsio, felly byddwn yn canolbwyntio ar yr ateb yn yr erthygl hon. Os ydych wneud eisiau gwisgo'ch het dechnegol a gweld y logiau damweiniau, ewch i Gosodiadau -> Preifatrwydd -> Dadansoddeg -> Data Dadansoddeg ac edrychwch am Facebook neu LatestCrash yn y rhestr.

gweld data dadansoddeg iphoneSut I Stopio'r App Facebook rhag Cwympo Ar Eich iPhone Neu iPad

Byddwn yn siarad am yr holl atebion ar gyfer iPhone ac iPad, oherwydd mae'r broblem sylfaenol rhwng yr app Facebook ac iOS, y system weithredu sy'n rhedeg ar y ddau ddyfais. Byddaf yn defnyddio iPhone yn yr erthygl hon, ond os yw'r app Facebook yn chwilfriwio ar eich iPad, bydd y canllaw hwn yn eich helpu chi hefyd.

1. Ailgychwyn Eich iPhone

Mae gan ailgychwyn eich iPhone y potensial i drwsio mân broblemau meddalwedd. Mae ei holl raglenni'n cau i lawr yn naturiol, gan roi cychwyn newydd iddynt pan fyddwch chi'n troi'ch iPhone ymlaen eto. Mae'r ffordd i ailgychwyn eich iPhone yn amrywio yn seiliedig ar ba fodel rydych chi'n berchen arno.

Ailgychwyn iPhone X Neu Newydd

Pwyswch a dal y botwm ochr a'r naill botwm cyfaint tan llithro i bweru i ffwrdd yn ymddangos. Sychwch yr eicon pŵer o'r chwith i'r dde i gau eich iPhone. Arhoswch 15-30 eiliad, yna pwyswch a dal y botwm ochr nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin.ni fydd golau juul yn troi ymlaen

Ailgychwyn iPhone 8 Neu Hŷn

Pwyswch a dal y botwm pŵer tan llithro i bweru i ffwrdd yn ymddangos. Sychwch y pŵer o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone. Arhoswch 15-30 eiliad, yna pwyswch a dal y botwm pŵer eto nes bod logo Apple yn ymddangos.

2. Diweddarwch Feddalwedd Eich iPhone

Un o’r rhesymau mwyaf cyffredin pam mae ap Facebook yn damweiniau yw bod meddalwedd yr iPhone wedi dyddio. Nid ydym yn siarad am yr app Facebook ei hun yma - rydym yn siarad am y system weithredu.

I sicrhau bod meddalwedd eich iPhone yn gyfredol, ewch i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd. Os oes diweddariad ar gael, ei osod. mae diweddariadau iOS bob amser yn cynnwys atgyweiriadau nam, felly heb lawer o eithriadau, mae bob amser yn syniad da diweddaru eich meddalwedd. Os yw'ch meddalwedd eisoes yn gyfredol, symudwch ymlaen i'r cam nesaf.

3. Diweddarwch yr App Facebook

Nesaf, gadewch inni sicrhau bod yr app Facebook ei hun yn gyfredol. Agorwch yr App Store a thapio'ch Eicon Cyfrif yng nghornel dde uchaf y sgrin. Sgroliwch i lawr i restr eich apiau gyda'r diweddariadau ar gael.

Os gwelwch Diweddariad wrth ymyl Facebook, tapiwch ef ac aros i'r diweddariad ei lawrlwytho a'i osod. Gallwch hefyd tapio Diweddarwch Bawb ar frig y rhestr i ddiweddaru'ch holl apiau ar unwaith.

Ar ôl i'r diweddariad ddod i ben, gwiriwch i weld a yw'r broblem wedi'i datrys.

4. Clirio'r Cache Facebook

Gall clirio'r storfa Facebook helpu'r ap i redeg yn fwy effeithlon. Os yw Facebook yn chwilfriw cyn gynted ag y byddwch yn agor yr ap, efallai na fyddwch yn gallu cwblhau'r cam hwn - ond mae'n werth rhoi cynnig arni!

Agorwch Facebook a tapiwch y ddewislen Hamburger yng nghornel dde isaf y sgrin. Sgroliwch i lawr a thapio Gosodiadau a Phreifatrwydd . Yna, tap Gosodiadau -> Porwr . Yn olaf, tap Clir wrth ymyl Eich Data Pori .

dirgrynu ar iphone ddim yn gweithio

5. Dileu'r App Facebook a'i Ailosod

Os yw’r ap Facebook yn dal i ddamwain, mae’n bryd rhoi’r hen athroniaeth “ei ddad-blygio a’i blygio yn ôl i mewn” i weithio. Llawer o'r amser, gallwch drwsio'r app Facebook trwy ei ddileu o'ch iPhone a'i lawrlwytho'n ffres o'r App Store.

I ddileu app, pwyswch a dal eicon yr app ar y sgrin Cartref nes bod y ddewislen gweithredu cyflym yn ymddangos. Tap Dileu App -> Dileu App -> Dileu i ddadosod yr app ar eich iPhone.

sut i droi ringer ar iphone

Nesaf, agorwch y Siop app , tap Chwilio ar waelod y sgrin, teipiwch “Facebook” yn y blwch chwilio, a tapiwch y buttonto cwmwl i'w lawrlwytho eto.

6. Ailosod Pob Gosodiad Ar Eich iPhone

Nid oes bwled hud sy'n trwsio'r holl broblemau meddalwedd ar iPhones, ond y peth gorau nesaf yw Ailosod Pob Gosodiad . Mae Ailosod Pob Gosodiad yn adfer gosodiadau eich iPhone i ddiffygion ffatri, ond nid yw'n dileu unrhyw un o'ch apiau na'ch gwybodaeth bersonol.

I ailosod pob gosodiad ar eich iPhone, ewch i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Pob Gosodiad , nodwch eich cod post, a thapio Ailosod Pob Gosodiad .

7. Adfer Eich iPhone

Os yw'r app Facebook o hyd yn chwilfriwio ar eich iPhone, mae'n debyg bod gennych broblem feddalwedd na ellir ond ei thrwsio trwy adfer eich iPhone. Yn wahanol Ailosod Pob Gosodiad , mae iPhone yn adfer dileu popeth o'ch iPhone. Mae'r broses yn mynd rhywbeth fel hyn:

Yn gyntaf, cefnwch eich iPhone i iCloud , iTunes , neu Darganfyddwr . Mae'n well gen i ddefnyddio iCloud, ac os ydych chi allan o le storio iCloud, edrychwch ar fy erthygl sy'n esbonio sut i wneud copi wrth gefn o'ch iPhone heb erioed dalu am storio iCloud eto .

Ar ôl gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone, cysylltwch eich iPhone â chyfrifiadur i'w adfer. Rwy'n argymell math o adferiad o'r enw adferiad DFU sy'n mynd yn ddyfnach ac sy'n gallu datrys mwy o faterion nag adferiad nodweddiadol. Os nad ydych erioed wedi ei wneud o'r blaen, edrychwch ar fy erthygl sy'n esbonio sut i DFU adfer eich iPhone .

Pan fydd yr adferiad yn gorffen, byddwch chi'n defnyddio'ch copi wrth gefn iCloud neu iTunes i roi eich gwybodaeth bersonol yn ôl ar eich iPhone. Pan fydd eich apiau'n gorffen lawrlwytho, bydd problem app Facebook wedi'i datrys.

Ap Facebook: Wedi'i Sefydlog

Rydych chi wedi trwsio'r app Facebook ac nid yw bellach yn chwilfriwio ar eich iPhone neu iPad. Rydych chi'n gwybod ei bod hi'n bwysig cadw'ch meddalwedd iPhone a'r ap Facebook yn gyfredol, ac mae'r broblem yn fwyaf tebygol o fod yn sefydlog am byth. Hoffwn glywed am eich profiadau yn trwsio'r app Facebook yn yr adran sylwadau isod, ac os gwnaethoch redeg i mewn i unrhyw fyrbrydau ar hyd y ffordd, byddaf o gwmpas i helpu.